Subota, 25 Maja, 2024
Rubrika:

Kontinuirana podrška Misije OEBS-a unapređenju izbora u Crnoj Gori

''Ostajemo posvećeni jačanju kapaciteta izbornih tijela za sprovođenje izbora u skladu sa obavezama i principima OEBS-a i podržaćemo DIK u izmjeni svojih podzakonskih akata u slučaju da izborni zakoni budu izmijenjeni''

Unaprijeđena administracija, edukacija birača i pristupačnost – ciljevi su na kojima Misija OEBS-a u Crnoj Gori radi zajedno sa Državnom izbornom komisijom (DIK) i opštinskim izbornim komisijama (OIK) kako bi osigurala da izborni procesi budu usklađeni sa obavezama i principima OEBS-a.

“Pokretački dio zajedničkih napora su preporuke Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a (ODIHR). Posmatrajući izbore u Crnoj Gori od 1998. godine, ODIHR je dao niz preporuka o tome kako unaprijediti izborne procese. Upravo je podrška DIK da odgovori na preporuke ODIHR-a u fokusu pomoći koju Misija pruža organima za sprovođenje izbora”, saopšteno je iz OEBS-a.

Uspješnost izbora zavisi od toga koliko ljudi razumiju proces i vjeruju u njega. U skladu sa preporukom ODIHR-a da se poveća transparentnost i povjerenje javnosti u izborni proces u Crnoj Gori, Misija je pružila pomoć DIK da obezbijedi prenos svojih sastanaka uživo. DIK je izmijenila svoj poslovnik kako bi omogućila pristup medijima, dok je Misija podržala ovu reformu kroz nabavku kamera i opreme. Praćenje ovih sastanaka u realnom vremenu omogućava biračima da vide na koji način Komisija donosi odluke koje se tiču realizacije izbora.

“DIK je, takođe, preduzela niz koraka uoči predsjedničkih izbora 2023. godine kako bi informisala birače i unaprijedila rad članova biračkih odbora. Uz podršku Misije, sprovedena je desetodnevna nacionalna kampanja edukacije birača, kao i obuka za članove biračkih odbora. Ekspert za izbornu tehničku pomoć kojeg je angažovala Misija pomogao je u pripremi plana obuke za članove biračkih odbora i identifikovanju međunarodnih dobrih praksi po pitanju verifikacije potpisa birača”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, unapređenje pristupačnosti biračkih mjesta osobama sa invaliditetom još jedna je preporuka ODIHR-a. DIK i Misija su blisko sarađivali sa dvije nacionalne nevladine organizacije — Udruženjem mladih sa hendikepom i Savezom slijepih — na ažuriranju podzakonskih akata kojim su uvedeni glasački listići i informativni materijal za birače na Brajevom pismu, kao i na izradi smjernica za opštinske izborne komisije kako da poboljšaju pristupačnost biračkih mjesta. Ovi napori su dopunjeni radionicama koje je organizovala Misija za OIK na temu identifikovanja i uklanjanja barijera za osobe sa invaliditetom. Misija je, takođe, pokrenula kampanju podizanja svijesti među osobama sa invaliditetom o njihovom pravu da glasaju.

Unapređenje rodne ravnopravnosti izbornih tijela takođe je u fokusu rada DIK i Misije. U saradnji sa ODIHR-om, sprovedena je rodna revizija DIK koja će rezultirati preporukama za postizanje rodno uravnoteženog pristupa politikama i aktima u okviru DIK i OIK.

Misija, takođe, pomaže DIK i OIK u razmjeni znanja. Radeći u bliskoj saradnji sa predsjednikom DIK Nikolom Mugošom i njegovim timom, Misija je omogućila održavanje sastanaka između DIK i OIK koji su osmišljeni da podrže OIK u pripremi za izbore, rješavanju administrativnih problema i obezbjeđivanju pristupačnosti biračkih mjesta.

“Prepoznajući vrijednost učenja od drugih, Misija je organizovala i niz studijskih posjeta za članove DIK kako bi usvojili nova znanja o izbornoj administraciji. Oni su posmatrali izbore u Hrvatskoj (2019), Sloveniji (2019), Švedskoj (2022), Holandiji (2023) i Ujedinjenom Kraljevstvu (2023)”, dodaje se u saopštenju.

Praćenje napretka u upravljanju izbornim procesima ključno je za razumijevanje šta funkcioniše dobro, a šta treba dodatno unaprijediti. Tokom protekle tri godine, godišnje istraživanje o povjerenju javnosti u izbore i izborna tijela koje je naručila Misija pokazuje povećanje povjerenja građana, iako je potrebno još raditi na tome.

“Vrijednost saradnje Misije i DIK najbolje je iskazao predsjednik Mugoša kada je novoizabranim poslanicima predstavio rezultate junskih parlamentarnih izbora: „Želim da se zahvalim Misiji OEBS-a u Crnoj Gori koja kontinuirano pruža pomoć i podršku Državnoj izbornoj komisiji, doprinoseći dodatnom unapređenju njenog rada.”

Konačni izvještaj ODIHR-a o parlamentarnim izborima 2023. godine pokazao je efikasno upravljanje izbornom administracijom i tehničkim pripremama, kao i unaprijeđenu transparentnost sjednica DIK. OIK su, takođe prema izvještaju, pokazali generalnu efikasnost u izvršavanju svojih dužnosti”, kazali su iz OEBS-a.

Izvještaj ODIHR-a ukazao je, međutim, na nedostatak transparentnosti na opštinskom nivou i na ograničen i zakašnjeli obim aktivnosti DIK vezan za edukovanje birača. Identifikovao je nedostatke u načinu na koji su komisije na lokalnom nivou posmatrale kriterijume pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, posebno na dan izbora. Nevladine organizacije su, takođe, prijavile nisko učešće osoba sa invaliditetom u procesu izborne administracije.

“Promjena je uvijek proces. DIK i OIK su preduzeli važne korake kako bi izbore učinili pristupačnijim. Misija će nastaviti da radi sa DIK i OIK na ispunjavanju preporuka ODIHR-a i daljem unapređenju upravljanja izborima. Takođe, Misija će nastaviti da podržava sprovođenje zakonodavnih reformi, obuke za članove biračkih odbora i da radi na postizanju većeg političkog učešća osoba sa invaliditetom. Ostajemo posvećeni jačanju kapaciteta izbornih tijela za sprovođenje izbora u skladu sa obavezama i principima OEBS-a i podržaćemo DIK u izmjeni svojih podzakonskih akata u slučaju da izborni zakoni budu izmijenjeni”, zaključuje se u saopštenju.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve