DPS: Eldana Canović predsjednica koordinacionog odbora u Plavu

Predsjedništvo Demokratske partije socijalista Crne Gore je, na osnovu ovlašćenja Glavnog odbora DPS, imenovalo Koordinacioni odbor DPS u Plavu.

Za predsjednicu Koordinacionog odbora imenovana je Eldana Canović, a odbor broji 18 članova.

Predsjedništvo je naložilo Koordinacionom odboru da, shodno Statutu DPS, sprovede sve aktivnosti vezane za konstituisanje vlasti u Plavu, sazivanje opštinske izborne konferencije i izbor novog saziva Opštinskog odbora DPS Plav.

Predsjedništvo DPS je čvrsto uvjereno da će novi saziv Opštinskog odbora donijeti novi kvalitet u radu DPS, uz punu odgovornost za realizaciju programa partije i rješavanje pitanja koja se tiču kvalitetnijeg života svih građana Plava.

Komentari

avatar