Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za javno zdravlje za 2018. godinu i usklađenost poslovanja Instituta sa zakonima, propisima i drugim aktima.

foto PR centar

Kako je navedeno, na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum u sastavu Radule Žurić, član Senata DRI i rukovodilac Kolegijuma i dr Milan Dabović, predsjednik Senata i član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj Instituta za javno zdravlje za 2018. i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja Instituta sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Uvidom u personalni dosije direktora IJZ Bobana Mugoše utvrđeno je da je prvi put naimenovan:

–  09.06.2005. saglasno odredbama člana 63 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti

– Drugi put na funkciju imenovan rješenjem br. 03-9399/4 od 03.09.2009. godine, saglasno odredbama člana 63 Zakona.

–  Treći put imenovan za direktora rješenjem Vlade CG 08-2110/3 od 12.09.2013. godine, saglasno odredbama člana 63 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list RCG” br. 39/04 i “Sl. list CG” br. 14/10 i 40/11).

–  Četvrti put imenovan na mjesto direktora rješenjem Vlade CG br. 08-841/3 od 24.03.2016. godine saglasno odredbama člana 74 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, navedeno je u izvještaju DRI.

DRI podsjeća da je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti precizirano da direktora naimenuje i razrješava Vlada na prijedlog ministra na četiri godine, najviše dva puta uzastopno.

“Odredbama člana 63 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i odredbama člana 74 Zakona o zdravstvenoj zaštiti precizirano je da direktora imenuje i razrješava Vlada na predlog ministra na period od četiri godine, najviše dva puta uzastopno, odnosno u novom Zakonu najviše dva puta. Prilikom imenovanja direktora Instituta za javno zdravlje CG neophodno je poštovati odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti po pitanju broja mandata tj. da isto lice može biti direktor zdravstvene ustanove najviše dva puta. Nadležni Kolegijum preporučuje Ministarstvu zdravlja da ubuduće, poštujući zakonske odredbe za imenovanje i razrešenje direktora javnih ustanova, predlaže Vladi kandidata za direktora Instituta za javno zdravlje”, navedeno je, između ostalog, u izvještaju DRI.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve