Nedjelja, 2 Aprila, 2023
Rubrika:

Ministarstvo rada potpisalo ugovore sa 31 NVO

Na javnom konkursu, „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ , kako je saopštio, od 49 kandidovanih, podržano je 12 projekata, ukupne vrijednosti 390.000 eura, koliko je i bilo predviđeno

Ministarstvo rada i socijalnog staranja potpisalo je danas ugovore o finansiranju projekata nevladinih organizacija u 2019. godini. Tom prilikom ministar Kemal Purišić kazao je da potpisivanjem ugovora o finansiranju 31 projekta, koje su pripremile i kandidovale nevladine organizacije, planiramo da postignemo najmanje dva važna cilja.

foto gov.me

“S jedne strane, stvorićemo potrebne uslove da NVO pružaju usluge socijalne zaštite značajnom broju građana koji se nalaze u nekom od prepoznatih rizika, a sa druge strane ojačat ćemo ukupne kapacitete NVO i unaprijediti našu međusobnu saradnju u ovim važnim oblastima”, kazao je Purišić.

On je podsjetio da je najvažniji cilj Vlade Crne Gore poboljšanje kvaliteta života naših građana.

“Unapređenje prava osoba sa invaliditetom, poboljšanje položaja starijih osoba u Crnoj Gori, zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te zaštita i zdravlje na radu, bitno opredjeljuju kvalitet života naših građana i predstavljaju ozbiljan izazov za humanizaciju našeg društva i uključenost svih u društvene tokove“, naveo je Purišić.

Shodno odgovarajućoj odluci Vlade, a na prijedlog MRSS, unapređenje prilika u ovim oblastima se smatra prioritetom i javnim interesom i za te namjene su, kako je istakao, kroz projekte koje će realizovati NVO u ovoj godini opredijeljena značajna sredstva od 705.457 eura.

“Od tog iznosa, za unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite opredjeljena su sredstva u iznosu od 586.000 eura, dok je za unapređenje zaštite i zdravlja na radu izdvojeno 119.457 eura. Komisije su pomenuta sredstva opredijelile za projekte koji su najbolje ocijenjeni od strane nezavisnih procjenjivača“, pojasnio je ministar.

Na javnom konkursu, „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ , kako je saopštio, od 49 kandidovanih, podržano je 12 projekata, ukupne vrijednosti 390.000 eura, koliko je i bilo predviđeno.

“Na javnom konkursu „ Podrška starijim licima za život u zajednici“, od 7 kandidovanih projekata, odabrano je 6, vrijednosti 110.000 eura“, kazao je Purišić.

Dok je na javnom konkursu „Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici“, od sedam kandidovanih projekata, odabrano šest, vrijednosti 85.000 eura.

“Možemo da konstatujemo da će ukupno biti uposleno 256 lica, angažovano 288 volontera, dok će se usluge pružati za oko 1333 korisnika socijalne i dječje zaštite“, rekao je ministar.

Istakao je da nevladine organizacije u Crnoj Gori, u dužem periodu, shodno važećim propisima, pružaju niz važnih socijalnih usluga, upotpunjujući tako ukupne kapacitete države u važnoj oblasti socijalne zaštite.

Ministar je dodao i da je na Javnom konkursu „Zaštita i zdravlje na radu za sve aktere u procesu rada“, od osam kandidovanih projekata, odabrano sedam, vrijednosti 120.000 eura.

“Potpisivanje ugovora sa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i zdravlja na radu doprinijeće smanjenju broja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, suzbijanju zdravstvenih problema tokom radnog vijeka, smanjenju smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu. Poseban akcenat stavljen je na zaštitu i zdravlja na radu zaposlenih žena za vrijeme trudnoće, lica mlađih od 18 godina života, kao i lica sa invaliditetom”, kazao je Purišić.

On je naveo da će glavni korisnici projekta u ovoj oblasti koji će se finansirati putem javnog konkursa biti 50 poslodavaca koji se bave različitim djelatnostima i najmanje 200 zaposlenih u okviru njihovog poslovanja.

“Naš je cilj da dalje jačamo kapacitete NVO u projektnim oblastima i sredinama gdje oni nijesu na poželjnom nivou, pa će sredstva moći da se koriste i za stvaranje prostornih, tehničkih i kadrovskih uslova za licenciranje pružalaca socijalnih usluga“, dodao je Purišić i zaključio da tako na najbolji način obezbijeđujemo strateško partnerstvo MRSS i NVO u realizaciji prioritetnih aktivnosti u oblasti za koje je nadležno ovo Ministarstvo.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve