Subota, 2 Marta, 2024
Rubrika:

EK pozdravila donošenje Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja

Predstavnici Evropske komisije su istakli da će nastaviti da pružaju podršku Crnoj Gori na evropskom putu, kako u finansiranju brojnih programa i projekata i pružanju ekspertske podrške sa ciljem dostizanja standarda zemalja članica EU, tako i u pogledu usklađivanja pravnog okvira i u primjeni propisa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Evropska komisija pozdravila donošenje Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za 2023-2028 sa akcionim planom i IPARD III programa, čija će implementacija dovesti do realizacije aktivnosti iz završnih mjerila definisanih u Pregovaračkom poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede MPŠV.

Predstavnici MPŠV i članovi radne grupe za PP11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, predvođeni šefom radne grupe Miroslavom Cimbaljevićem boravili su u radnoj posjeti Briselu u sklopu koje je održan 16. sastanak Podobrora za poljoprivredu i ribarstvo, te sastanci sa predstvanicima Evropske komisije, Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj  – DG AGRI, na temu pojedinačnih politika kojima se urađuje oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Evropska komisija je pozdravila donošenje Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za 2023-2028 sa akcionim planom i IPARD III programa, najvažnih strateških dokumenata kojima je definisan put daljeg razvoja crnogorske poljoprivrede, što u mnogome olakšava dalji proces pregovaranja i usaglašavanja.

“Poseban akcenat stavljen je na aktivnosti iz završnih mjerila i dobijena puna podrška Evropske komisije za sprovođenje preostalih aktivnosti koji će dovesti do uspostavljanja u potpunosti operativne Agencije za plaćanje i operativnog IAKS sistema, čime će Crna Gore ispuniti preostale obaveze iz pregovaračke agende kad je u pitanju PP11”, ističu u MPŠV.

Stoga je sa predstavnicima Evropske komisije održan i poseban sastanak na temu aktivnosti iz završnih mjerila, akcionog plana za 2023/24, te sprovođenju IPARD II i IPARD III programa.

Crnogorska delegacija je istakla da predano radi na aktivnostima u dostizanju završnih mjerila, da je dobar dio neophodnih sistema uspostavljen, te da je predviđeno dalje jačanje administrativnih i upravljačkih sistema do potpunog uspostavljanja IACS sistema za sprovođenje mjera ZPP po budućem Strateškom planu, odnosno do spremnosti Agencije za  upravljanjem EAFRD I EAGF fondovima. Predočeno je i da će dinamika dalje realizacije aktivnosti u procesu izvršavanja aktivnosti iz završnih mjerila za PP11 u dobroj mjeri zavisiti i od opredjeljenosti Vlade i izdvajanja neophodnih sredstava za rješavanje ključnih preostalih obaveza.

Kada su u pitanju ključne politike – direktna plaćanja, CMO mjere i mjere ruralnog razvoja, istaknuta je obaveza da se nastavi sa usaglašavanjem nacionalnih politika i mjera. U dijelu direktnih plaćanja pozdravljen je napredak učinjen tokom tekuće godine na povećanju unosa površina u SIZEP sistem, kroz izdvojena plaćanja za privatne livade i pašnjake, te ohrabren plan za nastavak ovog procesa do potpune identifikacije svih korišćenih poljoprivrednih površina u Crnoj Gori. Podržan je plan širenja mjera zajedničke organizacije tržišta na veći broj oblasti i veći broj korisnika.

U dijelu mjera ruralnog razvoja akcenat je stavljen na dalje jačanje posebnih kategorija i oblasti: mladih u poljoprivredi, ženskog preduzetništva, inovacija u poljoprivrednoj proizvodnji, te organske proizvodnje. Sugerisano je da se dalje finansiranje aktivnosti poljoprivrednika u što većoj mjeri sprovodi iz IPARD sredstva.

“Dobijena je i preporuka za bržim napretkom kad su u pitanju zaštita proizvoda sa šemama kvaliteta. Potvrđene su obaveze nacionalnog usaglašavanja propisa i njihove implementacije kad su u pitanju organska proizvodnja, vino, šeme kvaliteta. Istaknuto je i da je potrebno dalje jačati FADN sistem, kroz uključivanje većeg broja farmi, kako bi se spremno dočekala konverzija podataka u novi sistem FSDN sistem, koji će dodatno pružiti podatke o ekološkim i društvenim praksama u poljoprivredi. Dodatno, neophodno je u što kraćem roku intenzivirati rad na sistemu centralizovanog, redovnog prikupljanja i obrade podataka o tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Potvrđene su i obaveze na jačanju AKIS sitema u Crnoj Gori, te pozdravljen plan za jačanje savjetodavnih servisa i osnaživanje njihove uloge u pružanju savjeta i obuke poljoprivrednicima. U dijelu jačanja organizovanja proizvođača u Crnoj Gori pozdravljena je inicijativa crnogorskog Poljoprivrednog klastera za učlanjenjem u organizaciju Copa Cogeca, krovno udruženje evropskih poljoprivrednika”, kaže se u saopštenju.

U dijelu ispunjavanja obaveza i zatvaranja završnih mjerila za PP 11 istaknut je značaj predstojećih projekata u okviru IPA 2021 „EU za podršku poljoprivredrnom sektoru Crne Gore“, u okviru kog će MPŠV između ostalog dobiti ekspertku podršku kroz Tvining projekat. Takođe, odobrena je podrška za nabavku novih orto-foto mapa za unapređenje SIZEP-a, kao i podrška za nabavku opreme za sprovođenje  terenskih kontrola i podrška za IT infrastrukturu za oblast organizacije zajedničkog tržišta.

Kada su u pitanju IPARD II i IPARD III programi, podstaknuto je brže i efikasnije trošenje sredstava namjenjenih crnogorskom agraru, te poseban akcenat stavljen na prevazilaženje uskih grla kod ovog procesa.

Predstavnici Evropske komisije su istakli da će nastaviti da pružaju podršku Crnoj Gori na evropskom putu, kako u finansiranju brojnih programa i projekata i pružanju ekspertske podrške sa ciljem dostizanja standarda zemalja članica EU, tako i u pogledu usklađivanja pravnog okvira i u primjeni propisa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

“Ohrabrila je riješenost crnogorske delegacije da nastavi sa sprovođenjem planiranih aktivnosti iz strateških dokumenata i sa jačanjem administrativnih kapaciteta za adekvatnu primjenu Zajedničke poljoprivredne politike, što će u konačnom dovesti do zatvaranja poglavlja”, zaključuje se u saopštenju.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve