Ponedjeljak, 20 Maja, 2024
Rubrika:

MUP: Za promjenu prebivališta u Budvi podnijeto 50 prijava, u Andrijevici četiri

Podsjećaju da su, shodno Zakonu o registrima prebivališta i boravišta, crnogorski državljani dužni da prijavu promjene prebivališta podnesu Ministarstvu u opštini u kojoj namjeravaju da žive, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je u periodu od dana donošenja Odluke Predsjednika Crne Gore o raspisivanju izbora u opštini Budva (26. mart-26. april) podnijeto 50 prijava promjene prebivališta u toj opštini.

“Od ukupnog broja podnijetih prijava usvojena je 21 prijava promjene prebivališta, obustavljen je 1 postupak po podnijetoj prijavi promjene prebivališta, zbog odustajanja stranke, dok je u postupku 28 prijava promjene prebivališta za tu opštinu”, saopštio je MUP.

Dostavljena je jedna negativna terenska provjera od strane Uprave policije, shodno kojoj će, u skladu sa Zakonom o registrima prebivališta i boravišta, kao i Zakonu o upravnom postupku, biti donijeto rješenje o odbijanju prijave promjene prebivališta.

Od dana raspisivanja izbora u Andrijevici, u periodu od 30. marta do 26. aprila u toj opštini podnesene su četiri prijave za promjenu prebivališta.

“Od ukupnog broja podnijetih prijava, usvojene su 3 prijave promjene prebivališta i obustavljen 1 postupak po podnijetoj prijavi promjene prebivališta zbog odustajanja stranke. Shodno navedenom, u opštini Andrijevica na današnji dan nema podnijetih prijava promjene prebivališta koje su u postupku. Napominjemo da su za sve usvojene prijave promjene prebivališta dostavljene pozitivne terenske provjere od strane Uprave policije”, navodi policija.

Podsjećaju da su, shodno Zakonu o registrima prebivališta i boravišta, crnogorski državljani dužni da prijavu promjene prebivališta podnesu Ministarstvu u opštini u kojoj namjeravaju da žive, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

“Uz prijavu, crnogorski državljanin daje izjavu da se nastanio u mjestu i na adresi koju je naveo u prijavi”, navodi MUP.

Crnogorski državljanin može prijaviti promjenu prebivališta na osnovu priloženog dokaza o pravu svojine, ili susvojine na stanu, kući ili drugom objektu za stanovanje, ili drugom na zakonu zasnovanom pravnom osnovu.

“Ako je u prijavi navedena adresa stana koji je u vlasništvu drugog lica, uz prijavu se podnosi ovjeren ugovor o zakupu sa stanodavcem”, dodaje MUP.

Ukoliko crnogorski državljanin prijavu promjene prebivališta prijavi na adresi prebivališta njegovog supružnika ili vanbračnog partnera, ili na adresi prebivališta njegovih roditelja unos podataka o prebivalištu Ministarstvo vrši na osnovu podataka sadržanim u evidencijama čije je vođenje u nadležnosti Ministarstva.

“Ako postoji sumnja u istinitost date izjave o nastanjenju Ministarstvo će u roku od osam dana od policije zatražiti terensku kontrolu tačnosti adrese iz prijave promjene prebivališta iz opštine u opštinu koja je podnijeta u skladu sa zakonom”, ukazuje MUP.

O provjeri policija dostavlja izvještaj Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za provjeru podataka.

Ako se terenskom provjerom utvrdi da lice koje je podnijelo prijavu ne živi na prijavljenoj adresi, Ministarstvo će rješenjem odbiti prijavu promjene prebivališta.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve