Oštre međusobne kritike na račun saradnje Vlade i nevladinih organizacija obilježile su jučerašnji sastanak predsjednika Vlade Duška Markovića i predstavnika civilnog sektora.

Premijer je konstatovao da među njima postoji ozbiljan stepen nepovjerenja i zamjerio predstavnicima NVO što izbjegavaju učešće u radnim grupama za određena pregovaračka poglavlja i ponašaju se kao da igraju u timu Evropske unije, a ne Crne Gore.

Predstavnici NVO sektora u Vladinim potezima, međutim, ne vide iskrenu volju za saradnjom.

Otvarajući okrugli sto „Saradnja Vlade i NVO u procesu pristupanja EU“, koji je organizovao Generalni sekretarijat Vlade, premijer je istakao da je civilni sektor potreban kao partner na putu ka Evropskoj uniji.

– Nama treba političko partnerstvo sa civilnim sektorom, u smislu onoga što su krucijalna strateška pitanja ove države – rekao je Marković.

NEZADOVOLJSTVO

Prema njegovim riječima, stiče se utisak da jedan dio civilnog sektora djeluje „parapolitički umjesto ekspertski“.

– Ni jedna ni druga strana nijesu u potpunosti zadovoljne nivoom ostvarene saradnje. Crna Gora je završila prvo poluvrijeme svog pregovaračkog procesa. Sada je pred nama druga, zahtjevnija faza. Vjerujemo da će strategije i opredjeljenja EU kada je riječ o proširenju na Zapadni Balkan ostati nepromijenjeni, ali je činjenica da ponekad puno toga zavisi i od ličnog angažmana i posvećenosti onih koji će dobiti priliku da tu strategiju i ta opredjeljenja sprovode u život – kazao je premijer.

Prema njegovim riječima, čini se nelogičnim da Vlada baš svakom prilikom i na svakoj temi bude na udaru kritike i da se ne registruju njeni rezultati na planu ekonomskog rasta, finansijske stabilnosti, smanjene nezaposlenosti.

– Ne čini se logičnim da iz istih NVO krugova redovno stiže podrška onom dijelu vlasti koji je oličen u opozicionim partijama – kaže Marković.

Predsjednik Vlade je ponovio apel civilnom sektoru i političkim partijama: ,,Ujedinimo naše potencijale, znanje i snagu da zajedničkim pregnućem ostvarimo trenutno najvažniji nacionalni cilj – priključenje EU“.

– Apelujem da obnovimo povjerenje u zajednički rad, jer samo tako možemo pojačati sinergiju svih crnogorskih potencijala. To možda nije jedini, ali je bez ikakve dileme najsigurniji i najbrži put do našeg članstva u EU – rekao je Marković.

Dodao je i da primjećuje da se određeni broj predstavnika NVO ne pojavljuje na sastancima radnih grupa, dok se na poziv šefova radnih grupa redovno odazove manje od polovine ukupnog broja predstavnika NVO.

– Svjedoci smo da, umjesto da se rasprava vodi u okviru radnih grupa, gdje se direktnim angažmanom može doprinijeti konkretnom i argumentovanom unapređenju javnih politika, dio NVO bira medijski prostor za artikulisanje svojih, najčešće, političkih, umjesto ekspertskih stavova. Smatram da ovakav pristup ne doprinosi poboljšanju stanja u pregovaračkom procesu za koji su NVO preuzele obavezu u okviru radnih grupa – poručio je premijer.

FORMA BEZ SUŠTINE

Izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković oštro je reagovala. Novaković smatra da se saradnja vlasti sa civilnim društvom svela na „formu bez suštine“ i da je nedovoljno povjerenje NVO sektora u iskrene namjere Vlade za saradnjom opravdano. Podsjetivši na smjene u Savjetu RTCG i ASK, Novaković je navela da su aktivisti civilnog društva u jednom periodu bili izloženi nezapamćenoj medijskoj kampanji.

– Ovim potezima obesmišljene su sve procedure izbora predstavnika NVO sektora u savjetodavnim i regulatornim tijelima. Jedini kriterijum koji preporučuje za izbor u ova tijela jeste da ste po mjeri vlasti. Zajednički imenilac Vlade i NVO je javni interes. Kada je javni interes imperativ, na dijalog sa civilnim društvom uvijek možete računati i onda kada su nam stavovi dijametralno suprotni – poručila je Novaković.

Ministar pravde Zoran Pažin rekao je da Vlada sa velikim uvažavanjem tretira organizacije civilnog društva.

– Svjesni smo da je jedna od uloga civilnog društva da kritikuje organe vlasti i to nije sporno. Ali ne iscrpljuje se uloga civilnog društva u kritici javne vlasti, niti je društvena zbilja u Crnoj Gori takva da postoje samo teme koje polarizuju crnogorsko društvo. Nije dobro da se bavimo samo onim što je bilo, radije bih da se okrenemo onome što je polje potencijalne saradnje – rekao je Pažin.

DRESOVI

Odgovarajući na premijerovu primjedbu da se dio NVO ponašao kao da igra u timu EU, Jovana Marović iz Politikon mreže je navela da oni nose crnogorski dres, ali da Vlada to ne vidi.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica ocijenio je da Vladi i civilnom sektoru ne trebaju tehnički dogovori, već politička rješenja.

Dina Bajramspahić iz Instituta alternativa navela je da su sastanci radnih grupa besmisleni i da je raspravljanje na krajnje tehničkom nivou gubljenje vremena.

– Kad smo u pravu, nemamo većinsku podršku u radnoj grupi, pa je i jedini način da zahtjeve iznesemo u medijima i izrazimo nezadovoljstvo zbog neispunjenja tih zahtjeva – rekla je Bajramspahić.

Premijer je na kraju najavio da će sastanke sa NVO ubuduće inicirati jednom u dva mjeseca i tražiti da se na sastancima radnih grupa prave zapisnici koji će biti dostupni javnosti. Kazao je i da problem u funkcionisanju radnih grupa, izostanaka predstavnika NVO, vidi i u neposvećenosti predstavnika državne uprave, zbog čega je naveo da će ubuduće insistirati na tome da na svakom sastanku prisustvuju i ministri za koje predstavnici NVO iskažu interesovanje.

Komentari

avatar