Savjet za građansku kontrolu rada policije provjerio je postupanje policijskih službenika Centra bezbjednosti (CB) Nikšić u odnosu na Miliju Goranovića, koji se, na društvenoj mreži “Facebook”, uvrijedljivo ponašao prema direktoru Uprave policije.

“Formalno pravno policijski službenici su postupili zakonito jer se konkretno ispoljeno ponašanje građanina M.G. i bilo nepristojno, neupitno ali su u konkretnom slučaju trebali reagovati suptilnije i nikako bez saglasnosti direktora Uprave policije na kojeg se uvrede i odnose. Savjet je utvrdio da povodom podnošenja prijave nije konsultovan niti je o tome obaviješten direktor Uprave policije niti su postupajući policijski službenici od njega tražili saglasnost za preduzimanje policijskih ovlašćenja”, navedeno je u saopštenju.

Dužnost i obaveza policijskih službenika jeste, kako je saopšteno, da dosljedno primjenjuju zakon ali u konkretnom slučaju, kako nije bilo prijetnji, trebalo je pristupiti obazrivije.

“Odgovarajuće konsultacije su mogle pomoći da se spriječi negativna društvena pažnja koja je primarno na štetu direktora Uprave policije čije rezultate rada građanski nadzor policije snažno podržava i promoviše”.

Savjet je, kako navode naročito obavezan, poštujući nezavisnost sudstva, ukazati da sudska zaštita predstavlja najznačajniju i najefikasniju zaštitu ljudskih prava.

“Svaka eventualna greška postupajućih policijskih službenika u pogledu kršenja prava građana može biti ispravljena u odgovrajućem sudskom postupku.Podsjećamo javnost da je u ovom slučaju poslednja instanca koja je postupala Sud za prekršaje a ne Uprava policije a sve odluke prekršajnih organa su podložne pravnoj kontroli u slučaju potrebe”.

Komentari

avatar