Na današnjem sastanak tima Centralne banke Crne Gore na čelu sa guvernerom Radojem Žugićem, ministrom finansija Darkom Radunovem, predstavnika svih poslovnih banaka i Udruženja banaka predstavljen je novi set mjera CBCG za ublažavanje negativnih efekata pandemije, nove inicijative Vlade u okviru podrške privatnom sektoru koji su u procesu razarade, i sumirani su rezultati napora banaka i institucija za obezbjeđenje novih sredstava adekvatnih iznosa i ročnosti za podršku privredi.

Foto: CBCG

Žugić je izložio aktivnosti, odluke i doprinos seta mjera koje je CBCG nedavno usvojila. Imajući u vidu potrebu povećanja kreditnog potencijala bankarskog sistema, “CBCG je smanjila stopu obavezne rezerve za 2 p.p. i oslobodila cca. 70 miliona eura, koji će povećati kreditni potencijal banaka u Crnoj Gori”.

“Naporedo, smanjenjem cijene povlačenja likvidnosti obavezne rezerve promjenom Odluke o bližim uslovima za davanje kredita bankama sa 12 odsto na šest odsto, CBCG je obezbijedila pristupačnije eventualno korištenje ovih sredstava, u slučaju potrebe za likvidnošću. Treća kvalitetna mjera odnosi se na fleksibilan tretman restrukturiranja kredita u bilansima banaka, gdje je za klijente koji dokumentuju pad prometa izazvan pandemijom, bankama omogućeno da te kredite tretiraju kao novoodobrene, a sagledavaju se mogućnosti dodatnog grejs perioda nakon postojećeg moratorijuma. Četvrto, dodatno je omogućeno bankama da povećaju izloženost prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica preko propisanih limita izloženosti do 25 odsto sopstvenih sredstava banke, uz prethodno odobrenje Centralne bank”, navodi se u saopštenju CBCG.

Analizirajući postojeće efekte moratorijuma, CBCG je saopštila bankama da će predlog za naredenu fazu moratorijuma podrazumijevati pojedinačan pristup i da neće biti omogućeno neplaćanje onim dužnicima čija finansijska sposobnost nije ugrožena.

Radunović je ukazao na neophodnost pravovremenih aktivnosti i kvalitet postojećih mjera. On je naglasio da kao što je zdravstveni sistem u jednoj malog zemlji kao što je Crna Gora napravio globalni podvig u borbi sa COVID-19, tako i krupni rezultati u ekonomskom oporavku mogu biti postignuti uz posvećenu i dobru koordinaciju svih učesnika sistema.

Najavio je očekivanu uspješnost pregovora u obezbjeđenju dodatnih dugoročnih sredstava finansijskom sistemu preko Države. Podvukao je značaj efikasnije alokacije sredstava u sektorima gdje su ta sredstva najpotrebnija (mala i srednja preduzeća, proizvodnja, substitucija uvoza, turizam i sl.) i gdje će uložena sredstva dati najviše efekata.

Bankari su dali pregled pojedinačnih aktivnosti i sugestija za efikasnije djelovanje. Takođe su prezentovali odraz dosadašnjih aktivnosti na bilansne pozicije banaka i buduću kreditnu aktivnost. Proaktivnim pristupom banke su obezbijedile novih 80 miliona eura izvora za kreditiranje, dok su majke banke obezbijedlile izdašne izvore likvidnosti za njihove subsidijare u Crnoj Gori. CBCG je intezivnom komunikacijom otvorila vrata za intenzivniju kooperaciju banaka sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFC, EBRD, itd).

Aktivnost banaka se od pojave krize do danas može se kvantificirati sa 143 miliona eura novoodobrenih kredita i preko 5,648 kreditnih partija. Samo u prvoj nedelji maja je odobreno 23 miliona eura kredita, što je gotovo prošlogodišnji nivo i pored smanjene tražnje. U konačnom, konstatovano je da su likvidna pozicija banaka i depoziti stabilni, te da predložene mjere doprinose daljoj stabilnosti sistema.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve