Nema povećanja javnog duga

Javni dug se ne može povećavati i ne možemo se dodatno zaduživati za auto-put, jedino se posao može završavati kroz program javno-privatnog partnerstva, poručio je juče ministar finansija Darko Radunović na sjednici skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika SDP-a Raška Konjevića da li su projekcijama budžeta za narednu godinu planirana i sredstava za gradnju druge dionice auto-puta Bar-Boljare, kazao da u Vladi nijesu mogli projektovati nastavak gradnje druge dionice.

“Pokušavamo da svim silama što prije usvojimo Zakon o javno-privatnom partnerstvu kako bi kroz taj model pokušali da završimo projekat”, rekao je Radunović.

Najprije, kako je objasnio, treba stvoriti tehničke pretpostavke.

“Ukoliko se pojavi neki partner onda sa njim možemo razgovarati i reći da imamo kreditno zaduženje kroz forme javno-privatnog partnerstva kako bi završili taj dio puta”, naveo je Radunović i saglasio se sa Konjevićem da izdatke treba staviti pod kontrolu.

“Naš najveći rizik je što ne uspijevamo da kontrolišemo izdatke. Više nemamo prostora za fiskalne mjere i potencijal rasta na prihodnoj strani će zavisiti od ekonomskog rasta”, ukazao je Konjević.

Radunović je istakao da njegov resor nije uzimao u obzir potencijalne prihode koji bi značajno sanirali situaciju. Pod tim je mislio na eventualno davanje u zakup Aerodroma, prihode od bespravnih objekata i ekonomskog državljanstva, kao i od optimizacije broja izvršilaca.

Odbor, čijom sjednicom je predsjedavao poslanik DPSa Predrag Sekulić, predložio je Skupštini usvajanje Predloga zakona o budžetu za narednu godinu, koji je, prema riječima ministra finansija do posljednjeg detalja održiv.

“Budžet za narednu godinu rezultat je nastavka sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije usmjerenih na povećanje budžetskih prihoda i optimizaciju budžetske potrošnje, kako bi se obezbijedilo smanjenje budžetskog deficita i stvorili uslovi za postepeno opadanje javnog duga”, naglasio je Radunović.

Predloženim zakonom, kako je precizirao, predviđeno je 2,38 milijardi ukupnog iznosa primitka i izdataka. Od toga, tekući budžet je 910,74 miliona, budžet državnih fondova 700 miliona eura, kapitalni 320,93 miliona, transakcije finansiranja 432,35 miliona, a rezerve 20 miliona eura.

Poslanik DPS-a Branko Čavor smatra da budžet za narednu godinu karakteriše kontinuitet projekcija iz prethodnih godina, kao i da sadrži razvojnu komponentu.

Poslanik SD-a Boriš Mugoša naveo je da su pozitivne strane budžeta kvalitetna konsolidacija javnih finansija, smanjenje budžetskog deficita, poboljšanje kvaliteta i ročnosti javnog duga, dok negativnim osobinama smatra neprihvatljiv nivo sive ekonomije.

Radunović je istakao i da će krenuti ka lokalnim samoupravama, te da bi budžetska sredstva bilo dobro povećati u primorskim opštinama.

“Uzeli smo prihode primorskim opštinama, zbog nenamjenskog korišćenja, i usmjerili ih prema preduzeću Morsko dobro. Ta sredstva će u istim tim opštinama biti iskorišćena, ali pod potpunom kontrolom i nadzorom Morskog dobra i nas”, istakao je Radunović.

On je dodao da je duboko ubijeđen da primorje, kao i opštine u središnjem dijelu imaju potencijala da budu potpuno održive bez pomoći države.

Zaštita od valutnog rizika skup proces

Predstavnica MANS-a Ines Mrdović pitala je ministra da li će u narednoj godini zaključiti ugovor o hedžing aranžmanu, tačnije o zaštiti od valutnog rizika, za kredit za auto-put sa kineskom Exim bankom.

“To sada ne može garantovati, jer je to jako skupa operacija. Sa četiri kuće pregovaramo da bi mogli postići bolju cijenu. To mnogo košta i za svaku neozbiljnost se državi ispostavlja faktura, što plaćaju građani”, objasnio je Radunović, ističući da taj zadatk rješavaju transparantno, zbog čega i demokratija košta.

izvor: Dnevne novine

 

Komentari

avatar