Nedjelja, 21 Aprila, 2024
Rubrika:

Medicinski fizičar neizostavna karika u tretmanu onkoloških pacijenata

Sonja je tokom godina svog rada razvila i profesionalnu saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju iz Beča (IAEA), gdje je aktivno učestvovala u pisanju i koordinisanju više nacionalnih i regionalnih projekata preko kojih su dobili digitalni mamograf, niskodozni CT u IBD-u, a sada radi na projektu za PET CT

Odjeljenje za zaštitu na radu je dio Službe za zaštitu na radu, obezbjedjenja lica i imovine i protivpožarne zaštite. Čine ga rukovodilac odjeljenja, tri stručna lica za poslove zaštite na radu i dva evidentičara. Tim odjeljenjem rukovodi dr sci. Sonja Ivanović, medicinski fizičar – lice odgovorno za zaštitu od jonizujućeg zračenja, čiju vam priču prenosimo.

Stručna lica u saradnji sa rukovodiocem odjeljenja – koji je takođe stručno lice za poslove zaštite na radu – vode računa o redovnim i vanrednim kontrolama sredstava i opreme za rad, električnih i drugih instalacija, uslova radne sredine i zaštitnoj opremi za zaposlene na nivou cijelog Kliničkog centra Crne Gore (KCCG). Takodje, predlažu mjere za poboljšanje svih ovih uslova, kao i praćenje primjene mjera zaštite i održavanja.

“Posao stručnog lica je i savjetovanje poslodavca pri izboru i održavanju sredstava za rad i sredstava lične zaštite, kao i kod opremanja i uređivanja radnog mjesta u vezi sa uslovima radne sredine. Neposredna saradnja sa ovlašćenim ustanovama za zdravstvenu zaštitu zaposlenih po svim pitanjima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu je sastavni dio svakodnevnog posla stručnog lica. Stručno lice, kao predstavnik KCCG, učestvuje u izradi stručne podloge za Akt o procjeni rizika i drugih akata u vezi sa ovim kao npr. normativu sredstava i opreme za zaštitu na radu i sl“, kaže Sonja.

Kako prenosi, evidentičar vodi i stara se o evidencijama iz zaštite i zdravlja na radu, kao i o evidencijama u vezi sa povredama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi sa radom, gdje priprema dokumentaciju iz koje se prati stanje u vezi sa povredama na radu, utvrđuju uzroci, rade analize radi predloga mjera za poslodavca.

“Kao rukovodilac odjeljenja svakodnevno pratim i analiziram sve gore navedene obaveze kako bih blagovremeno poslodavcu predložila mjere za poboljšanje i na taj način zajedničkim naporima našeg odjeljenja, svih zaposlenih i poslodavca spriječili neželjene posljedice na radnom mjestu. Svakodnevna komunikacija sa svakim zaposlenim koji ima potrebu da mi se obrati za savjet u vezi svih poslova zaštite na radu, sa upravom KCCG i mnogobrojnim institucijama vezanim za ovu oblast – medicina rada, ovlašćene organizacije za ovu vrstu posla (mjerenja, edukacije zaposlenih), inspekcijskim službama i druge čine i najljepši i najzahtjevniji dio ovog posla“, kaže Sonja.

Poseban dio njenog posla, kako ističe, vezan je za struku doktora medicinske fizike – odnosno onaj koji obavlja kao Lice odgovorno za zaštitu od jonizujućeg zračenja i fizičar na radiološkoj dijagnostici.

“U okviru toga spada unutrašnja kontrola izvora jonizujućih zraka (rendgen aparati, skeneri, mamografi, angio sale) i kontrola pacijentnih doza pri ovim procedurama, kao i organizacija tih kontrola od vanjskih institucija u skladu sa zakonskim rokovima, staranje o zaštiti profesionalno izloženih lica, kao i organizacija njihovih zdravstvenih kontrola i redovan nadzor nad njihovim licnim primljenim dozama“, naglašava Sonja.

Sonja je tokom godina svog rada razvila i profesionalnu saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju iz Beča (IAEA), gdje je aktivno učestvovala u pisanju i koordinisanju više nacionalnih i regionalnih projekata preko kojih su dobili digitalni mamograf, niskodozni CT u IBD-u, a sada radi na projektu za PET CT.

“Posebno zadovoljsto i izazov u mojoj karijeri predstavlja saradnja sa jednom Agencijom ovoga ranga, skoro svakodnevna komunikacija sa njenim ekspertima i mogućnost stručnog usavršavanja koju sam dobila zahvaljujući ovim aktivnostima. Takođe, vrlo sam ponosna na konkretan doprinos koji ima KCCG i svi naši pacijenti od ovog dijela mog posla. Pojava pandemije koronavirusa uticala je i na ove poslove kao i na sve na planeti i usporila odvijanje svih aktivnosti. Svi pokušavamo da se prilagodimo trenutnoj situaciji i odradimo sve što je moguće i na najbolji mogući način“, zaključuje ona.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve