Petak, 1 Marta, 2024
Rubrika:

Reprezentativne sindikalne organizacije Aerodroma: Zarade nam nisu povećavane od 2008, predlagali smo rješenja, poslodavac ih odbio

Tvrde da im se konstatno ukazuje da je povećanje plata između ostalog nerealno i zbog prekobrojnosti zaposlenih

Reprezentativne sindikalne organizacije Aerodroma tvrde da zarade u toj kompaniji nisu povećavanje od 2008. godine. Oni tvrde da kontinuirano preduzimaju sve radnje iz svoje nadležnosti koje se tiču socijalnog položaja radnika i njihovih interesa, kako u periodu prethodnog tako i u periodu aktuelnog menadžmenta, bez ikakve razlike u postupanju.

“Tu prije svega mislimo na analize i predloge svih akata koje smo primali od strane menadžmenta preduzeća ali i pokretanje inicijativa sa naše strane kada smo identifikovali određene probleme koji bi se negativno reflektovali na položaj zaposlenih i naše kompanije. Bez lažne skromnosti, smatramo da smo u pojedinim segmentima i reagovanjima pružili kvalitetniju i širu argumentaciju u zaštiti interesa kompanije od samog poslodavca, odnosno njegovih stručnih službi, a koji je po prirodi stvari bio pozvaniji da štiti poslovne i interese zaposlenih”, ističu se u saopštenju.

Tvrde da im se konstatno ukazuje da je povećanje plata između ostalog nerealno i zbog prekobrojnosti zaposlenih.

“Postavlja se opravdano pitanje ko vodi poslovnu politiku preduzeća u smislu kadrovskih potreba i angažovanja zaposlenih, da li sindikat ili pak menadžment kompanije. Drugo pitanje je zbog čega je menadžment kompanije koji je u većini u istom sastavu prije nekoliko godina javno objavio da postoji značajan višak zaposlenih koji prijeti urušavanjem finansija kompanije, kada je nesporno da je u svom periodu obavljanja funkcija uvećao taj isti broj zatečenih zaposlenih za gotovo 186”, napominju.

Prema njihovom mišljenju to nikako ne može biti argument kojim se osporava pravo zaposlenih da zahtijevaju uvećanje zarada.

Posebno je, dodaju, pitanje donešenih izmjena i dopuna akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

“Međutim, više je nego očigledno da ovaj proces upućivanja izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i komunikaciju sa sindikatom menadžment kompanije doživljava “pro forme” postupanje bez bilo kakvog suštinskog značaja, imajući u vidu činjenicu da do sada nije uvažio gotovo ni jedan navod ni sugestiju sa naše strane”, piše u saopštenju.

Naglašavaju da ne samo da se odgovor i analiza sindikata dozivljava kao formalnost, nego čak četiri izmjene i dopune sistematizacije uopšte nijesu ni poslate sindikatima na izjašnjenje, što je kršenje zakonske obaveze poslodavca, imajući u vidu da se radi o činjenicama od bitnog značaja za profesionalne i ekonomske interese zaposlenih i sistematizaciji radnih mjesta. Napominju da o svim ovim navodima posjeduju odgovarajuće dokaze u formi obraćanja i urgencija, a koje svakako ukoliko bude potrebno možemo prezentovati.

Nedavno je predsjednik Odbora direktora Eldin Dobardžić saopštio da je menadžment preduzeća zaposlenima uvećao plate za 23,6 odsto kada je bila primjena programa “Evropa sad”, koji po mišljenju reprezentativnih sindikata, ne odgovaraju istini jer su činjenice o tome poznate.

“Ovo prije svega što je navedeni program kreirala Vlada Crne Gore na nivou opšteg propisa kojim je primjena programa „Evropa sad“ podrazumijevala samo redistribuciju doprinosa u korist svih zaposlenih u Crnoj Gori, te činjenice da takva okolnost i primjena programa „Evropa sad“ nije predstavljala bilo kakvo novo finansijsko opterećenje po kompaniju”, stoji u saopštenju.

Prema njihovim riječima zarade zaposlenih u tom privrednom društvu nijesu povećavane još od 2008. godine, dakle gotovo punih 15 godina. “Tadašnja vrijednost zarade kao novčani ekvivalent ni na koji način se ne može porediti sa sadašnjim stanjem, u smislu kupovne moći za istu finansijsku vrijednost. Činjenica je da je inflacija ove i prethodne godine na visokom nivou, ne samo u Crnoj Gori već naravno i okruženju, a čije posljedice osjećaju svi građani Crne Gore zbog čega ih zaista ne treba posebno elaborirati”, ističe se.

Oni dodaju da nije tačno da su plate zaposlenima u Aerodromi Crne Gore AD iznad prosjeka. Ovu tvrdnju objašnjavaju time da će se uporednom analizom doći do nespornog zaključka da su iste ili u prosjeku ili nešto ispod prosjeka u odnosu na komparativna radna mjesta u privredi.

Tu prije svega misle na operativno osoblje sa nižom i srednjom stručnom spremom, koji, usudićemo se reći, obavljaju suštinske poslove na prihvatu i otpremi saobraćaja i glavni su nosioci poslovnih aktivnosti kompanije.

“Upravo ti i takvi radnici, u nedostatku ozbiljnije infrastrukture, prostornih kapaciteta i sredstava za rad (a za čega sasvim sigurno nisu odgovorni oni), neposredno su svojim snagama doprinijeli da se, sa opremom koja im je na raspolaganju, sve ove godine avioni i putnici otpreme bez iole ozbiljnijeg incidenta, o čijim efektima, finansijskim i drugim benefitima se poslije u ugodnim kancelarijama i press konferencijama daju izjave o uspješnom poslovanju i još jednoj uspješnoj godini za kompaniju”, pojašnjava se u saopštenju reprezentativnih sindikata Aerodroma.

Kažu i da je apsolutna neistina da reprezentativni sindikati Aerodromi Crne Gore AD na bilo koji način žele da utiču na ishode sudskih sporova koji se vode po osnovu obračuna startnog dijela zarade.

Prvo, zbog toga što kako kažu, sindikati ne vrše obračun zarada već to čini nadležna služba poslodavca.

“Drugo, na menadžmentu je da stvori neophodne uslove za pravilan obračun zarada zaposlenima u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, i da ukoliko je nešto sporno, izvrši korekciju i stvari učini nespornim, ali nikako na način što će degradirati stečena prava zaposlenih i dostignute kriterijume kao osnovni oblik sindikalnog djelovanja i uspjeha. Takođe, postavlja se logično pitanje, zbog čega su i dalje ovakva rješenja na snazi ukoliko su kvalifikovana kao sporna?”, pitaju oni.

U tom pravcu, bili su, po njihovom mišljenju, više nego konstuktivnio socijalni partneri i na predlog izmjene kolektivnog ugovora u ovom dijelu jasno dali svoju stručnu analizu i argumentaciju u odnosu na ovo pitanje, pa pošli korak dalje i predložili model kako mi vidimo rješenje ovog problema.

“U tom kontekstu, predložili smo dva rješenja. Prvi predlog je da se startni dio zarade obračunava i isplaćuje u punom iznosu od 70 odsto obračunske vrijednosti koeficijenta kao izvedene kategorije, čime bi se svim zaposlenima zarada uvećala na mjesečnom nivou preko 100 eura, koji efekat bi se odmah mogao osjetiti a naročito kod kolega sa najnižim primanjima. Time bi se ujedno riješilo i pitanje daljih utuženja do tog trenutka, što bi podrazumijevalo i umanjenje izdvajanja na ime troškova za kamate, angažovanje advokata i drugih troškova na koje je ukazano u izvještajima finansijske službe”, piše u saopštenju.

Drugi predlog je bio da, dodaju, ukoliko menadžment nije siguran u ovo prvo rješenje i stava je da obračun zarada i sada vrši zakonito, se povećanje zarada putem korekcije koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta.

“Na ovakav naš konstruktivan predlog dobili smo odgovor da je za poslodavca jedino prihvatljivo da sindikati prihvate jedino sniženje obračunske vrijednosti koeficijenta na državni nivo, umjesto sadašnje vrijednosti za koju smo se, ponavljamo, sistemski borili prilikom donošenja aktuelnog kolektivnog ugovora”, napominje se u saopštenju.

Postavlja se elementarno logično pitanje – koji bi ovlašćeni predstavnik bilo kojeg organizovanog sindikata prihvatio da snizi obračunsku vrijednost koeficijenta koja je sinonim za cijenu rada i koja predstavlja esenciju ciljeva svakog ozbiljnog sindikalnog djelovanja i garant stečenih ekonomskih prava zaposlenih?

“Sasvim suprotno, kao odgovorni socijalni partner ali prije svega odgovrni našoj funkciji zaštite ekonomskih i drugih interesa zaposlenih, nijesmo i nikada ne možemo prihvatiti degradiranje bilo kojeg stečenog prava zaposlenih, a posebno ne „ostaviti na milost“ aktuelnom poslodavcu ili nekom budućem koncesionaru ili vlasniku da upravlja procesima kako on želi, bez uticaja zaposlenih a samo na osnovu minimuma garantovanih prava na nivou Države”, ističu.

Dakle, sigurni su, kažu, da su ovim obrazloženjem otklonili prezentovanu famu da su sindikati neki kočničari zakonitog obračuna zarada i u tom kontekstu zamjenu teza da od sindikata zavisi ishod nekih sudskih postupaka.

Navode da nijesu tačne ni insinuacije da sindikat osporava rješenja kojima bi se predvidjele podsticajne mjere za zaposlene koji se odgovorno odnose i posjeduju odgovarajuće licence za rad.

“Međutim, naš jasno iskazani stav je da se pitanje uvažavanja posjedovanja licenci za rad uredi sistemski i ne samo za jedno radno mjesto već za sva radna mjesta koja podrazumijevaju takvu obavezu, i to ne posebnim stimulansima od mjeseca do mjeseca već jasnim određivanjem koeficijenata svakog radnog mjesta ponaosob”, zaključuje se u saopštenju reprezentativnih sinidikata Aerodroma.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve