Ponedjeljak, 20 Maja, 2024
Rubrika:

Ministarstvo evropskih poslova uspostavlja saradnju sa filološkim fakultetima na pripremi nacionalne verzije evropskog zakonodavstva

Radionicu na temu pripreme nacionalne verzije pravne tekovine Evropske unije, na kojoj su učestvovali studenti prevodilačkih studija filoloških fakulteta Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica, organizovalo je Ministarstvo evropskih poslova u okviru projekta finansiranog sredstvima EU ''Centar za strateško-pravno savjetovanje za Crnu Goru – PLAC''

Priprema nacionalne verzije evropskog zakonodavstva je preduslov za članstvo u Evropskoj uniji i jedan od najzahtjevnijih pravno-prevodilačkih projekata koji država kandidat mora sprovesti prije pristupanja EU. Imajući u vidu ubrzanje pregovaračkog procesa i želju da postane sljedeća, 28. država članica Evopske unije, Crna Gora mora intenzivno da planira obrazovanje velikog broja profesionalaca koji će raditi na prevođenju pravne tekovine i ostalim poslovima u kontekstu pregovora, a kasnije i članstva. Stoga Ministarstvo evropskih poslova planira uspostavljanje saradnje sa filološkim fakultetima na tom polju, saopšteno je danas na radionici koja je održana u Podgorici.

Radionicu na temu pripreme nacionalne verzije pravne tekovine Evropske unije, na kojoj su učestvovali studenti prevodilačkih studija filoloških fakulteta Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica, organizovalo je Ministarstvo evropskih poslova u okviru projekta finansiranog sredstvima EU „Centar za strateško-pravno savjetovanje za Crnu Goru – PLAC“.

Načelnica Direkcije za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU u Ministarstvu evropskih poslova Jelena Samardžić -Kotri je kazala da dosadašnje iskustvo u pogledu prevođenja evropskih pravnih tekstova pokazuje da je neophodno što skorije povećati prevodilačke kapacitete Crne Gore.

Ona je kazala da je, s ciljem unapređenja sistema na dugoročnom planu, te učešća u prilagođavanju obrazovnog sistema potrebama tržišta rada, planirano uspostavljanje saradnje Ministarstva evropskih poslova sa filološkim fakultetima.

Kako je istakla, poređenjem sa brojkama iz susjednih zemalja, očigledno je da Crnoj Gori nedostaju kapaciteti koji osiguravaju adekvatnu i blagovremenu obradu pravne tekovine, naročito imajući u vidu da je obim pravne tekovine identičan za sve administracije bez obzira na njihovu veličinu.

“Budući da je pravna tekovina „pokretna meta“, gotovo četvrtina prevedenih akata su tokom veoma dugog perioda crnogorskih pregovora prestali da važe i zamijenjeni novom pravnom tekovinom“, kazala je Samardžić- Kotri. Ona je istakla da je za poslove stručne redakture imenovano oko 200 redaktora iz nadležnih institucija ali bez odgovarajućeg zakonodavnog obavezujućeg okvira.

Dekan Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr. Igor Lakić je kazao da prevođenje pravne tekovine podrazumijeva ulazak prevodilaca u pravnu struku. Podsjetio je da je, sa početkom procesa EU integracija prepoznata potreba za obukom prevodilaca i osnovan akademski program za obuku prevodilaca koji je bio podržan od strane Vlade.

Kako je istakao, tokom prethodnog perioda je izostala podrška navedenom akademskom programu, a prevodioci su prepušteni sebi da steknu neophodna stručna znanja.

Lakić je kazao da je dobro da se potpiše memorandum o saradnji između Filološkog fakulteta i Ministarstva evropskih poslova i da se radi na modalitetima saradnje u cilju profilisanja prevodilačkog kadra.

“Ta saradnja će biti doprinos osposobljavanju studenata kroz praktičan rad i usmjerene obuke namijenjene svim učesnicima u procesu prevođenja i redakture pravnih akata EU“, kazao je dekan Lakić.

Voditeljka projekta Tatjana Tomić istakla je važnost jezika u kontekstu Evropske unije, te podsjetila na postupak koji je potrebno sprovesti  kako bi jezik države kandidata postao službeni jezik Evropske unije.

Naglasila je da se propisi koje institucije EU donose, odnose na sve građane Unije i oni ih moraju razumijeti, te stoga moraju biti dostupni na svim službenim jezicima. Kazala je da je pravo svakog građana da razgovara s institucijama Evropske unije na svom jeziku i  podsjetila da  Evropska unija danas ima 24 službena jezika.

Na radionici je, u nastavku, predstavljeno iskustvo četiri zemlje: Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Srbije u pripremi nacionalne verzije evropskog zakonodavstva.

Istaknuto je da razmjena znanja sa susjedima koji su već uspješno završili proces, te korišćenje pozitivnog i živog iskustva drugih kandidatskih zemalja koje su više napredovale u ovom procesu treba iskoristiti u rjesavanju sopstvenih izazova.

Voditeljka projekta PLAC Tatjana Tomić je učesnicima radionice predstavila iskustvo Hrvatske. Ona je kazala da je sistem prevođenja za potrebe pregovora bio centralizovan u jednoj jedinici u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u kojoj se obavljala koordinacija pripreme nacionalne verzije prane tekovine i priprema prevoda dokumenata iz pregovaračkog procesa.

Jedinica za koordinaciju prevođenja Republike Hrvatske brojila je 36 službenika u posljednjoj fazi pregovora. Na poslovima prevođenja bilo je angažovano oko 300 vanjskih prevodilaca. Stručnu redakturu radilo je više od 150 redaktora iz resornih ministarstava koji su za taj posao bili plaćeni.

“Hrvatska je prevela 208.853 strana pravne tekovine EU, od kojih je međutim u 457 svezaka Službenog lista Evropske unije objavljeno 158.005 strana, dok su ostali prevedeni akti do datuma pristupanja Evropskoj uniji stavljeni van snage. Ukupno je postupak pripreme nacionalne verzije pravne tekovine Hrvatsku tada koštao oko 13 miliona eura“, kazala je Tomić.

Slobodan Dujić, ekspert projekta PLAC, predstavio je iskustvo Slovenije u uspostavljanju modela pripreme nacionalne verzije pravne tekovine EU kojim se rukovode sve sadašnje zemlje kandidati i potencijalni kandidati.

“U trenutku kada je Slovenija pristupila Evropskoj uniji 2004. godine pravna tekovine EU imala je samo oko 80.000 strana. Naša jedinica za kooordinaciju prevođenja pravne tekovine EU je na kraju procesa brojila  45 službenika. Slovenija je za prevođenje pravne tekovine EU angažovala 100 vanjskih prevodilaca, dok je stručnu redakturu radilo oko 480 stručnih redaktora iz državne uprave koji su za taj posao bili plaćeni po revidiranoj strani prevoda“, kazao je Dujić.

On je istakao da se pravna redaktura obavljala u Službi za zakonodavstvo u kojoj je preko 20 pravnika bilo zaposleno na poslovima redakture primarnog i sekundarnog zakonodavstva EU. Kako je pojasnio, ta služba takođe je bila zadužena za razmatranje prijedloga zakona, ne samo s aspekta nacionalnog zakonodavstva, već i u pogledu usklađenosti s pravnom tekovinom EU.

Ekspertkinje projekta PLAC iz Srbije, Mila Ćipović- Gligorić i Milena Popović su predstavile proces izrade nacionalne verzije pravne tekovine EU u toj državi. One su kazale da je za koordinaciju pripreme pravne tekovine EU na srpskom jeziku nadležna jedinica pri Ministarstvu za evropske integracije koje ima 18 zaposlenih. Kako su pojasnile, prevođenje se vrši u saradnji sa oko 50 vanjskih prevodilaca. Radna grupa za stručnu redakturu osnovana je 2014. godine i ima 600 članova iz 33 institucije.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve