Nedjelja, 16 Juna, 2024
Rubrika:

CBCG: Ekspertska procjena je da će se inflacija u ovoj godini kretati u rasponu od tri do sedam odsto

''Što se tiče budućih kretanja cijena, očekuje se nastavak opadanja inflacije u 2024. godini, pa tako ekspertska procjena CBCG prognozira da će se inflacija u ovoj godini kretati u rasponu od 3 odsto do 7 odsto, sa centralnom tendencijom od 5 odsto''

Danas je održana sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavala guvernerka dr Irena Radović, a na kojoj su razmatrani Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore u 2023. godini. Kako navode iz CBCG u Izvještaju je navedeno da su sve aktivnosti CBCG u 2023. godine realizovane u skladu sa planiranim obavezama.

“Pored analize makroekonomskog i bankarskog sektora, Izvještaj sadrži pregled regulatornih i supervizorskih aktivnosti CBCG. Istaknuto je da je bankarski sektor u Crnoj Gori tokom 2023. godine bio stabilan i u kontinuitetu kontrolisan od strane CBCG. Uz posredni i neposredni nadzor nad poslovanjem banaka, CBCG je pratila i analizirala potencijalne rizike, te preventivno djelovala kod prepoznatih ranjivosti u cilju očuvanja finansijske stabilnosti. Dalje je navedeno da je bankarski sektor u 2023. godini poslovao profitabilno, uz visoku likvidnost i dobru kapitalizovanost, dok su sve ključne bilansne pozicije – krediti, depoziti, aktiva i kapital zabilježile rast na godišnjem nivou. Uz rast ukupne aktive, zabilježeno je i njeno blago poboljšanje, odnosno smanjenje učešća nekvalitetnih kredita.”, navodi se u saopštenju

U Izvještaju su istaknute intenzivne regulatorne aktivnosti CBCG usmjerene ka daljem usaglašavanju domaćeg zakonodavnog okvira sa pravnom tekovinom EU, a posebno je naglašen značajan doprinos CBCG unapređenju sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koji je prepoznat i od strane MONEYVAL-a. Istaknuto je i uspješno finansijsko poslovanje CBCG u 2023. godini, koje je rezultiralo ostvarenjem neto dobiti u iznosu od 16,3 miliona eura.

U Izvještaju o stabilnosti finansijskog sistema u 2023. godini je konstatovano da su sistemski rizici na kraju prošle godine bili umjereni i na blago nižem nivou u odnosu na kraj 2022. godine. U ovom dokumentu se navodi da su rizici uglavnom posljedica izazova iz međunarodnog okruženja, te da je snažan rast crnogorske ekonomije od procijenjenih 6% imao pozitivan uticaj na stabilnost finansijskog sistema.

“Savjet je usvojio i Izvještaj o stabilnosti cijena u 2023. godini, u kome je analizirano kretanje inflacije u Crnoj Gori tokom prethodne godine i data prognoza za tekuću godinu. Nakon 2022. godine, u kojoj je zabilježena najviša godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori od obnove nezavisnosti (2006. godina), tokom prošle godine je došlo do usporavanja rasta cijena. Prema podacima MONSTAT-a, potrošačke cijene u periodu januar – decembar 2023. godine bile su u prosjeku više za 8,6 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine”, navode iz CBCG.

Najveći doprinos rastu cijena dale su cijene iz kategorija „hrana i bezalkoholna pića“, „stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva“ i „odjeća i obuća“.

“Što se tiče budućih kretanja cijena, očekuje se nastavak opadanja inflacije u 2024. godini, pa tako ekspertska procjena CBCG prognozira da će se inflacija u ovoj godini kretati u rasponu od 3 odsto do 7 odsto, sa centralnom tendencijom od 5 odsto. Savjet je usvojio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija kojom se redefiniše prudencijalni tretman prilikom obračuna nedostajućih rezervi, počev od 31. 12. 2024. godine. Navedene izmjene su u kontekstu pristupanja EU, odnosno zatvaranja pregovaračkih poglavlja iz nadležnosti CBCG i obezbjeđivanja potpune regulatorne usklađenosti, ali i usklađivanja sa dobrim bankarskim i supervizorskim praksama EU. Uvažavajući dinamizirane reforme u procesu pristupanja, Odlukom se dozvoljava tranzicioni period do 31. 12. 2025. godine radi postupnog prilagođavanja kreditnih insitucija ovom regulatornom rješenju”, kažu u CBCG.

Savjet je donio rješenje kojim se platnoj instituciji „Montenegro Transfers“ DOO Podgorica, odobrava pružanje dodatne platne usluge – izvršavanje platnih transakcija, uključujući prenos novčanih sredstava na račun za plaćanje korisnika platnih usluga. Takođe, Savjet je danas donio rješenje kojim se oduzima dozvola za rad mikrokreditnoj finansijskoj instituciji „Credit Plus“ DOO Podgorica, zato što ovaj pružalac finansijskih usluga nije otpočeo sa obavljanjem poslova utvrđenih u dozvoli za rad u zakonom propisanim rokovima, a u međuvremenu je izvršena dobrovoljna likvidacija ovog preduzeća. Naime, Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima propisuje da CBCG oduzima dozvolu za rad pružaocu finansijskih usluga koji ne otpočne sa radom u roku od šest mjeseci od dana izdavanja dozvole za rad.

Savjet je na današnjoj sjednici razmatrao i usvojio i Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka u Crnoj Gori (I kvartal), Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za prvi kvartal 2024. godine, Informaciju o aktivnostima stečaja Atlas banke AD u stečaju realizovanih u periodu 05. 04. 2019 – 31. 12. 2023. godine, Izvještaj o toku stečajnog postupka IBM banke u stečaju za period 04. 01. 2019 – 31. 12. 2023. godine, kao i ostale materijale iz domena svoje nadležnosti.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve