Nedjelja, 21 Aprila, 2024
Rubrika:

Isplatiće sebi 50 eura za procjenu sopstvenog rada

Direktor je sebi za proces preispitivanja i ocjene sopstvenog rada dao skromnu naknadu – 50 eura. Iz ugovora se ne može zaključiti na koji period, kakav je opis posla i koliko i kada će procjenjivati sopstveni rad.

Direktor Prve srednje stručne škole Nikšić Milomir Šumić potpisao je ugovor sa samim sobom, odnosno Šumić Milomirom, u kome se obavezao da izradi samoevaluaciju.

U Ugovoru o povremenim poslovima, u koji je Pobjeda imala uvid, Milomir Šumić, direktor škole, potpisuje ugovor sa Šumić Milomirom 1. februara.

U ugovoru se izvršilac posla Šumić Milomir obavezuje da učestvuje u izradi „samoevulacije“.

– Izvršilac se obavezuje da izvrši poslove u vrijeme i prema rasporedu koji sačini nadležni organ škole i na način kako je to propisano i uobičajeno za ovu vrstu posla. Izvršilac posla je dužan da se pridržava uputstava i naloga odgovornih lica škole i obavlja sve druge poslove koji se podrazumijevaju uz izvođenje ugovorenih – piše u ugovoru koji je Šumić potpisao sa Šumićem.

Direktor je sebi za proces preispitivanja i ocjene sopstvenog rada dao skromnu naknadu – 50 eura. Iz ugovora se ne može zaključiti na koji period, kakav je opis posla i koliko i kada će procjenjivati sopstveni rad.

Jedna od važnijih stavki ugovora je da su se obje ugovorne strane saglasile da eventualne sporove povodom ovoga ugovora rješava nadležni sud. Tako bi u slučaju eventualnih problema Osnovni sud u Nikšiću imao suđenje „Šumić protiv Šumića“.

Ugovor je sačinjen u četiri primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva, što znači da će sva četiri biti u istoj fascikli.

Iako je direktor Šumić potpisao ugovor sa sobom, kao izvršiocem posla, ugovor bi mogao biti sporan upravo na osnovu člana 200 Zakona o radu na koji se i pozivaju prilikom zaključenja.

Naime u Zakonu o radu u tom članu piše da poslodavac može da angažuje lice koje se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje, te da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Ugovor o povremenim poslovima se, prema Zakonu, sklapa za obavljanje određenih poslova koji nijesu predviđeni aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i koji ne zahtijevaju posebno znanje i stručnost.

U ugovoru, iako je zakonski obavezno, nema ni preciznog opisa vrste opisa koji su predmet ugovora, perioda na koji se ugovor zaključuje, mjesta i načina izvršenja posla…

Ministarstvo prosvjete je upoznato sa konkretnim slučajem, odgovoreno je iz tog resora Pobjedi.

– Kao i povodom prethodnih slučajeva, sa kojima je javnost upoznata, Ministarstvo prosvjete će postupiti po zakonski propisanoj proceduri, koju je već započelo, tražeći izjašnjenje o navedenim okolnostima od direktora Prve srednje stručne škole Nikšić – kazali su iz Ministarstva.

Istakli su da će posredstvom nadležnih inspekcija najoštrije sankcionisati, kako ovu, tako i svaku drugu eventualnu zloupotrebu u obrazovnom sistemu.

Direktor Milomir Šumić juče nije odgovarao na pozive i poruke koje mu je uputila redakcija Pobjede.

 

 

IzvorPobjeda

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve