Nova prijava: Na SPC nezakonito upisano crkveno zemljište, kao i sve crkve i manastiri u Podgorici

Uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Podgorica utvrđeno je da je suprotno zakonskim odredbama, na Mitropoliju crnogorsko-primorsku, kao dijelu Srpske pravoslavne crkve, upisano 2,2 kvadratna kilometra crkvenog zemljišta i sve crkve i manastiri u podgoričkoj opštini.

Podgorički odbor Crnogorskog pokreta podnio je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv N. N. lica, službenih lica u Upravi za nekretnine – područna jedinica Podgorica, zbog nezakonitog upisa 2,2 kvadratna kilometra crkvenog zemljišta i svih crkava i manastira u podgoričkoj opštini na Srpsku pravoslavnu crkvu.

Prijavu su podnijeli zbog krivičnih djela – zloupotreba povjerenja iz čl. 249 stavovi 1 i 3 i zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

– Uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Podgorica utvrđeno je da je suprotno zakonskim odredbama, na Mitropoliju crnogorsko-primorsku, kao dijelu Srpske pravoslavne crkve, upisano 2,2 kvadratna kilometra crkvenog zemljišta i sve crkve i manastiri u podgoričkoj opštini. Od tužilaštva Odbor zahtijeva da u okviru svojih nadležnosti pokrene postupak, utvrdi koja su lica počinila navedena krivična djela i preduzme mjere iz svoje nadležnosti – saopšteno je Pobjedi iz Crnogorskog pokreta.

Crnogorski pokret u posljednjih nekoliko godina podnio je više krivičnih prijava protiv nepoznatih službenika područnih jedinica Uprave za nekretnine zbog nezakonitog upisa crkvenog zemljišta i crkava i manastira u posjed Srpske pravoslavne crkve. Tužbe su podnosili i zbog uništavanja crnogorskog sakralnog nasljeđa, mijenjanja njegove istorijske i kulturne suštine, uvreda mitropolita eparhije Srpske crkve u Crnoj Gori, nezakonite uknjižbe sakralnih objekata koji spadaju u ‘par exellance’ državno vlasništvo, nezakonitog podizanja objekata…

Tužilaštvo je, kao neosnovane, odbacilo sve te prijave.

Komentari

avatar