Kako bi administraciju učinili što dostupnijom građanima i prilagodili potrebama savremenog društva, Ministarstvo unutrašnjih poslova će u narednom periodu uvesti produženo radno vrijeme u Područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave Podgorica.

Ovim povodom ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić obišao je ovu organizacionu jedinicu, koja prema statistici dnevno pruži oko 2.000 usluga građanima po različitim osnovama.

“Iz razgovora sa službenicima, kao i građankama i građanima, proistekla je potreba da u narednom periodu, najvjerovatnije u toku mjeseca maja, produžimo radno vrijeme u Područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave Podgorica od sedam do 19 časova, a pružanje šalterskih usluga građanima od osam do 18 časova“, kazao je Nuhodžić.

Cilj ove odluke je, kako je kazao ministar, da komunikacija MUP-a sa građanima bude što kvalitetnija, da službe budu što efikasnije i bliže građanima, te da se skrati vrijeme čekanja na šalterske usluge.

Ministar je podsjetio da je aktuelno radno vrijeme područnih jedinica i filijala za građanska stanja i lične isprave u crnogorskim gradovima od sedam do 15 časova, do sad je rad sa građanima organizovan u perodu od osam do 14 časova.

Nuhodžić je najavio uvođenje desetočasovnog radnog vremena od sedam do 17 časova, odnosno pružanje usluga građanima od osam do 16 časova u područnicama u primorskim gradovima, koje će biti uspostavljeno tokom ljetnjih mjeseci – od juna do avgusta –  kako bi usluge građanima, turistima i privrednicima u ovom dijelu zemlje učinili što dostupnijim i kvalitetnijim u najfrekventnijem periodu godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova takođe radi na realizaciji projekta uvođenja dokumenata treće generacije, što će, kako je najavio ministar, u velikoj mjeri objediniti usluge iz domena javne uprave i povećati kvalitet usluga, u skladu sa standardima Evropske unije.

Komentari

avatar