Tenderska komisija pozvala je zainteresovane da do 13. septembra dostave ponude na tender za prodaju državnih nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, zbog izgradnje ekskluzivnih turističkih objekata, odnosno hotela sa pet zvjezdica.

foto gov.me

Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u barskoj Opštini ponudila je na prodaju više katastarskih parcela u Baru, ukupne površine 28,18 hiljada metara kvadratnih, po minimalnoj cijeni od 132 eura za kvadratni metar.

Pravo učešća na tenderu, kako je objašnjeno, imaju svi zainteresovani, uključujući konzorcijume, koji otkupe tendersku dokumentaciju i potpišu izjavu o čuvanju povjerljivosti podataka. Naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 30 hiljada eura.

Ponuđač uz ponudu mora da uplati depozit ili dostavi bankarsku garanciju u korist Ministarstva finansija u iznosu od 300 hiljada eura, izdatu od banke koja ima kreditni rejting minimum BBB prema Standar and Poor’s agenciji, ili banke koju Tenderska komisija odobri na osnovu unaprijed dostavljenog zahtjeva.

Ponuđači moraju dokazati i da su u posljednje tri poslovne godine ostvarili pozitivan finansijski rezultat i promet od najmanje 50 miliona eura.

Ponuđač mora imati pismo o namjerama ili sklopljen ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja u svom vlasništvu, suvlasništvu ili pod upravljanjem ima najmanje dva hotela i/ili rizorta, kategorije minimum pet zvjezdica.

Kvalifikacioni uslovi, kako je objašnjeno, moraju biti ispunjeni kumulativno.

Ponudu može podnijeti učesnik na tenderu u ime konzorcijuma ili konzorcijum zajedno sa svim članovima, pod uslovom da bar jedan ili svi ispunjavaju kvalifikacione uslove, kao i da članovi odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze svakog od njih.

Ponuđač treba i da dostavi investicioni program u kojem se precizno navode struktura i dinamika investicija i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala. Investicioni program mora biti obezbijeđen prihvatljivom garancijom banke.

Ponude se mogu dostaviti neposrednom predajom Tenderskoj komisiji ili preporučenom poštom do 13. septembra do 15 sati, a biće otvorene 16. septembra u 15 sati i 30 minuta u Ministarstvu finansija.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve