Ponedjeljak, 22 Jula, 2024
Rubrika:

Đurović: Upravni sud poništio rješenje Ministarstva i odbijanje ocjene zakonitosti imenovanja Raonića

Upravni sud prihvatio tužbu Media centra

Nakon 28 mjeseci, Upravni sud je prihvatio tužbu Media centra i poništilo rjšenje nekadašnjeg Ministarstva ekonomskog razvoja iz 42 vlade Zdravka Krivokapića, kojom se potvrđuje prvostepeno rješenje Inspekcije rada, kojim se odbija izvršenje ocjene zakonitosti postupka imenovanja generalnog direktora RTCG sprovedenog u avgustu 2021. godine.

To je saopštio direktor Media Centra Goran Đurović.

Saopštenje Đurovića prenosimo integralno:  

“Upravni sud je u presudi ukazao na to da Ministarstvo nije obrazložilo u svom rješenju činjenično stanje i da nije navelo sve činjenice koje su važne za predmet, kao npr. da su državni organi već preispitivali odluke Savjeta RTCG, što je važno sagledati u pogledu tumačenja člana 34 Zakona o RTCG, na koji su se pozvali Inspekcija rada i Ministarvo, odbijajući da sprovedu kontrolu zakonitosti postupka imenovanja generalnog direktora RTCG.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, koje je u 44 vladi kao drugostepeni organ nadležo za rad Inspekcije rada, ima zakonski rok od 30 dana da donese novu odluku i ispravi grešku.

Nadamo se da Ministarstvo rada i socijalnog staranja i ministarka Naida Nišić neće ponoviti grešku nekadašnjeg ministarstva ekonomskog razvoja kojeg je vodio Jakov Milatović, i da će novim rješenjem omogućiti da Inspekcija rada sprovodi svoje zakonom utvrđene nadležnosti i vrši nadzor nad radom Savjeta RTCG.

Da podsjetimo, Ministarstvo ekonomskog razvoja je u novembru 2021. godine prihvatilo objašnjenje Inspekcije rada kojim ovaj organ odbija da izvrši inspekcijski nadzor u postupku zapošljavanja generalnog direktora RTCG jer smatra da na osnovu Zakona o RTCG, osim sudova nijedan državni organ nije nadležna da vrši ocjenu zakonitosti odluka koje donosi Savjet RTCG. Inspekcija rada i Ministarstvo ekonomskog razvoja su pogrešno tumačili Zakon o RTCG i stav 2 člana 34 koji propisuje: “Niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad člana Savjeta, niti je član Savjeta dužan da poštuje bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, osim odluka nadležnog suda.”

Ova norma ne tretira pitanje ocjene zakonitosti odluka Savjeta RTCG kao kolektivnog organa i ne zabranjuje da se preispituju odluke Savjeta od strane državnih organa, već ukazuje i usmjerena je na zaštitu pojedinačne slobode članova Savjeta prilikom odlučivanja, kako bi se smanjio prostor za neprimjeren uticaj.

Ministarstvo ekonomskog razvoja u rješenju koje je ukinuo Upravni sud ne daje bilo kakvo obrazloženje u vezi sa posebnim statusom Savjeta RTCG u odnosu na Ustav Crne Gore ili zakonsko rješenje koje izuzima odluke ovog tijela od kontrole zakonitosti. Savjet RTCG je upravljački organ Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore kojem je Skupština Crn Gore, na osnovu Zakona, povjerila poslove upravljanja. Nijedno drugo javno preduzeće čiji je osnivač država nije izuzeto iz sistema inspekcijskog nadzora.

Ukoliko i Ministarstvo rada i socijalnog staranja i ministarka Naida Nišić, prihvate tumačenje člana 34 Zakona o RTCG kako su to nekad uradile kolege iz 42 vlade, to bi značilo da nijedan državni organ ne može da preispituje odluke Savjeta RTCG, što je, po našem mišljenju, pogrešno. Ukoliko Inspekcija rada i drugi nadležni organi ne mogu da preispituju odluke Savjeta RTCG, onda bi ovo tijelo moglo da donese niz nezakonitih odluka, kršeći Zakon o RTCG ali i druge propise, i jedino bi sudska odluka mogla da izmijeni situaciju. Ukoliko smo svjesni činjenice da slični postupci pred sudovima do pravosnažnosti traju dvije do tri godine, onda to znači da se nezakonite odluke Savjeta RTCG ne mogu ispraviti skoro do isteka mandata članova ovog tijela.

Ako bi Ministarstvo rada i socijlanog staranja slijedilo stavove prethodnika, Savjet RTCG bi mogao da donese, primjera radi, odluku o produženju ugovora sa nezakonito izabranim generalnim direktorom na još 10 godina, a da Inspekcija rada ne bi mogla ništa da uradi do okončanja sudskog spora, koji može trajati ko zna koliko godina.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja svojim novim riješenjem može uticati na buduće pravilno tumačenje propisa koje neće Savjet RTCG staviti iznad svih propisa u Crnoj Gori, što je potpuno pogrešno.

Nadamo se da će u postupku donošenja novog rješenja Ministarstvo rada i socijalnog staranja uzeti u obzir činjenice i informacije koje su imali i ignorisali u ministarstvu ekonomskog razvoja iz 42 vlade, da je do sada ipak bilo kontrola rada RTCG i preispitivanja odluka Savjeta RTCG, preduzetih od državnih organa. Naime, 2011. godine Državna revizorska institucija (DRI) je pripremila “Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JP Radio-Televizija Crne Gore za 2010.godinu. Godišnji finansijski izvještaj RTCG za 2010.godinu je dokument koji je usvojio Savjet RTCG, doneseći odluku o usvajanju, što ukazuje na to da je DRI preispitivala zakonitost odluke koju je Savjet RTCG donio. Nadalje, na strani 36 ovog Izvještaja, u tački 7, navedeno je da se ugovor (između ostalih) tadašnjeg generalnog direktora mora usaglastiti sa Zakonom o radu, čime je direktno data instrukcija Savjetu RTCG u pogledu izmjene ugovora koji je prethodno bio potpisan sa generalnim direktorom. Nakon preporuka DRI, Savjet RTCG je izmijenio ugovor o radu sa tadašnjim generalnim direktorom. Napominjemo da je i u tadašnjem Zakonu o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore (Sl.list RCG br. 79/08) u članu 31 bila identična formulacija iz člana 34 sadašnjeg/pozitivnog propisa.

Takođe, DRI je radio Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja RTCG za 2021. godinu i dao instrukcije Savjetu RTCG da treba donijeti nove akte kojim će urediti pitanje isplate varijabila generalnom direktoru i zaposlenima.

Ukoliko Ministarstvo rada i socijanog staranja bude tumačilo Zakon o RTCG na način da niko osim suda ne smije preispitivati odluke Savjeta RTCG, onda je DRI kršila propis 2011. i 2022. godine i protivzakonito davala instrukcije Savjetu RTCG.

Na osnovu novog, zakonitog rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja, potrebno je da se omogući da Inspekcija rada izvrši kontrolu zakonitosti ponovnog postupka izbora generalnog direktora RTCG iz juna 2023. godine. Ukoliko se to ne desi, posljedica je da će nezakonitost ponovnog imenovanja generalnog direktora RTCG pravosnažno potvrditi sud taman na isteku njegovog mandata u junu 2025. godine.

Ovo bi dalje značilo da će zbog odbijanja Inspekcije rada i Ministarstva da primijene zakon, generalni direktor RTCG Boris Raonić četiri godine obavljati funkciju nezakonito i napraviti štetu za RTCG od najmanje 160.000 eura.

Sve što je do sada učinjeno u vezi sa imenovanjem aktuelne upravljačke strukture RTCG bilo je nezakonito, počev od odluke Administrativnog odbora i Skupštine u postupku imenovanja članova Savjeta RTCG, preko imenovanja generalnog direktora RTCG. Ovo je jasan pokazatelj da postoji snažan politički uticaj na RTCG.

Ukoliko Ministarstvo rada i socijalnog staranja donese ponovo isto rješenje i onemogući Inspekciji rada kontrolu odluka Savjeta RTCG, biće jasno da je i ovog puta partijski interes jači od vladavine prava u koju se zaklinju sve vlade i političke partije”.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve