Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici usvojio Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore.

Predsjednik Upravnog odbora Duško Bjelica kazao je da je Pravilnik usvojen na predlog rektora Univerziteta Crne Gore Danila Nikolića, kao ujednačen dokument, s obzirom na to da je mijenjan i dopunjavan u više navrata.

“Pravilnikom se uređuje postupak vrednovanja rada članova naše akademske zajednice koji doprinose i razvoju i međunarodnom pozicioniranju. Misli se, prije svega, na publikovanje rezultata naučnoistraživačkog rada u vodećim referentnim kategorijama i ostvarivanja akademske mobilnosti na visokorangiranim univerzitetima ili na drugi ekvivalentan način“, kazao je Bjelica.

Takođe, danas je, između ostalog, usvojen Pravilnik o načinu korišćenja sredstava i ostalim primanjima zaposlenih na projektima, na poslovima sa tržišta, akreditovanim samofinansirajućim studijskim programima koji se izvode na jezicima koji nisu u zvaničnoj upotrebi u Crnoj Gori i u okviru posebnih oblika nastave.

Usvojen je i predlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rektoratu UCG.

Članovi Upravnog odbora UCG upoznali su se danas i sa izvještajima Službe za unutrašnju reviziju UCG i organizacionih jedinica u postupku kontrole pojedinih poslovnih procesa na Univerzitetu Crne Gore.

Komentari

avatar