Pokušaj terorizma: Tužilaštvo tvrdi da se podaci iz telefona nisu mijenjali

U podgoričkom Višem sudu nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016.

Na pitanja advokata i danas odgovara vještak informaciono-tehničke struke Marko Lakić.

On je juče odgovorio na neka od pitanja advokata sa prethodnog ročišta. I ranije je odgovarao na pitanja u vezi sa izvještajem o vještačenju telefona Nokia c1, Kat i sim kartice koju je koristio svjedok saradnik Saša Sinđelić.

Tok suđenja pratite uživo na našem portalu:

12.31 Prekid suđenja.

12.30 “Saša Sinđelić nije komunicirao ni sa jednim članom Svesrsrpskog četničkog pokreta”, rekao je advokat Jugoslav Krpović.

12.23 Sudija Mugoša poručila je da navodi advokata Radosavljevića “ne stoje”.

12.13 Radosavljević kaže da na ključna pitanja nijesu dobili odgovore.

“Ako na ovaj način bude odgovarao i Boljević potrajaće”, rekao je on.

11.48 Advokat Dušan Radosavljević iznosi svoje komentare na izvještaj.

11.40 Advokat Radonja Drakulović kazao je da iskaz Sinđelića obiluje brojnim neistinama, te da je u suprotnosti sa materijalnim dokazima.

11.24 Podaci koji su dobijeni vještačenjem telefona su tačni, rekao je tužilac Saša Čađenović, komentarišući izvještaj.

“Odbrana je pokušala da napravi scenario bez utemeljenja”, kazao je tužilac, nakon čega ga je sudija opomenula jer ne može da se obraća odbrani.

Podaci u telefonima nijesu mijenjani i to je jasno, dodaje Čađenović.

11.23 Sud neće vršiti uvid u telefone da se ne bi odugovlačio postupak.

11.22 Uskraćuje se odgovor na pitanje Milić Branke, jer zadatak vještaka nije bio da tumači imena korisnika koja su pronađena u telefonu, kazala je Mugoša.

11.15 Nastavak suđenja.

10.39 Suđenje je prekinuto.

10.35 Optuženi Mihailo Čađenović pitao je budući da se kad se telefon uključi pojavljuje vrijeme 10.00 kako je onda moguće da je poruka stigla oko 8.

“Da li to znači da ga je neko koristio prije vas”, pitao je Čađenović.

Telefon je u 8 i 40 bio uključen, mogu samo da kažem da je bio uključen, kazao je Lakić.

10.13 Da li vještak dozvoljava mogućnost da je pogriješio, pita Jovanović?

“Neka se advokat slobodno obrati proizvođaču. Za sve fajlove kojima se može pristupiti sam dao odgovor, za sistemske u koje ne mogu ući upućujem na proizvođača”, odgovorio je Lakić.

10.07 Kako da utvrdimo kad je fajl obrisan, zanima Jovanovića.

Možemo kontaktirati proizvođača šta koji fajl radi, rekao je Lakić.

10.04 Opominje se specijalni tužilac da ne komentariše.

10.02 Za sve sistemske fajlove odgovor će biti isti- nemoguće im je pristupiti i nemoguće ih je analizirati, dodao je vještak.

09.57 “Žurimo li negdje”, pitao je advokat Jovanović sudiju, na šta je ona rekla da ne može trako da joj se obraća.

“Izvinjavam se ako sam vas uvrijedio, nisam imao tu namjeru”, rekao je Jovanović.

09.48 Sistemskim fajlovima se ne može pristupiti, jer nijesu korisnički, rekao je Lakić.

09.45 Jovanović pita vještaka razumije li engleski, na šta Lakić odgovara potvrdno.

Vještak je želio da pita Jovanovića razumije li se on u programiranje, ali je Mugoša konstatovala da on ne može postavljati pitanja advokatu.

09.40 Opominje se Jovanović da se na neprimjeren način ne obraća vještaku.

Vještak je izjavio da advokat ponavlja pitanja a Jovanović na to kazao da vještak nema pravo da se na takav način obraća braniocima.

09.35 Tužilac Saša Čađenović napominje da nije riječ o istim fajlovima i da se ne unosi zabuna.

09.33 Mugoša opominje specijalnog tužioca Milivoja Katnića, jer govori a nije mu dala riječ.

09.17 Jovanović predlaže da se u sud donese aparat i provjeri sve što je vještak naveo, posebno u vezi sa 14.11 2016.

“Ako telefon uključite bilo kad, datum će biti 14.11. Datum ostaje isti, vrijeme se uvijek vraća na 10:00. Tako je podešen telefon”, rekao je vještak.

09.16 Advokat Miroje Jovanović pitao je “ako je 14.11 to vrijeme koje je vještak zatekao na telefonu, znači li to da se sva vremena onda linearno pomjeraju”.

“Ne pomjeraju se”, rekao je Lakić.

09.12 Zašto pored broja 1234 stoji “Cika Dragan”, pitao je juče advokat Dušan Radosavljević.

“Zato što se broj iz imenika Cika Dragan završava sa 1234, ali poruka nije poslata od njega već od sistemskog broja 1234”, rekao je vještak Lakić.

09.09 Zašto se kod nekog broja prikazuju dva imena, pitali su juče advokati.

“Ovaj broj je memorisan dva puta sa različitim imenima”, kazao je Lakić.

Broj je prikazan kao Duks Đurić i Dušan Đurić, saopštio je Lakić.

09.05 Lakić obrazlaže analizu tri fajla.

“Svi fajlovi su nastali u trenutku rada na telefonu prilikom estrakcije podataka”, rekao je on.

09.02 Počinje današnje ročište.

izvor antenam.net

Komentari

avatar