Green Home: Obilaskom Lima uočen ispust iz kojeg izlazi voda s mirisom amonijaka

NVO Green Home će, kako su kazali, sačekati rezultate analiza uzoraka prikupljenih od poljoprivrednog inspektora i državnog inspektora za vode, nakon čega će na osnovu dobijenih rezultata podnijeti krivične prijave

Green Home je sa predstavnicima bjelopoljskog ribolovnog društva “Sinjavac” juče obišla lokaciju na kojoj je evidentiran masovni pomor ribe u rijeci Lim.

foto: Green Home

Kako su saopštili, ono što je zabrinjavajuće je da se i nakon tri dana od incidenta mogu jasno uočiti veće količine uginule ribe koja i dalje pluta rijekom.

”Obilaskom terena uočen je ispust, koji se nalazi neposedno ispod fabrike za proizvodnju mesnih proizvoda Franca. Voda iz ispusta je pjenušava, bjeličaste boje i mirisa sličnog amonijaku. Zabrinjavajuča je činjenica da se incident ovakvih razmjera u Crnoj Gori dešava drugi put u jako kratkom vremenskom periodu, odakle jasno proizilazi zaključak da nema nikakvog preventivnog djelovanja državnih organa, već se samo formalno djeluje na posljedice. Ovakvim pristupom mogu se očekivati samo učestaliji i incidenti većih razmjera”- navedeno je u saopštenju Green Home-a.

Kako dodaju, ovim je pričinjena nemjerljiva šteta po živi svijet.

”Stoga vjerujemo da će rezultati analiza biti relevantni, kako bi se počinilac adekvtno procesuirao i definisale hitne mjere kontrole zagađenja i remedijacije, kako bi se sredina sanirala u mjeri u kojoj je to moguće. Treba uzeti u obzir da Lim i njegove pritoke trpe višedecenijska zagađenja iz različitih izvora, stoga je upitno u kakvom je stanju riblji fond. Neophodno je uraditi analizu stanja kvaliteta ribe i  stanja koncentracija akumuliranih štetnih materijama u ribama, kako bi se znalo da li ona bezbijedna za ishranu. Iz razgovora sa predstavnicima ribolovnog društva „Sinjavac“ saznali smo da nije rijetkost da kao ulov imaju ribu sa evidentnim anomalijama”- dodali su u saopštenju.

Predstavnici bjelopoljskih ribolovaca su najavili da će u narednom periodu tražiti moratorijum na ribolov na Limu, sve dok se stanje ne sanira i suzbiju zagađenja.

NVO Green Home će, kako su zaključili, sačekati rezultate analiza uzoraka prikupljenih od poljoprivrednog inspektora i državnog inspektora za vode, nakon čega će na osnovu dobijenih rezultata podnijeti krivične prijave.

Pokušali smo komentar o cijeloj situaciji na Limu da dobijemo od menadžmenta kompanije Franca, ali danas se na telefon nijesu javili.

Komentari

avatar