Srijeda, 20 Januara, 2021
Rubrika:

Krivična prijava protiv Radovića i Liješevića zbog zloupotrebe službenog položaja

Opštinski odbori Demokratske partije socijalista Budva, Crnogorske Budva i Socijaldemokrata Budva, shodno odredbama ZKP-a podnijeli su krivičnu prijavu protiv Krsta Radovića, predsjednika SO Budva i Gojka Liješevića odbornika

Opštinski odbori Demokratske partije socijalista Budva, Crnogorske Budva i Socijaldemokrata Budva, shodno odredbama ZKP-a podnijeli su krivičnu prijavu protiv Krsta Radovića, predsjednika SO Budva, Gojka Liješevića odbornika, predajedavajućeg na 34 sjedinici SO Budva i deugih NN lica zbog zloupotrebe službenog položaja i povrede ravnopravnosti, i to sve na organizovan način.

Kako se navodi, krivičnu prijavu se protiv Radovića, Liješevića i NN lica podnose jer su, u periodu od 30. aprila 2020. godine do 3. juna 2020. godine, svjesni svojih djela, čija izvršenja su htjeli iako su znali da su ista zabranjena, kao službena lica u Opštini Budva, protivrpravnim iskorišćavanjem svog položaja i nevršenjem svoje službene dužnosti, u svojstvu predsjedavajućih sjednicama Skupštine Opštine Budva (33 i 34 sjednica), povrijedili prava Crnogorske, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokrata kao podnosilaca inicijative da se glasa o njihovom predlogu za razrješenje predsjednika Opštine Budva Marka Carevića i predsjednika Skupštine Opštine Budva Krsta Radovića, u čemu im je umišljajno i organizovano pomogao određeni broj učesnika rasprave, kao i drugih lica koja su se na poziv prijavljenih odnosno njihov stranačkih kolega okupili u većem broju ispred objekta gdje su trebale da se održe navedene sjednice kako bi onemogućili njihovo održavanje, pa je tako prvooprijavljeni Krsto Radovića postupajući suprotno Zakonu o lokalnoj samoupravi, Statutu Opštine Budva i Poslovniku o radu opštinskog parlamenta, zakazao sjednicu Skupštine Opštine Budva po inicijativi Crnogorske partije za razrješenje predsjednika Opštine Budva Marka Carevića zadnjih dana roka tj. 29. maja 2020. godine, iako je inicijativa podnijeta 30. aprila. 2020. godine, da bi zatim omogućio da učešće u toj raspravi uzmu i pojedina prisutna lica koja na to nijesu imala prava, te da pojedini ostali učesnici svojim diskusijama namjerno doprinesu da se sjednica ne završi u roku od 30 dana tj. do 30.maja 2020. godine, a sve kako bi istekao rok za glasanje o inicijativi za razrješenje predsjednika Opštine Budva Marka Carevića, dok je drugoprijevljeni Liješević Gojko, u svojstvu predsjedavajućeg sjednicom Skupštine Opštine Budva po inicijativi Demokratske partije socijalista za razrješenje predsjednika Skupštine Opštine Budva Krsta Radovića, postupio na isti način kao i prvoprijavljeni Radovića, a u vezi sa zakazivanjem sjednice po predmetnoj inicijativi i održavanjem iste, pri čemu su prijavljeni kao predsjedavajući navedenim sjednicama više puta odbijali predlog odbornika Demokratske partije socijalista, Crnogorske i Socijademokrata, da se zbog naprijed navedenog glasa o povredi Poslovnika o radu parlamenta.

Navedenim su, kako se navidi u krivičnoj prijavi, Radović, Liješević i NN lica, izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st. 1 Krivičnog zakonika i povreda ravnopravnosti iz člana 159 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika, sve na organizovan način shodno članu 22 st. 8 Zakonika o krivičnom postupku.

U krivičnoj prijavi se predlaže da se nakon ocjene navoda ove prijave kroz izviđajni postupak, odnosno njihove provjere kroz saslušanje prijavljenih i ostalih lica koja su prisustvovala navedenim aktivnostima, te ocjenom dokaza koji će biti dostavljeni od strane podnosioca prijave, nadležno tužilaštvo podnese nadležnom sudu optužni akt protiv prijavljenih lica i ostalih za koja se isto utvrdi kroz izviđajni postupak, za prijavljena krivična djela i eventualno još neko drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti i za koje nadležno tužilaštvo nađe da postoji osnovana sumnja da su se stekli elementi istog u radnjama okrivljenih.

O b r a z l o ž e nj e

1.Krsto Radović Predsjednik Skupštine opštine Budva je u više navrata prekršio Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut opštine Budva i Poslovnik o radu SO Budva.

Naime, dana 29 i 30 maja 2020.godine održana je 33.Sjednica SO Budva kojom je upravo predsjedavao Radović. Svi u Budvi i cijeloj Crnoj Gori bili smo svjedoci nemilih scena koje su se tog dana odigrale kako i šatoru u kom je predsjednik skupštine organizovao sjednicu, tako i oko šatora.

Odbornicima SO Budva prije početka zasjedanja nije omogućen nesmetan ulazak u improvizovanu salu, već su se u pratnji policije probijali kroz grupu ljudi koji su ih pritom grubo vrijeđali i fizički nasrtali na njih, što je kasnije nastavljeno i na samoj sjednici od strane ljudi kojima je prisustvo dozvolio predsjednik. Članom 83. Poslovnika predviđeno je da predsjednik skupštine održava red i mir na sjednici. U prilog navedenim tvrdnjama dostavljamo vam i akt kojim su se 17 odbornika SO Budva obratili Upravi policije da preduzmu određene aktivnosti kako bi se zaštitila njihova bezbjednost prilikom dolaska na zasjedanje skupštine odnosno na njihovo radno mjesto od lica koja su se nalazila u i oko šatora, kao i bezbjednost svih građana garantovana Ustavom Crne Gore, te spriječilo vršenje krivičnih djela i prekršaja.

Dalje, članom 76. u stavu 3. Statuta opštine Budva navodi se da Skupština donosi odluku o predlogu za razrješenje najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga. Kako je inicijativa za smjenu predsjednika opštine predata 30.04.2020.godine, predsjednik skupštine Radović bio je dužan dozvoliti odbornicima da se izjasne o navedenoj inicijativi najkasnije do 30.05.2020.godine u ponoć, što nije uradio, svjesno kršeći Statut. Radović je svjesno onemogućavao odbornike da se izjasne, davajući nepotrebne pauze, dozvoljavajući prisutnim licima da zloupotrebljavaju govornicu na način što su govorili bez ikakvog vremenskog ograničenja koristeći neprimjeren rječnik, dozvoljavajući da se za govornicom obraćaju lica koja nisu imala pravo na to, a sve u cilju kako je već i navedeno da se ne dozvoli da odbornici SO Budva glasaju o inicijativi za smjenu predsjednika opštine.

Dalje, Radović je nekoliko dana prije održavanje sjednice uputio pismo Institutu za javno zdravlje traživši između ostalog i na koji način i pod kojim mjerama se može održati sjednica lokalnog parlamenta, te na koji način se može održati protestni skup. Dopisom broj 671/20 JZU Dom zdravlja Budva je nedvosmisleno odgovorio predsjedniku skupštine, a vezano za njegovo pitanje koje se odnosi na održavanje protestnog skupa, da je naredba o zabrani javnog okupljanja još uvijek na snazi, na što se predsjednik skupštine oglušio dozvolivši javno okupljanje oko šatora što je za posljedicu u krajnjem imalo i sve one nemile scene i događaje.

Članom 83. Poslovnika o radu navedeno je da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza, te da su odbornici i drugi učesnici u raspravi dužni da poštuju dostojanstvo skupštine, odbornika i drugih učesnika, te da se o redu na sjednici stara predsjednik skupštine. Kakav je red bio na sjednicama SO Budva upoznata je cijela Crna Gora. Bili smo svjedoci raznih psovki, prijetnji, uvreda i malo je reći sramotnih izjava od strane predsjednika opštine i drugih prisutnih lica čime je vrijeđana čast i dostojanstvo odbornika i građana Budve, a sve se odigralo uz dozvolu Krsta Radovića.

Bahato i neprimjereno ponašanje predsjednika skupštine ogleda se i u tome da na sjednici nije dozvoljavao odbornicima da govore o povredi poslovnika, nije dozvoljavao pravo na repliku, licima koja su vrijeđala red na sjednici nije oduzimao riječ, izricao opomene i udaljavao sa sjednice kršeći mnoge članove statuta i poslovnika.

Istog dana, to jest 29.05.2020.godine, Radović je odredio i nastavak 30.Sjednice koja prethodno nije ni održana 3.02.2020.godine zbog nedostatka kvoruma. Članom 62. Poslovnika o radu skupštine navedeno je da ako predsjednik skupštine utvrdi da ne postoji kvorum za rad, odlaže sjednicu i određuje vrijeme održavanja sjednice u istom danu ili u roku od 30 dana od dana odlaganja. Dakle, navedena sjednica je mogla biti nastavljena najkasnije do 3.03.2020.godine, a podsjećamo da u ovom periodu još nije bilo riječi o pojavi korona virusa, tako da ništa nije moglo spriječiti predsjednika skupštine da je održi u roku.

2. 34.Sjednica SO Budva na kojoj je raspravljano o razrješenju predsjednika skupštine održala se dana 29.05.2020.godine i 3.06.2020.godine. Članom 79. Statuta navodi se da sjednici skupštine na kojoj se vodi rasprava o predlogu za razrješenje predsjednika skupštine predsjedava potpredsjednik skupštine. Ako skupština nema potpredsjednika, sjednici predsjedava najstariji odbornik, što je u ovom slučaju bio odbornik Gojko Liješević.

Predsjedavajući 34.Sjednicom SO Budva Gojko Liješević svjesno je onemogućavao odbornike da se izjasne o inicijativi za smjenu predsjednika skupštine. Članom 76. u stavu 3. Statuta opštine Budva navodi se da Skupština donosi odluku o predlogu za razrješenje najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga. Kako je inicijativa za smjenu predsjednika skupštine opštine predata 04.05.2020.godine, predsjedavajući Liješević bio je dužan dozvoliti odbornicima da se izjasne o navedenoj inicijativi najkasnije do 03.06.2020.godine u ponoć, što nije uradio, svjesno kršeći Statut. Liješević je svjesno onemogućavao odbornike da se izjasne, davajući nepotrebne pauze, dozvoljavajući prisutnim licima da zloupotrebljavaju govornicu na način što su govorili bez ikakvog vremenskog ograničenja, dozvoljavajući da se za govornicom obraćaju lica koja nisu imala pravo na to, a sve u cilju kako je već i navedeno da se ne dozvoli da odbornici SO Budva glasaju o inicijativi za smjenu predsjednika skupštine opštine.

Početak ove sjednice obilježilo je i vođenje sjednice od strane neovlašćenog lica. Odmah nakon preuzimanja predsjedavanjem skupštine Liješević je dozvolio drugom odborniku da vodi sjednicu. Kako je već i navedeno u članu 79. Statuta, ako skupština nema potpredsjednika, sjednici predsjedava najstariji odbornik, dakle Gojko Liješević, te nikako nije mogao ovlastiti bilo kog drugom odbornika da vodi sjednicu. Pored kršenja ovog člana statuta predsjedavajući nije dozvolio odbornicima ni da se izjasne da li neovlašćeno lice može voditi sjednicu čije je prekršio član 78. stav 4. Poslovnika o radu skupštine, nakon čega je javno iznio da je spreman snositi posljedice ali da glasanje neće dozvoliti.

U prilog naših tvrdnji da predsjedavajući svjesno nije dozvolio izjašnjenje odbornika o navednoj inicijativi jasno govori i detalj da je Liješević imao spreman tekst koji je odmah nakon ponoći pročitao, a u kom se navodi da je protekao rok predviđen statutom za izjašnjavanje odbornika.

Najnovije

DPS Nikšić: Šta rade funkcioneri Vučićeviog SNS po Nikšiću pred izbore?

Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović je juče na konferenciji za novinare, pokušao da plasira izmišljeni spin, o nekim izbornim neregularnostima koje su se desile...

UŽIVO Inauguracija Džoa Bajdena: Tramp napustio Bijelu kuću

14:20 Tramp napustio Bijelu kuću Kršeći tradiciju po prvi put od 1869. godine američki predsjednik neće učestvovati u procesu inauguracije. Donald Tramp je upravo napustio Bijelu...

Tramp potpisao pomilovanja posljednjeg dana na funkciji

Odlazeći američki predsjednik Donald Tramp pomilovao je 73 osobe i ublažio kazne za još 70 osoba, saopštila je Bijela kuća rano u srijedu, nekoliko...

DuckDuckGo: Uspon bezbjednog internet pretraživača

Pretraživač DuckDuckGo, koji se fokusira na bezbjednost korisnika, nastavlja da raste, a u januaru je oboren rekord u broju dnevnih pretraga. Privatnost internet građana je...

Konjević: Jelušić ima svoje mišljenje ali se javno ne slaže sa njim

Poslanik SDP-a u Skupštini Crne Gore, Raško Konjević, u objavi na svom Twitter nalogu, poručio je da potpredsjednica URE i poslanica u parlamentu, Božena...

Najčitanije

Povezano

DPS Nikšić: Šta rade funkcioneri Vučićeviog SNS po Nikšiću pred izbore?

Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović je juče na konferenciji za novinare, pokušao da plasira izmišljeni spin, o nekim izbornim neregularnostima koje su se desile...

Demokrate Suhihu: Nije suština u tome da li je kvoruma bilo ili ne, no odnosu izborne komisije

Nakon što je predsjednik Skupštine Glavnog grada Đorđe Suhih kazao da je Skupština imala kvorum, reagovale su Demokrate, poručujući mu da nije suština u...

Suhih Demokratama: Skupština Glavnog grada je imala kvorum

Na sjednici Skupštine Glavnog grada 29. oktobra prošle godine, kvorum je postojao i bez dva odbornika koji usljed samoizolacije nijesu mogli da prisustvuju sjednici,...

URA DPS-u: Ne zaslužujete da postojite

Iz partije sabirnog centra organizovanog kriminala i korupcije (DPS-a), javili su se i danas nakon hapšenja vođe njihove kriminalne ispostave u Ulcinju da bi...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve