Crna Gora je lider u regionu u borbi protiv HIV/AIDS-a u regionu i šire, a na osnovu raspoloživih podataka o broju inficiranih, u bliskoj budućnosti može postati jedna od rijetkih zemalja koja je potpuno zaustavila širenje HIV-a i pojavu novih slučajeva infekcije. Ovo je na sastanku sa ministrom zdravlja Kenanom Hrapovićem saopštio Vinej Saldana, regionalni direktor Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija za HIV/AIDS (UNAIDS) za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju.

Foto: Ministarstvo zdravlja

On je izrazio zadovoljstvo naporima koje država ulaže u borbi protiv HIV/AIDS-a, kao i rezultatima koji su postignuti u ovoj oblasti.

Hrapović je tokom sastanka, koji je organizovan na marginama sastanka Regionalnog koordinacionog tijela za HIV za Jugistočnu Evropu, koji se održava u Podgorici, upoznao Saldana šta je sve Crna Gora uradila u ovoj oblasti od 1985.godine, kada je uvela program HIV/AIDS-a, od zaokruživanja pravnog okvira, kroz izradu nacionalnih strategija, formiranje Nacionalne komisije za HIV/AIDS i Nacionalnog koordinirajućeg tijela, do usvajanja vodiča i protokola za prevenciju HIV-a i liječenje AIDS-a.

“Iako trenutna stopa incidence infekcije ukazuje da Crna Gora zemlja sa niskom prevalencom, regionalni trendovi ukazuju na rizik brzog širenja HIV-a, što ukoliko se ne unapređuje prevencija među ključnim ciljnim grupama i ne obezbjeđuje uspješan odgovor u ranoj fazi epidemije može dugoročno rezultirati medicinskim, socijalnim i ekonomskim posljedicama. Zato je naš cilj – Crna Gora zemlja sa niskom stopom rasta HIV infekcije i univerzalnim multisktorskim pristupom prevenciji, liječenju i podršci osobama koje žive sa HIV-om”, kazao je ministar.

Prema njegovim riječima, od velikog značaja u ostavrenju tog cilja je prodrša Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, a izuzetno je značajna i dobra saradnja i uloga nevladinog sektora u borbi protiv HIV/AIDS-a.

“U toku prošle godine za brobu protiv HIV/AIDS-a dodijeljeno je 220 hiljada eura i 87 hiljada eura za programe sprečavanja zloupotrebe droga. U toku je javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava nevladinih organizacija, u skladu sa Sporazumom između Ministarstva zdravlja i Globalnog fonda, u iznosu od 378 hiljada eura, a Vlada je opredijelila dodatnih 75 hiljada eura za programe sprečavanja zloupotrebe droga”, naveo je Hrapović.

Saldana je podsjetio da su sve zemlje, članice UN-a, pa tako i Crna Gora, obavezale, ne samo da se bore protiv HIV/AIDS-a nego i da zaustave u potpunosti infekciju u svojim zemljama.

“Budući da je u Crnoj Gori trenutno zvanično registrovano da živi sa HIV-om oko 200 osoba, a procjena je da ih ima oko 400, a imajući u vidu vaše liderstvo u ovoj oblasti, siguran sam Crna Gora u bliskoj budućnosti može postati jedna od zemalja koja je potpuno zaustavila širenje HIV-a i pojavu novih slučajeva infekcije”, naglasio je Saldana.

On je istakao da UN može da pomogne Crnoj Gori u nabavci generičkih ljekova za liječenje AIDS-a, ali ljekova za liječenje tuberkuloze, Hepatitisa C i kancera, pod mnogo povoljnijim uslovima u odnosu na trenutna izdvajanja iz budžeta zdravstva za ove namjene.

Na današnjem sastanku Ministarstvo zdravlja je podržalo inicijativu da Glavni grad Podgorica potpiše Parišku deklaraciju, kojom se, kao prvi grad u jugositočnoj regiji, obavezuju da ćemo zajedno sa ostalim potpisnicama radimo na unapređenju ove oblasti.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve