Petak, 1 Marta, 2024
Rubrika:

Knežević: Rukovodstvo Aerodroma Crne Gore vodi revanšističku politiku prema meni

Ovim putem izražavam zahvalnost sudiji Stojanovski na profesionalnom odnosu prema predmetu

Osjećam moralnu obavezu da odgovorim na neinventivni, neinteligentni i neuki pokušaj diskreditacije moje ličnosti od aktuelnog rukovodstva Aerodroma Crne Gore, prije svega zbog moje porodice i prijatelja, kao i kolega sa kojima sam radila skoro 20 godina, kazala je bvša savjetnica direktorka Aerodroma Biljana Knežević u odgovoru na, kako je rekla, napad Aerodroma Crne Gore zbog procesuiranja nezakonitog zapošljavanja Petra Branka Radulovića na mjesto zamjenika izvršnog direktora.

Reagovanje Knežević prenosimo integralno. 

“Osjećam moralnu obavezu da odgovorim na neinventivni, neinteligentni i neuki pokušaj diskreditacije moje ličnosti, od strane trenutnog rukovodstva Aerodroma Crne Gore, prije svega zbog moje porodice i prijatelja, kao i kolega sa kojima sam radila skoro 20 godina.

Rukovodstvo Aerodroma Crne Gore vodi revanšističku politiku prema meni od momenta saznanja da sam pokrenula sudski spor da se poništi odluka o prijemu zamjenika izvršnog direktora, iz jula mjeseca 2021. godine. Ta politika se ogleda u rasporedjivanju na niže radno mjesto, za koje su potrebne svega dvije godine radnog iskustva i značajno manjom zaradom, zatim tužbom, krivičnom prijavom kao vodjenjem više disiplinskih postupaka protiv mene, jer borbu za istinu i pravdu vodim javno, sama, bez advokata, uz podršku medija ali i brojne opstrukcije, zbog snažnih sprega rukovodstva Aerodroma i političkih organizacija, kroz to i institucija države, nažalost.

Uprkos činjenici da ih u ovom sporu zastupa više advokatskih timova (ne samo više advokata), iz dokaza koje sam pribavila od državnih organa i prostim jednominutnim uvidom u dosije zamjenika izvršnog direktora, i malom djetetu bi bilo jasno da je moja tužba osnovana, i da je u pitanju nezakonita odluka ACG. Osnov sumnje da se radi o falsifikovanju radne dokumentacije zamjenika izvršnog direktora konstatovalo je i Specijalno državno tužilaštvo, koje je nedavno spise ovog predmeta proslijedilo Osnovnom državnom tužilaštvu, na dalji rad.

Advokatica MarIja Radulović iz advokatske kancelarije Rodić, je dana 15.03. Osnovnom sudu u Podgorici, na ročištu za poništaj navedene odluke ACG, predala podnesak, čiji sadržaj su istog dana prenijeli mediji kao zvanično saopštenje AERODROMA CRNE GORE.

Sudija Ana Stojanovski je prepoznala da se u podnesku radi isklučivo o pokušaju diskreditacije tužilje, dakle mene, u slučaju nezakonitog zapošljavanja Petra Branka Radulovića na mjesto zamjenika izvršnog direktora ACG, te da podnesak nikakve veze nema sa predmetom te je zamolila da se sudu ubuduće dostavljaju podnesci koji odnose isključivo na predmet.

Ovim putem izražavam zahvalnost sudiji Stojanovski na profesionalnom odnosu prema predmetu.

Aerodromi Crne Gore, kaže se u saopštenju, su istrajni da otkriju i procesuiraju sve nezakonite privilegije omogućene pojedincima. Da li to znači da postoje „zakonite privilegije“ i zakonski privilegovani pojedinci? To neka pojasne skupi pravni savjetnici Aerodroma Crne Gore.

Kao što sam i ranije, prilikom istih ovakvih napada uvijek istinito odgovarala, i sada potvrdjujem da sam od Aerodroma Crne Gore, 2006. godine, dobila stambeni kredit u iznosu od 70,000 eura.
Rješavanje stambenog pitanja je bio jedan od uslova da napustim karijeru u medjunarodnim organizacijama, i predjem u Aerodrome Crne Gore u aprilu 2003. godine, u trenutku kada je trebalo aerodrome u Podgorici i Tivtu preuzeti od JAT Airwaysa i Vlade Srbije, kao prethodnih vlasnika, te započeti intenzivnu izgradnju i modernizaciju istih, kao i intenzivirati proces otvaranja neba nad Crnom Gorom, pregovorima sa brojnim avio kompanijama. Rad u medjunarodnim institucijama, poput Kancelarije Evropske komisije, Evropske Agencije za Rekonstrukciju (preteča EU Ambasade) i UNDP, pisac ovog saopštenja, takođe dovodi u pitanje, svodeći radno iskustvo na radni staž upisan u radnu knjižicu, čime pokazuje elementarno nepoznavanje Zakona o radu i drugih radno-pravnih propisa, te fakat ne zaslužuje skupe honorare, zbog kojih će neki privilegovani pojedinac iz ACG itekako odgovarati.

Stambeni kredit sam dobila kao i drugih desetak kolega 2006. godine, i imala sam isti tretman kao i oni i što se tiče visine kamatne stope, koja je niža nego bankarska i iznosi 2%, broja godina otplate – 20, te visine otpisanog dijela kredita – 30%. Kredit uredno svakomjesečno otplaćujem, ratom u iznosu od cca 250 eura, do isteka roka od 20 godina otplate.

Kako zbog broja članova porodice i ostalih uslova, iznos kredita nije bio u skladu sa Pravilnikom o rješavanju stambenih pitanja zaposlenih, već značajno niži, kod CKB-a sam podigla još 2 kredita,u iznosu od 30,000 eura i 26,000 eura. Moje ukupno kreditno zaduženje iznosilo je 126,000 eura. Ovaj drugi kredit, od 26,000 eura je izmiren u cjelosti. Za kredit u iznosu od 30,000 eura CKB – u je od strane Aerodroma Crne Gore izdata garancija u formi mjenice. Dokumentaciju o ovom kreditu i mjenicu su potpisali tadašnji direktor i finansijska direktorica i dokumentacija je uredno zavedena na arhivi preduzeća. Prilažem dokaz.

Konstatacija iz saopštenja ACG da je ova dokumentacija tajno izdata, te da o njoj finansijski sektor nije imao saznanja, ovim dokazom postala je u potpunosti besmislena.

Kada su mi Aerodromi CG nezakonito smanjili platu gotovo na pola, polovinom 2012. godine, počela sam kasniti sa otplatom ovog kredita banci, te je banka, zbog mog duga od oko 500 eura za prispjele rate, od ACG naplatila preostali iznos duga, u iznosu od 22,504,06 eura. Zbog čega CKB nije od mog žiranta naplatila rate, što je uobičajeno, već aktivirala mjenicu na ukupnu preostalu sumu, nije mi poznato. Pretpostavljam da se radi o neraščišćenom odnosu između novog rukovodstva CKB-a i ACG, jer smo sa starim rukovodstvom CKB-a imali odličnu saradnju i uvijek visokoprofesionalnu podršku i sigurna sam da do ovakvog „kažnjavanja“ Aerodroma Crne Gore sa njima nikada ne bi došlo.

Istog mjeseca kada je CKB aktivirala mjenicu, meni je finansijska služba počela umanjivati platu za oko 660 eura te dug za taj kredit sada iznosi oko 12,900 eura.

Umjesto da nastave sa odbicima, kao što su to činili od prvog dana, novo rukovodstvo Aerodroma je odlučilo da me dodatno kazni, te sada traže da platim i kamatu na taj dug, zaboravljajući činjenicu da je dug nastao jer su mi nezakonito umanjili platu. Ovo je potvrđeno presudom Osnovnog suda (moje kolege su već isplaćene od starene ACG po istom osnovu) i čekam još i potvrdu Višeg suda, radi pravosnažnosti. Dakle ne potražujem ja od Aerodroma Crne Gore ništa što nisam zaradila.

Neprofesionalizam i neznanje u radu finansijske službe se ogleda u pokušaju da od mene naplate kamatu za nešto što su sami prouzrokovali ali i u brojnim presudama po tužbama mojih kolega sa oba aerodroma, koje su u višemilionskom iznosu oštetile budžet Aerodroma Crne Gore, u posljednjih nekoliko godina. Njihova selektivnost u ispravljanju pogrešnih obračuna uslovila je diskriminaciju radnika, jer su nekim zaposlenim isplatili pogrešno obračunati dio zarade a nekima ne. I ovo je predmet istraživanja nadležnih institucija.

Pisac saopštenja dovodi u pitanje i moj angažman kao vršioca dužnosti pomoćnika direktora, koji sam obavljala u periodu od februara 2018. do 12. maja 2020. godine, što je takodje predmet sudskog spora koji sam pokrenula protiv ACG, jer nažalost, prinudjena sam da sudskim putem dokazujem opštepoznate činjenice. Srećom, postoje ljudi koji ne pate od amnezije i koji će na sudu potvrditi da sam bila rukovodilac sektora razvoja, a svakako postoji i brojna dokumentacija koju sam kao v.d. pomoćnik direktora i potpisivala a ovjerena je na arhivi kompanije.

Autor ovog jalovog saopštenja dovodi u pitanje i moj angažman kao savjetnika direktora od skoro 20 godina, te tvrdi da sam obavljala isključivo administrativne poslove kao personalni asistent direktora. Kako sam obavljala veoma zahtjevne i odgovorne poslove na projektima rekonstrukcije i modernizacije crnogorskih aerodroma, moja je greška što nijesam insistirala da se moja pozicija kao savjetnika formalizuje ugovorom i prije 2010. godine, no profesionalne obaveze u žaru da dosegnemo evropske standarde u poslovanju su me preusmjerile na suštinu a ne i na formu. Svakako ACG su mi uvijek štampali vizit karte sa odgovarajućom titulom – savjetnik direktora, izdavali ID karticu kao savjetniku direktora i niko nikad nije dovodio u pitanje moju poziciju. I prije i nakon formalizovanja ove pozicije u 2010. godini, primala sam istu platu, što se lako da provjeriti. Prilažem i posebno dragu diplomu, nagradu mojoj posvećenosti modernizaciji crnogorskih aerodroma. I iz nje je jasno uočljivo da mi se nagrada dodjeljuje kao savjetniku direktora.

Kako je to bio period intenzivnih obuka u inostranstvu, te brojnih sastanaka sa medjunarodnim partnerima Aerodroma Crne Gore, kao i predstavljanje Aerodroma Crne Gore na medjunarodnim kongresima, seminarima te mnogih strukovnih okupljanja na raznim kontinentima, raspolagala sam do 2011. godine, biznis karticom, koja je bila vezana za poseban podračun ACG, sa ograničenim sredstvima pod strogom kontrolom direktora i finansijskog direktora, kako bi se izmirivali troškovi u inostranstvu. Karticu sam koristila isključivo u inostranstvu za potrebe svih zaposlenih koji su tada boravili u stranim državama jer smo uvijek na skupove i obuke odlazili grupno. Nakon povratka računi bi bili sravnjivani i sve što je bilo upotrijebljeno za privatne potrebe bilo je uplaćeno na račun Aerodroma Crne Gore, do posljednjeg centa. Na izvodima koji su postali viralni ali i dostavljeni nadležnim državnim organima sve navedeno je očigledno. Dakle ni famoznu torbu nijesam kupila na račun Aerodroma Crne Gore već sam samu sebe častila. Neistine da sam kupovala krpice O TROŠKU Aerodroma CG mogu proći kod onih koji ne umije da pročitaju izvod iz banke.

Drugo, optužuju me da sam torbu kupila u Dizeldorfu a ja nikada nijesam bila tamo. Još čuvam račun za torbu iz radnje u Frankfurtu. Dakle, ne samo da ne umiju da zaposle legalno no ne umiju ni da podmetnu da valja. Toliko o sposobnostima odnosno nesposobnostima rukovodstva Aerodroma Crne Gore i njihovih skupih timova pravnih savjetnika i zastupnika.
Krivična prijava Aerodroma Crne Gore protiv mene je odbačena.

Nikada nijesam bila šef pravnog sektora te je nejasno kako sam, po tvrdnjama advokatice Radulović, uspjela izdejstvovati da dobijem potvrdu o radnom mjestu „onako kako meni odgovara“.

Dopadalo se to mnogima ili ne, činjenica je da sam godinama bila član menadžmenta Aerodroma Crne Gore, kao što je i činjenica da kada sam na sudu izjavila da nijesam član menadžmenta – to tada više i nijesam bila.

Borba u kojoj razotkrivam brojne nezakonitosti me je poprilično iscrpila, i fizički i duhovno pa ne želim dužiti o kvalitetu svog radnog angažmana a nije ni primjereno. O tome govore brojne pohvale ljudi sa kojima sam radila i saradjivala. Jedna je i zahvalnost naših konsultanata na izradi Master plana razvoja crnogorskih aerodroma do 2030. godine, na kojem smo predano radili i trasirali smjernice ekspanzije aerodroma Podgorica i aerodroma Tivat, koje sada ne prepoznaje ni rukovodstvo ACG niti Vlada CG koja je i zvanično usvojila ovaj dokument, prije 10 godina.

Jako mi je teško da se od napada pojedinaca, koje je nezasluženo zapala pozicija moći u kompaniji koju sam sa kolegama gradila iz temelja i koju volim kao rođeni dom, a koja polako propada, da se iživljavaju u medijima nada mnom i proglašavaju me lopovom i lažovom, te osobom koja se lažno predstavlja. Prvo, sami sebi skaču u stomak anulirajući i krivo interpretirajući moju dokumentaciju, jer sam ušla u uži izbor za izvršnog direktora kompanije Aerodromi Crne Gore, sa veoma urednom i u svakom pogledu ispravnom dokumentacijom, što je komisija ACG utvrdila zvanično, prije intervjuisanja za poziciju izvršnog direktora.

I drugo, da razjasnim, zbog ljage koja mi se pokušava nanijeti: Da sam htjela da se okoristim itekako sam imala prilike, kada sam rukovodila finasijskim fondom od cca 30 miliona eura, za rekonstrukciju naših aerodroma, a opšte su poznate, nažalost brojne mogućnosti mahinacija i malverzacija preko podizvođača i njihovih podizviđača, dakle, da sam samo poželjela tako nešto. Porodično vaspitanje imena na koje sam ponosna časno i neukaljano nosim, uvijek daleko od prljavih radnji. Spram cifara koje bi mi omogućile lagodan život, umjesto ovog do guše u kreditima, stvarajući za sebe i svoju porodicu, smiješni su iznosi kojima tvorci ovog vulgarnog i apsolutno neutemeljenog napada na mene mašu pred očima javnosti, gladne pravde, koju će joj nadležni državni organi zaduženi za slučaj brojnih nezakonitosti u ACG koje sam procesuirala, iskreno se nadam, uskoro i priuštiti. Zahvaljujem. Biljana Knežević”.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve