Srijeda, 26 Juna, 2024
Rubrika:

Nikolić prijavio Glušicu Etičkom odboru

Prijavio je predsjednicu Upravnog odbora, zbog, kako je naveo, osnovane sumnje da je ranije netačno prijavila publikacije za izbor u zvanje vanrednog i redovnog profesora

Bivši rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić krajem prošle sedmice uputio je Etičkom odboru prijavu protiv profesorice dr Rajke Glušice, predsjednice Upravnog odbora, zbog, kako je naveo, osnovane sumnje da je ranije netačno prijavila publikacije za izbor u zvanje vanrednog i redovnog profesora, saznaje Pobjeda.

Predsjednica Etičkog odbora, koja je nedavno izabrana na tu funkciju, prof. dr Marina Rakočević rekla je za naše novine da još iz arhive nije dobila materijal o toj prijavi.

Anonimna prijava odbačena

Ovaj odbor je, međutim, u petak razmatrao istovjetnu prijavu protiv Glušice i nije je prihvatio iz razloga što je bila manjkava – bila je anonimna. Takva prijava stigla je Rektoratu 2. februara, te im je potom proslijedio rektor Nikolić na dalje razmatranje.

“Nije propisano napisana. Zvanično nije napisan tekst odluke, ali u principu ta prijava mora da bude u skladu sa Etičkim kodeksom”, kazala je Rakočević.

Sa UCG rekli su Pobjedi da su spornu anonimnu prijavu proslijedili Etičkom odboru, tijelu zaduženom za pitanja koja se odnose na akademski integritet, te da shodno važećim pravilima Univerziteta, prvenstveno Etičkom kodeksu, UCG ne može iznijeti detaljnije informacije od navedenih.

Glušica ne brine

Profesorica dr Rajka Glušica, predsjednica Upravnog odbora, s druge strane, kaže da nije upoznata sa ovom prijavom, a komentarišući optužbe da je navodno lažirala izdanja na osnovu kojih je izabrana u akademska zvanja, poručuje ,,da je sve provjerljivo“.

“Bilteni su javni, postoje svi podaci, sve se može provjeriti i dokazati, pa i to. Ja stojim iza svoga referata. Prema tome, samo neka izvole i neka kontrolišu”, rekla je ona.

Što piše u prijavi

Sada već bivši rektor Nikolić je Etičkom odboru, prema našim saznanjima, uputio ,,približno istu“ prijavu kao što je bila ranija anonimna.

U toj prijavi u kojoj nema nijednog imena već su je potpisali ,,Zainteresovani profesori sa Filološkog fakulteta“, a u koju je Pobjeda imala uvid, zaključeno je da postoji osnovana sumnja da je Glušica ,,iskoristila poziciju prorektora UCG kako bi lažno prijavila svoja izdanja u Biltenu i stekla akademsko zvanje“. Pod hitno, naveli su anonimni autori, treba pokrenuti postupak oduzimanja izbornih zvanja Glušici, te razriješiti je u Upravnom odboru.

Navodi se da postoji osnovana sumnja da je Glušica lažno prijavila svoja izdanja u Biltenu br.163 od 12. 11. 2001. godine kako bi stekla zvanje vanrednog profesora.

Ističe se da se navedena izdanja ne mogu pronaći u bazama COBISS, niti pretragom po internetu. Taksativno navode izdanja, kao što su Gramatika i jezik XIX vijeka, izdavač Kulturno-prosvjetna zajednica Podgorica 2001. godine/ Rajka Glušica, te Jezički priručnik za strance/Upoznajmo Crnu Goru, Podgorica 2001. godine, te Rajka Glušica, Jezik Marka Miljanovia – doktorska disertacija, Kulturno- prosvjetna zajednica Podgorica 1977.

Izbor za redovnu profesoricu

Istakli su da se ne mogu pronaći u bazama niti pretragom po internetu ni izdanja na osnovu koji je izabrana u redovnog profesora 2007. godine.

Navode: Rajka Glušica, Jezičke prilike u Crnoj Gori, u knjizi Standardni jezici u okviru štokavskog sustava, u izdanju Disput, Zagreb 2007.

“Rad pod ovim naslovom se ne nalazi u navedenoj knjizi, jer ista nije izdata. Rad pod istim naslovom se nalazi u drugoj knjizi pod nazivom ,,Jezični varijeteti i nacionalni identiteti“. Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini, u izdanju iste izdavačke kuće, ali tek 2009. godine, više od dvije godine nakon konkursa za izbor u zvanje. Ovo znači da se ova publikacija nije smjela uzeti u razmatranje prilikom odlučivanja o izboru u zvanje”, navedeno je u anonimnoj prijavi.

Nabrajaju da je sporan rad i: Rajka Glušica, Crnogorska standardna ijekavica, Riječ, Časopis za slavensku filologiju, Hrvatsko filološko društvo, Rijeka, SN 1330-917 X, UDK 80 (O5) Rad sa desetog hrvatskog filološkog skupa, Međunarodni slavistički simpozij, Opatija 22-25. jun 2005.

“U popisu svih autora časopisa ,,Riječ“ u periodu 1995-2010. nema imena Rajke Glušice http:/www.maveda.hr/popis autora.pdf. Dakle, prezentovani rad na navedenoj konferenciji nije objavljen kao rad u časopisu ,,Riječ“. Ovo znači da se ova publikacija nije smjela uzeti u razmatranje kao rad u časopisu prilikom odlučivanja o izboru u zvanje”, piše u tom dokumentu.

Nema, kako tvrde, u bazama izdanja niti se može pronaći na netu – Rajka Glušica La situation lingvistique du Montenegro, Les Cahiers d Histoire Culturelle, Centre Anatole France ,,Histoire des representation“ Universite de Tours, Francuska. Dalje pominju rad: Osamostaljivanje rečeničnih članova u pripovjetkama Sima Matavulja, Glasnik Odjeljanja umjetnosti, Knjiga 21 CANU, Podgorica 2003, str 93-107. YU ISSN 0350-5480.

“Izdanja CANU se ne mogu svrstati u ovu kategoriju već u kategoriju 1.2.3. Radovi objavljeni u domaćim časopisima”, piše u prijavi.

Sporan im je, takođe, njen rad – O grafijskim odlikama paštrovskih isprava iz XIX vijeka, Glasnik Odjeljenja umjetnosti, Knjiga 23, CANU, Podgorica 2005. Str.61-73. YU ISSN 0350-5480.

” Navedeni rad je u Biltenu br. 224 pd 1. 12. 2007. netačno svrstan u kategoriju 1.2.2. radovi objavljeni u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazama podataka, a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku. Izdanja CANU se ne mogu svrstati u ovu kategoriju već u kategoriju 1.2.3. Radovi objavljeni u domaćim časopisima”, napisali su anonimni autori.

U Tužilaštvu nema predmeta protiv Glušice

U anonimnoj prijavi koja je dostavljena 2. februara Rektoratu navedeno je da će o tvrdnjama protiv Glušice izvijestiti sve nadležne državne institucije, te da su obavijestili tužilaštvo, ali su nam iz tog organa rekli da, ipak, nijesu dobijali prijavu ove vrste.

“U ovoj godini, u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, do danas, nije evidentiran krivični predmet protiv Rajke Glušice, po krivičnoj prijavi nekog lica”, rekao je državni tužilac, portparol u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici Vukas Radonjić.

IzvorPobjeda

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve