Petak, 21 Januara, 2022
Rubrika:

ASK: Aleksić prekšio zakon, nije prijavio udio u Srpskoj kući

ASK je utvrdio i da Aleksić nije prijavio ni kredit od 10.000 eura kod NLB banke

Član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Budimir Aleksić prekšrio je Zakon o sprječavanju korupcije jer u izvještajima o prihodima i imovini nije prijavio osnivački udio i nepokretnu imovinu u Srpskoj kući kao ni članstvo u organu upravljanja u Institutu za srpsku kulturu iz Nikšića, navodi se u odluci Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

ASK je utvrdio i da Aleksić nije prijavio ni kredit od 10.000 eura kod NLB banke.

Podsjećaju da je Aleksić, kao javni funkcioner, prema zakonu bio dužan da 30 dana od stupanja na funkciju svoja prava prenese na drugo pravno ili fizičko lice.

-Saglasno članu 34 Zakona o sprečavanju korupcije javni funkcioner je istakao da se u odnosu na kredit u iznosu od 10.000 € radi o nenamjernom propustu i previdu kao i da je nesporno da se radi o činjenici koju nije moguće sakriti. U odnosu na d.o.o. ,,Srpska kuća” istakao je da je kao jedan od osnivača, da su svi uplatili ukupni novčani kapital u iznosu od 1,00 €, kao i da od tog osnivačkog uloga je njegov udio 3,44% što iznosi 0,03 €,da nije vlasnik ili suvlasnik nepokretnosti, što se može utvrditi uvidom u baze podataka nadležnih organa- navodi se u odluci ASK-a.

Za navedenu nepokretnost, kako su dodali, javni funkcioner je istakao da nije uplatio ni jedan cent, nego je Vlada Republike Srbije, pa samim ti i nije vlasnik navedene nepokretnosti.

-U odnosu na Naučnu ustanovu Institut za srpsku kulturu-Nikšić, imenovani je istakao da u navedenoj instituciji nema izvršnu funkciju, niti bilo kakvu nadoknadu, od osnivanja pa do danas, niti će imati ubuduće, jer za članstvo u UO te ustanove nije predviđena bilo kakva nadoknada. Naime, u odnosu na navedenu instituciju, imenovani ističe da ona ne posjeduje nikakvu imovinu tako da ni on niti bilo ko drugi može istom raspolagati. Izjašnjavajući se na rezultate ispitnog postupka ostao je pri prethodno navedenom, dodajući da je članom 12 stav 4 Zakona o sprječavanju korupcije propisano da javni funkcioner može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa naučnih, nastavnih, kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih udruženja ako posebnim propisom nije drukčije određeno, dok je stavom 5 istog člana propisano da po osnovu članstva u organima upravljanja ili nadzornim organima iz st. 2 i 4 ovog člana, javni funkcioner ne može ostvariti prihod ili drugu naknadu, iz kojeg razloga smatra da nije u sukobu interesa i da ne treba da prenese svoija upravljačka prava u Naučnoj ustanovi Institut za srpsku kulturu na drugo pravno ili fizičko lice- navodi se u odluci.

ASK je, kako dodaju, u cilju utvrđivanja činjenica sprovela postupak i izvršila uvid u više izvještaja o prihodima i imovini kao i u dio baze podataka Centralnog registra priverednih subjekata.

-Uvidom u Izvještaj o prihodima i imovini za 2017.godine broj 02-04-4-199-18 od 24. 01. 2018.godine, za 2018. godinu broj 02-04-4/193 od 23. 01. 2019.godine i 2019. godinu broj 02-04-4/1364 od 09.03.2020. godine, koji su upoređivani sa dijelom baze podataka Centralnog registra priverednih subjekata i dijelom baze Uprave za katastar i državnu imovinu utvrđeno je da javni funkcioner nije prijavio da je osnivač sa 3,44% udijela u privrednom društvu , Srpska kuća”, kao i pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima navedenog privrednog društva.

Uvidom u Izvještaj o prihodima i imovini u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju broj 02-04-4-67/2 od 12.01.2021.godine koji su upoređivani sa dijelom bazom podataka Centralnog registra privrednih subjekata, dijelom baze podataka Uprave za katastar i državnu imovinu i dijelom baze podataka Centralne banke Crne Gore utvrđeno je da javni funkcioner nije prijavio da je osnivač sa 3,44% udijela u privrednom društvu ,,Srpska kuća“, kao i pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima navedenog privrednog društva, da je osnivač i predsjednik organa upravljanja u Naučnoj ustanovi Institut za srpsku kulturu iz Nikšića, kao i kreditno zaduženje u iznosu od 10.000,00 € kod NLB banke a.d. Podgorica- navodi se u odluci.

Nakon ocjene izvedenih dokaza kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, Agencija je utvrdila da javni funkcioner Budimir Aleksić prekršilo član 23 stav 2 zakona o sprječavanju korpcije na način što u Izvještajima o prihodima i imovini za 2017, za 2018 i 2019. nije prijavio osnivački udio u privrednom društvu “Srpska kuća” D.O.O. Podgorica i nepokretnu imovinu u vlasništvu , Srpske kuće” D.O.O., evidentiranu u LN 2211 KO Podgorica.

-Aleksić u Izvještaju o prihodima i imovini u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju broj 02-04-4-67/2 od 12.01.2021. nije prijavio da je osnivač sa 3,44 odsto udijela u privrednom društvu ,,Srpska kuća“ i pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima navedenog privrednog društva, da je osnivač i predsjednik organa upravljanja u Naučnoj ustanovi Institut za srpsku kulturu iz Nikšića, kao i potraživanje – kredit u iznosu od 10.000,00 € kod NLB banke a.d. Podgorica, te da je prekršio član 10 Zakona o sprječavanju korupcije jer nije, kao osnivač, ovlašćeni zastupnik i predsjednik organa upravljanja u Naučnoj ustanovi Institut za srpsku kulturu iz Nikšića u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na javnu funkciju – člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, prenenio svoja upravljačka prava na drugo pravno ili fizičko lice, kako bi ih to lice u svoje ime, a za račun javnog funkcionera vršilo do prestanka njegove javne funkcije, kojim dokazima je Agencija poklonila punu vjeru, cijeneći ih kao jasne ii istinite- navodi se u odluci.

Najnovije

Digitalni forenzički centar: Govor mržnje- ustaljeni vid komunikacije?

Složena društveno-politička situacija i usljed toga povećan saobraćaj u online prostoru u Crnoj Gori doprinijele su porastu govora mržnje na različitim platformama, koji je...

Đukanović: Region kolijevka kulture, nove generacije sve više prepoznaju važnost saradnje

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je delegaciju kulturno – edukativnog projekta „Putevima bokeljskih Hrvata“, koju je predvodila Sanja Putica, ambasadorka Projekta. Kako je saopšteno...

Kilde pobjednik spusta u Kicbilu

Norvežanin Aleksander Amot Kilde pobjednik je sedmog spusta sezone koji je za Svjetski kup alpskih skijaša vožen danas u Kicbilu. Kilde je do šeste pobjede...

Strože kazne za govor mržnje

Učesnici današnje debate „ Za mržnju nemamo kad – kako unaprijediti regulativu i samoregulaciju u Crnoj Gori kako bi se spriječilo širenje govora mržnje...

Danilović o smjeni Vlade: Kidišu nam na cijeli život

Tešku političku krizu treba da riješimo tako što će se formirati manjinska vlada uz presudnu podršku DPS-a? I nije problem što URA, držeći politički...

Najčitanije

Povezano

Aleksić razriješen funkcije člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

Član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Budimir Aleksić razriješen je sa te funkcije na današnjoj sjednici Vlade zbog izbora na funkciju koja isključuje članstvo u Upravnom...

Čirgić: Znamo iz kojeg brloga dolazi Budimir Aleksić

Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Adnan Čirgić, članu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i funkcioneru DF Budimiru Aleksiću poručio je da slobodno pokrene inicijativu za...

Ministarstvo zdravlja ignorisalo preporuku ASK

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) utvrdila je da Ministarstvo zdravlja nije postupilo po preporuci za otklanjanje korupcijskog rizika prilikom izbora članova Odbora Kliničkog centra...

Perović prekršila i zakon o sprečavanju korupcije, obavezala se da vrati 40.000 eura

Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović prekršila je i Zakon o sprječavanju korupcije kada je kao predsjednica Suda na Cetinju samoj sebi odobrila prodaju stana...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve