U izdanju Uprave policije Crne Gore, Savjeta za građansku kontrolu rada policije i Nevladine organizacije “Akcija za ljudska prava”, izašla je publikacija “Zabrana zlostavljanja i mučenja – zaštita psihičkog i fizičkog integriteta”. Publikacija ima za cilj da promoviše poštovanje ljudskih prava koje mora biti osnovno pravilo policijskog postupanja, a time se sprečava i iskorijenjuje policijsko zlostavljanje, poručuju izdavači.

Twitter

Uprava policije i Akcija za ljudska prava su preveli značajan materijal što uključuje i novije standrade CPT, koji su tako, po prvi put, jezički postali dostupniji crnogorskoj i regionalnoj javnosti.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju, publikacija sadrži djelove Izvještaja Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i drugih nečovječnih i ponižavajućih postupanja i kažnjavanja (CPT) i zaključke posjete delegacije EK Crnoj Gori od 9. do 16. oktobra 2017. godine, koja je imala za cilj da policiji da preporuke kako da se poveća zaštita osoba lišenih slobode.

Tu su i instrukcije direktora Uprave policije o posjeti CPT- ja Crnoj Gori u kojoj je predstavljen plan kako da se preporuke sprovedu i uključe u crnogorsku policijsku politiku i praksu.

Izvještaji CPT u cijeloj Evropi predstavljaju najreprezentativniji osvrt na poštovanje ljudskih prava osoba lišenih slobode. Države, međunarodne organizacije, Evropski sud za ljudska prava, NVO, mediji i akademska zajednica poklanjaju puno povjerenje izvještajima CPT.

“CPT je u izvještaju o posjeti 2017. godine konstatovao izvjestan napredak u postupanju prema osobama zadržanim od policije u odnosu na prethodnu posjetu 2013. godine, ali i zaključio da kultura policijskog zlostavljanja nije djelotvorno suzbijena i da se osobe lišene slobode u Crnoj Gori i dalje nalaze u ozbiljnom riziku da će ih policijski službenici zlostavljati. CPT je ocijenio da je zlostavljanje od strane policijskih službenika činjenica koja izgleda da je prihvaćena praksa unutar trenutne policijske kulture i preporučeno da vlasti moraju da pokažu odlučnost u suzbijanju zlostavljanja, i da na sve moguće načine obezbijede da službenici policije na svim nivoima prime poruku da se bilo kakvo zlostavljanje neće tolerisati i da će se odgovarajuće kažnjavati i neposredni izvršioci kao i oni koji su im nadređeni”, ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, ukazano je na postojanje namjere da se osujeti istraga i obezbijedi nekažnjavanje onih koji su zlostavljali građane.

“Namjera je izdavača da ovom publikacijom policijskim službenicima i javnosti bliže predstavi izvještaj CPT za Crnu Goru, u dijelu koji se tiče postupanja Uprave policije, da se podstakne sprovođenje preporuka, kako bi policijski službenici savjesnije i bolje radili, i da se unaprijedi znanje o standardima CPT koji su važni za policiju. Posebno je važan, zbog poruka koje šalje, predgovor koji zajednički potpisuju direktor Uprave policije Veselin Veljović, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Saša Zeković i direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević. Činjenica da Policija, građanski nadzor nad radom policije i NVO za zaštitu ljudskih prava zajednički publikuju izvještaj CPT je sama po sebi značajna i jedinstvena. Prihvata se da postoji neprimjereno i nezakonito postupanje policijskih službenika, da je sam izvještaj značajan za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori i da se njegovim objavljivanjem i komentarisanjem podstiče dijalog i pomaže sprječavanje zlostavljanja osoba lišenih slobode”, stoji u zajedničkom predgovoru.

Uprava policije je povodom nalaza objavljenih u izvještaju iskazala zabrinutost zbog svakog primjera nezakonitog ponašanja policijskih službenika, prvenstveno onih koji se ispoljavaju kao brutalnost ili prekoračenje upotrebe sredstava prinude.

Najavljena je odlučnija i vidljivija borba protiv nezakonitog i neprofesionalnog policijskog postupanja.

“U kontekstu izdatih preporuka, Uprava policije je odlučila da u narednom periodu obezbijedi pojačano praćenje policijskog postupanja i odnosa prema osobama lišenih slobode. Suština je da se unaprijedi integritet i odgovornost i omoguće istrage i efikasan nadzor nad radom policije”, ističe se u saopštenju.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve