Subota, 25 Maja, 2024
Rubrika:

Ozon: Istekom koncesionog ugovora završiti agoniju oko eksploatacije mineralnih sirovina iz Mojkovca

''Nadamo se da ćemo uticati na donosioce odluka da ne izaberu privatni iznad javnog interesa, jer svaka druga opcija otvara prostor za ispitivanje koruptivno krminalnih radnji i učešće tužilačkih organa u njihovom utvrđivanju, na što ćemo insistirati ukoliko se desi neželjeni scenario i igniorišu upozorenja građana i zainteresovane javnosti''

Ekološki pokret ,,Ozon” smatra da je način na koji je sprovođena javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu neprihvatljiv i obesmišljava prava javnosti na učešće u procesu donošenja odluka, garantovana Ustavom, čitavim nizom zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, kakva je Arhuska konvencija.

“Način ophođenja prema zainteresovanoj javnosti, iskazan od strane resornog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, tokom dosadašnjeg trajanja javne rasprave, a naročito na javnoj prezentaciji u Mojkovcu 12. juna, za nas kao organizaciju koja se aktivno bavi animiranjem građana da koriste svoja prava učešća u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine je neprihvatljiv i ubijeđeni smo da je jedina ispravna odluka prenikuti javnu raspravu”, saopšteno je iz Ozona.

Kako su naveli, imajući u vidu da je riječ o projektu koji i nesporno ima javni interes, ne samo za sadašnje već i buduće generacije, a samim tim zahtjeva izuzetno posvećen pristup izradi dokumenata koji su na javnoj raspravi, uz prethodno sprovedene konsultacija sa stručnom i zainteresovanom javnosti i maksimalnu transaprentnost, što je izostalo, ne smije biti predmet izakulisnih aktivnosti, niti favorizovanja privatnih interesa.

“Nacrti dokumenata na javnoj raspravi, sadrže kontroverzne i kontadiktorne teze, neusklađeni su sa dokumentima višeg reda i upravo zato smatramo da su u fazi početne razrade, a ne kvaliteta koji bi trebao biti predmet javne rasprave”, kazali su iz Ozona.

Naročito su, ističu, zabrinuti izostankom prezentacija za Nacrt strateške procjene uticaja na životnu sredinu, bez čega ni sama javna rasprava nema kvalitet koji bi bio prihvatljiv.

“Istek roka koncesionog ugovora 25. jula tekuće godine još je jedan parametar potvrde privatnog interesa, a ne javnog jer je očigledno da koncesionar želi pokazati da je nešto uradio tokom trajanja ugovora, što tumačimo i kao prostor manipulacije javnosti”, smatraju oni.

Ovakvi projekti, ocjenjuju, moraju sačekati ishod krovonog planskog dokumenta Crne Gore koji će pokazati i razvojnu viziju, što je od velikog značaja jer ukoliko se kao društvo opredjelimo za održiv razvoj, to bi podrazumijevalo potpuno drugačiji ugao posmatranja i za Mojkovac i za cijelu državu.

“Upravo zbog toga smatramo da se itekom koncesionog ugovora stvaraju preduslovi za odustajanje od eksploatacije mineralnih sirovina iz Brskova, a samim tim i od dalje agonije sa dokumentima koji su predmet ove javne rasprave”, navode iz Ozona.

Na samom kraju, ističu, moraju ukazati i da je politički trenutak nepovoljan te da tehnička Vlada nema mandat da u susret formiranju nove koja bi mogla pokazati volju građana, odlučuje o ovako važnom projektu, koji je ponovljamo od javnog interesa.

“Nadamo se da ćemo uticati na donosioce odluka da ne izaberu privatni iznad javnog interesa, jer svaka druga opcija otvara prostor za ispitivanje koruptivno krminalnih radnji i učešće tužilačkih organa u njihovom utvrđivanju, na što ćemo insistirati ukoliko se desi neželjeni scenario i igniorišu upozorenja građana i zainteresovane javnosti”, zaključuju iz Ozona.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve