Premijer Duško Marković i ombudsman Siniša Bjeković saglasili su se da društvena i politička zbilja u kojoj funkcioniše pravna država nameće potrebu novog sadržaja i kvaliteta unutar institucije Ombudsmana, što će donijeti benefite za građansko društvo i njegovo demokratsko sazrijervanje.

“Vlada razumije značaj i ulogu Institucije Zaštitnika i doprinosiće njenom daljem jačanju. Saradnja svih činilaca državne uprave sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda važna za demokratski i sveukupni razvoj Crne Gore”, poručeno je na sastanku predsjednika Vlade i Ombudsmana.

Komentari

avatar