Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore istraživačke aktivnosti nastavnog osoblja su vezane za projekte koji imaju za cilj osnaživanje uloge visokoškolskih institucija, jačanje akademskog integriteta i razvoj metodičko-pedagoških kompetencija studenata i nastavnika.

foto UCG

Prodekan za nauku ovog fakulteta prof. dr Biljana Maslovarić navodi da je u oblasti akademskog integriteta realizovano obimno istraživanje tokom akademske 2019/20, koje će biti predstavljeno na Konferenciji, na kojoj će se izlagati radovi na temu etičkog ntegriteta u akademskoj zajednici.

Ova aktivnost je dio projekta „Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju“, koju Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore realizuje u partnerstvu sa Međunarodnim institutom za istraživanje i djelovanje protiv akademske prevare i plagijarizma – Univerziteta u Ženevi.

“Posljednjih godina pitanje akademskog integriteta postalo je jedno od najvažnijih pitanja u visokom obrazovanju na internacionalnom planu. Različiti oblici neetičkog ponašanja postali su sve vidljiviji i učestaliji, pa je ova pojava, u međunarodnoj zajednici, postala međunarodno priznat problem. Riječ je o svjedočenju različitim oblicima kršenja akademskog ponašanja, kao što su objavljivanje neistinitih podataka, krivotvorenje rezultata, plagiranje ili autoplagiranje, varanje na ispitu ili drugi oblici širokog spektra neetičnog ponašanja“ , objašnjava Maslovarić.

U okviru ovog projekta organizuje se i internacionalna konferencija Jačanje akademskog integriteta – novi uvidi, koja će biti organizovana 16. i 17. novembra 2020. godine, u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru, u Podgorici, uz podršku Ministarstva nauke.

Još jedan važan internacionalni događaj, koji je obilježio prethodni rad Filozofskog fakulteta, jeste internacionalna koferencija GEA (Geo Eko-Eko Agro), koja je organizovana sa Biotehničkim i Arhitektonskim fakultetom.

„Na ovoj konferenciji je bilo 400 naučnih priloga iz 40 zemalja, iz svih krajeva svijeta, a od toga je bilo 200 naših naučnih priloga. Osvrnuću se na riječi predsjednika Naučnog odbora konferencije Velibora Spalevića, koji je na otvaranju rekao da uvijek moramo polaziti od činjenice da nauka ne poznaje zemlje i granice, jer znanje pripada čovječanstvu, svima nama“, navela je profesorica Maslovarić.

Kao istaknutu aktivnost Filozofskog fakulteta, navodi i Erasmus + projekat „Keep educating yourself“, u slobodnom prevodu Kontinuirano se usavršavajte, koji se realizuje sa timom profesora sa studijskog programa Predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

„Širi cilj projekta KEY je da osnaži ulogu visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u sistemu stručnog usavršavaja vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori, dok su specifični ciljevi uspostavljanje centara za stručno usavršavanje vaspitača u okviru visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori, izgradnja kapaciteta za praćenje, evaluaciju i osiguranje kvaliteta, širom sektora stručnog usavršavanja“, kazala je Maslovarić.

Univerzitet Crne Gore učestvuje u realizaciji ovog međunarodnog projekta zajedno sa 17 partnera, iz Crne Gore, Srbije, Mađarske, Rumunije, Slovenije i Velike Britanije.

Profesorica Maslovarić ističe i da su profesori i profesorke na Filozofskom fakultetu tokom akademske 2019 i početkom 2020. godine objavili 18 radova u časopisima koji se nalaze u svjetskim bazama. Ukupno radova u relevantnim časopisima sa Filozofskog fakulteta je 119, odnosno bilo je evidentirano 175 citata.

PREKO 100 VIDEO SNIMAKA ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA

 

Profesorica Maslovarić je navela da su, u sklopu programske cjeline rada Filozofskog fakulteta tj. razvoja metodičko-pedagoških kompetencija studenata i nastavnika, studenti i studenkinje sa SP Predškolsko vaspitanje i obrazovanje producirali preko 100 video snimaka.

„U ovim snimcima su nudlili sadržaji, materijali i tehnike za rad sa djecom predškolskog uzrasta tokom trajana pandemije COVID-19. Sama ideja je nastala od strane samih studenata-volontera, a realizaciju i finalnu produkciju su uradili nastavnici i saradnici sa studijskog programa Predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Tokom trajanja pandemije, znanja za funkcionalnu upotrebu IT tehnologija su značajno porasla u cijeloj akademskoj zajednici na Filozofskom fakultetu, te ovom prilikom ističemo i dodatno stručno usavršavanje studenata“, kazala je ona.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve