Srijeda, 29 Juna, 2022

žtrve nasilja

Unaprijediti sistem pružanja zaštite za žene i djecu žrtave nasilja kroz bolje socijalne servise

Crnogorski ženski lobi (CŽL) u naredne tri godine unaprijediće sistem pružanja zaštite za žene i djecu žrtave nasilja kroz bolje socijalne servise pomoći i...