Subota, 18 Maja, 2024
Rubrika:

Biografija v.d. pomoćnika direktora za Sektor za borbu protiv kriminala Lazara Šćepanovića

Od maja do kraja novembra 2023. godine obavljao je poslove načelnika Regionalnog centra bezbjednosti ''Zapad'' – teritorijalna nadležnost (OB Nikšić , OB Pjevlja , SP Šavnik, SP Plužine, SP Žabljak)

V.d. pomoćnika direktora za Sektor za borbu protiv kriminala Lazara Šćepanovića, nedavno je na tu funkciju imenovao ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Ovo je njegova biografija: 

Šćepanović je osnovnu školu završio u Šavniku, dok je Srednju školu unutrašnjih poslova završio u Danilovgradu 2004. godine.

Nakon toga završio je Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici i stekao zvanje diplomiranog pravnika.

Specijalističke studije je završio na Krivično-pravnom smjeru, dok mu je na magistarskim studijama ostao nedovršen još magistarski rad.

Radno iskustvo:

Od juna 2004. do decembra 2005. godine obavljao je pripravnički staž u Centru bezbjednosti Nikšić, a nakon položenog državnog ispita za rad u državnim organima, obavljao je poslove pozornika, saobraćajnog policajca i policajca u interventnoj jedinici.

Od januara 2006. do marta 2011. godine obavljao je poslove u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici i to u svojstvu policajca specijalca u A –timu – I antiteroristički upadni tim za rješavanje kriznih i talačkih situacija i hapšenje zabarikadiranih kriminalaca, tei poslove instruktora za obuku pripadnika SAJ – vatrena obuka, precizno gađanje, taktičko borbeno gađanje, obuka u rješavanju talačkih situacija kao i borba u takozvanom“CQB” ( borba u uskom i zatvoremom prostoru-urbanom području).

U periodu od marta 2011. do aprila 2015. godine Lazar Šćepanović obavljao je poslove u Centru bezbjednosti Nikšić. Naime, od 2011. do 2013. obavljao je poslove u Stanici kriminalističke policije u Centru bezbjednosti Nikšić u jedinici za suzbijanje kriminaliteta po svim linijama rada, a dominantno poslove samostalnog policijskog komesara za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata. Od 2013. do 2015. godine obavljao je poslove rukovodioca linije rada krvnih i seksualnih delikata i krivičnih djela iz oblasti PEH-a u Jedinici za suzbijanje opšteg kriminaliteta u tom Centru.

Od aprila 2015.do maja 2019. godine obavljao je poslove načelnika Jedinice za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Stanici kriminalističke policije u Centru bezbjednosti Nikšić.

U periodu od maja 2019. do februara 2023. godine obavljao je poslove u Sektoru kriminalističke policije na poziciji rukovodioca Grupe za suzbijanje krvnih i skesualnih delikata i krivičnih djela iz oblasti PEH-a u Odsjeku za suzbijanje opšteg kriminaliteta u zvanju Viši policijski inspektor I klase.

Od marta do maja 2023. godine VI Period raspoređen je na poslovima u Sektoru za borbu protiv kriminala – Odsjek za kriminalističko – obavještajne poslove na poziciji Šefa grupe – Grupa 2 rad sa opereativnim vezama

Od maja do kraja novembra 2023. godine obavljao je poslove načelnika Regionalnog centra bezbjednosti “Zapad” – teritorijalna nadležnost (OB Nikšić , OB Pjevlja , SP Šavnik, SP Plužine, SP Žabljak)

Obuke:

Tokom radnog angažovanja u MUP – Upravi policije, uspješno pohađao više specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu u organizaciji različitih domaćih i međunarodnih organizacija:

Završio obuku u organizaciji Francuskih specijalnih jedinica »Raid » taktičke i tehničeke akcije u oslobađanju otetog vazduhoplova, Podgorica, 2006. godine
Završio obuku specijalnih jedinica koja je realizovana u SAD-CIA-osnovni kurs u operacijama ometanja-rješavanje talačkih situacija, Novembar 2007.godine
Završio obuku specijalnih jedinica koja je realizovana u SAD-CIA-napredni kurs u operacijama ometanja-rješavanje talačkih situacija, Jun 2008.godine.
Završio buku Specijalnih jedinica-seminar „Taktika protivterorističkih dejstava u urbanim sredinama” realizovana na akademiji u Danilovgradu u organizaciji specijalnih jedinica HRT-a (SAD) i Uprave policije CG , Danilovgrad 2010. godine.
JU Policijska akademija Danilovgrad, obuka »Komunikacija i upravljanjem stresom« Danilovgrad, 2011.godine
Završio obuku za trenere-hendlere za rad sa operativnim vezama, Budva 2012. godine
JU Policijska akademija Danilovgrad, kurs na temu » Borba protiv teških krivičnih djela povezanih sa oganizovanim kriminalom«, Danilovgrad 2012.godine
Završio osnovnu obuku za policijske pregovarače, Beograd 2013. godine
JU Policijska akademija Danilovgrad, “Dopunska obuka iz oblasti implementacije ZKP-a”, Danilovgrad, 2013. godine
JU Policijska akademija Danilovgrad, seminar “Planiranje i priprema ralizacije mjera tajnog nadzora”, Danilovgrad 2014.godine
JU Policijska akademija Danilovgrad, obuka na temu “Tgovina ljudima”, Danilovgrad 2015. godine
JU Policijska akademija Danilovgrad, seminar “Istrage organizovanog i transnacionalnog kriminala”, Danilovgrad 2015. godine
Završio obuku na Ilea Budapest “Crime Scene management Corurse” obuka na temu Upravljanjem mjestom zločina-obrada lica mjesta, Budimpešta 2015. godine
JU Policijska akademija Danilovgrad, seminar »Upravljanje ljudskim resursima«, Danilovgrad 2016.godine
Završio obuku na JU Policijska akademija Danilovgrad, »obuka za mentore« , Danilovgrad, 2019. godine
Završio obuku u organizaciji predstavnika Turske policije-Tika na temu »borba protiv organizovanog kriminala i krijumčarenja«, Podgorica 2019. godine
Završio obuku koja je realizivana u organizaciji Britanske ambasade u Podgorici na temu “Istrage usmjerene na žrtvu”, Podgorica 2021. godine.
Završio obuku za napredovanje u neposredno više zvanje “Glavni policijski savjetnik/inspektor“ izdata od JU Viša stučna škola – Policijska akademija Danilovgrad od 24.02.2023. godine.
Lične vještine i kompetencije:

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Rad na računaru u programima Microsoft Word, Microsoft Power point.

Nagrade i priznanja:

Za vrijeme radnog angažovanja od 2012. do 2018. godine u Centru bezbjednosti Nikšić šest puta nagrađen, a za vrijeme radnog angažovanja u Sektoru za borbu protiv kriminala 2019/2020/2021.godine tri puta nagrađen i tri puta predložen za nagradu zbog postignutih rezultata u rasvjetjavanju najtežih krivičnih djela izvršenih protiv života i tijela.

Istaknute nagrade-priznanja:

2012. godine na predlog kolegijuma načelnika CB Nikšić nagrađen kao najbolji policijski službenik-inspektor u CB Nikšić u 2012. godini,

Na predlog kolegijuma Centra bezbjednosti Nikšić i kolegijuma Sektora kriminalističke policije proglašen za najboljeg inspektora u 2014. godini i dobio godišnju nagradu za Dan unutrašnjih poslova, 2016. godine nagrađen od direktora Uprave policije zbog postignutih rezultata u rasvjetljavanju teških krivičnih djela izvršenih protiv života i tijela, a koja su izvršena kao posledica djelovanja organizovanog kriminala, 2019/2020. godine više puta nagrađen od kolegijuma Sektora kriminalističke policije zbog postignutih rezultata u rasvjetljavanju teških krivičnih djela protiv života i tijela,a koja su izvršena kao posljedica djelovanja organizovanog kriminala, 2023. godine povodom 2. oktobra, Dana unutrašnjih poslova, dobio godišnju nagradu na predlog ministra unutrašnjih poslova zbog postignutih rezultata koji su se posebno istakli u procesu rukovođenja Regionalnim centrom bezbjednosti “Zapad”.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve