Utorak, 25 Juna, 2024
Rubrika:

Podnijeta krivična prijava SDT-u protiv Vuka Kadića, saradnice i privatne labaratorije: Ozbiljni dokazi da je zaključio ugovor sa klinikom u kojoj privatno radi!

Specijalnom državnom tužilaštvu dostavljena krivična prijava sa dokazima koji navode na sumnju da je počinjenja ozbiljna zloupotreba službenog položaja, kao i pribavljanje koristi. Predmet se čini prilično jednostavan, jer su svi dokazi praktično javni

Specijalnom državnom tužilaštvu podnijeta je krivična prijava protiv direktora Fonda za zdravstveno osiguranje dr Vuka Kadića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Krivičnom prijavom su obuhvaćeni i Kadićeva saradnica Andrijana Garić pomoćnica direktora Fonda za zdravstveno osiguranje za ekonomska pitanja, kao i NN lica zaposlena u Fondu i privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinika „Moj Lab“, zbog sumnje “da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba položaja pomaganjem u produženom trajanju”.

”Zato što su uračunljivi, svjesni svojih djela čije izvršenje su hțjeli i znali da su njihova djela protivpravna, suprotno odredbi člana 14. stav 3. Zakona o sprječavanju korupcije, dana 28.12.2023. godine zaključili ništavan ugovor izmedu Fonda za zdravstveno osiguranje i PZU „Moj Lab“, čime su podnosiocu prijave nanijelu štetu čiji iznos prelazi 30.000 eura i čime su u istom iznosu pribavili protivpravnu imovinsku korist za „Moj Lab“ i za Kadića”, piše u krivičnoj prijavi koju je podnijela privatna zdravstvena ustanova (PZU) Hipokrat, a u koju je PORTAL AKTUELNO imao uvid.

Sumnjive radnje

Kako se objašnjava u prijavi, Fond za zdravstveno osiguranje je objavio javni poziv za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za usluge radiološke dijagnostike – magnetne rezonance, sa davaocima usluga koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova.

Javni poziv sa sajta Fonda

Na taj javni poziv prijave su dostavili Hipokrat, PZU „Moj Lab“ i PZU „Konzilijum“, nakon čega je Fond sa svima zaključio ugovore. Međutim, sporno je što je Kadić kao direktor Fonda istovremeno kao doktor angažovan u PZU „Moj Lab“ gdje pruža zdravstvene usluge upravo u oblasti radiologije.

Na veb sajtu PZU „Moj Lab“ predstavljeno je da je Dr Vuk Kadić kao radiolog angažovan u toj PZU, kao i obavještenje građanima — pacijentima da usluge pregleda i snimanja u toj ustanovi mogu dobiti „besplatno“.

”U ugovoru koji su međusobno zaključili Fond i PZU „Moj Lab“ naglašeno je da prvotuženog
zastupa direktor Dr Vuk Kadić i Fond se obavezao da PZU „Moj Lab“ plaća zdravstvene usluge koje pruži po ugovoru. Za razliku od druga dva ugovora, ovaj ugovor sa PZU „Moj Lab“ potpisala je prijavljena Andrijana Garić, što ukazuje da su prijavljeni znali da je Dr Vuk Kadić angažovan kao doktor u PZU „Moj Lab“” precizira se u krivičnoj prijavi dostavljenoj SDT.

Međutim, odredbom člana 14 stav 3 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkclju ne može da zaključi ugovor sa privrednim društvom ili drugim pravnim licem u kojem javni funkcioner i sa njim povezano lice ima privatni interes.

”Članom 14. stav istog zakona propisano je da, u slučaju zaključenja takvog ugovora, odmah nakon zaključenja ugovora sa PZU „Moj Lab“, Fond za zdravstveno osuguranje, po nalogu prijavljenog Dr Vuka Kadića, počinje sa kršenjem ugovornih obaveza prema podnosiocu prijave oštećenom i odbijanjem plaćanja ispostavljenih faktura”, tvrdi se u prijavi.

Takode, na veb sajt Fonda za zdravstveno osiguranje nema informacije da osiguranici Fonda mogu koristiti usluge na osnovu ugovora o pružanju specijalističko-konsultativne i dijagnostičke zdravstvene zaštite iz oblasti radiološke dijagnostike — magnetne rezonance, iako oštećeni PZU „Hipokrat“ usluge osiguranicima može da pruža, pored Podgorice, u Nikšiću i Radanovićima.

”Na taj način prijavljeni protivpravno iskorišćavaju službeni položaj i pričinjavaju štetu ne samo PZU „Hipokrat“ koja je uložila značajna sredstva da bi pružala usluge na više lokacija, već i građanima drugih opština koji su uskraćeni za te informacije”, tvrdi se u prijavi.

Sporno upustvo domovima zdravlja

Međutim, Kadić početkom godine poslao je domovima zdravlja uputstvo o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za pružanje usluga magnetne rezonance, kao i pojašnjenje da su izabrani doktori u obavezi da uputnice za MR dijagnostiku izdaju isključivo na osnovu izvještaja konzilijuma doktora za radiološku dijagnostiku KCCG, jedino, ukoliko se konzilijum izjasnio da se radi o prioritetu hitnosti, a nema slobodnog termina u KCCG za pružanje usluge.

”Ovakav uslov da se konzilijum izjasni da se radi o prioritetu hitnosti nije propisan ugovorom koji je Fond zaključio sa oštećenim PZU „Hipokrat“ i takvim nalogom prijavljeni Kadić je nanio štetu ne samo oštećenom, već i svim pacijentima kojima se pregledi sada zakazuju za kraj avgusta i početak septembra ove godine”, objašnjava se u prijavi.

Hipokrat je i u ovom slučaju predao dokaz, odnosno sporno Upustvo koje je potpisao Kadić.

Kako se dalje objašnjava iz navoda krivične prijave i dokaza predloženih uz nju utvrđuje se da su Kadić i drugi prijavljeni suprotno imperativnim odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o obligacionim odnosima zaključili ugovor izmedu Fonda za zdravstveno osiguranje i PZU “Moj Lab“, čime su pribavili korist i nanijeli štetu zdravstvenoj ustanovi Hipokrat.

”Iz navoda krivlčne pńjave i predloženih dokaza proizilazi osnovana sumnja da službena lica Fonda i odgovorna lica zaposlena u Privatnoj zdravstvenoj ustanovi su prijavljena Poliklinika „Moj Lab“ pomogli prijavljenlma Dr Vuku Kadiću i Andrijani Garić da izvrše krivično djelo zloupotreba službenog položaja, odnosno da protivpravno iskoriste „Moj Lab“ i pribave protipravnu imovinsku korist”, tvrdi se u prijavi.

Predlažu da Specijalno državno tužilaštvo u skladu sa ovlašćenjima i obavezama propisanim iz Zakonika o krivičnom postupku istinito i potpuno utvrdi činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite i pravične odluke, kao i da ispita i utvrdi koja su sva lica u Fondu za zdravstveno osiguranje i PZU „Moj Lab“ učestvovala u izvršenju krivičnih djela, a nakon čega i pokrenu krivični postupak i preduzmu krivično gonjenje protiv prijavljenih.

”Takođe, u skladu sa navedenim zakonskim ovlašćenjima i obavezama, predlažemo da Specijalno tužilaštvo sasluša prijavljene i druga lica na okolnosti navedene u ovoj krivičnoj prijavi, identifikuje, sasluša i pokrene postupak protiv svih lica koja su učestvovala u preduzimanju radnji izvršenja krivičnih djela, preduzme sve druge potrebne radnje radi donošenja zakonite i pravične odluke”, dodaje se u prijavi koju je podnijela jedna podgorička advokatska kancelarija.

Portal Aktuelno ovim povodom kontaktirao je Fond zdravstva i Ministarstvo zdravlja, i čekamo njihovo izjašnjenje.

D.G.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

3 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Bugi
24.05.2024-10:10 10:10

Kadic je clan Komisije za ljekove, direktor fonda, radi u Moj Lab ciji su vlasnici takodje vlasnici Glosarija koji je najveci uvoznik ljekova u CG. Mozda i to malo da se ispita. Ista je matrica.

cetinje
24.05.2024-12:33 12:33
Reply to  Bugi

A sto mislis o farmaceutskoj firmi sina Zdravka Krivikapica e tu je “sve legalno”a Bugi,ti si dobro i te stvari,kako je mili.

cetinje
24.05.2024-10:30 10:30

E ne znam o kakvim se “malverzacijama radi” ali mogu ustvrditi da je Dr,Vuk Kadic pravi profesionalac/strucnjak prema pacijentima upravo u poliklinici “Moj Lab”.Podrska od pacijenta sa Cetinja,kamo te srece da ti “strucnjaci’ iz SDT imaju makar “obraza”bilo bi dobro,a o njihovoj strucnosti TRTT.