Srijeda, 29 Juna, 2022

Vasilisa Danilović

Više od 95 odsto crnogorskih građana nije upoznato sa indikatorima po kojima mogu prepoznati potencijalne žrtve trgovine ljudima

Više od 95 odsto crnogorskih građana nije upoznato sa indikatorima po kojima mogu prepoznati potencijalne žrtve trgovine ljudima, a prosjačenje vide kao najzastupljeniji oblik...

Danilović: Crna Gora da uspostavi i primijeni procedure za brzu i bezbjednu identifikaciju žrtava trgovine ljudima

Crna Gora bi trebalo da uspostavi i primijeni procedure za brzu i bezbjednu identifikaciju žrtava trgovine ljudima, da dodatno obuči sudije, tužioce i policiju...

Unaprijediti sistem pružanja zaštite za žene i djecu žrtave nasilja kroz bolje socijalne servise

Crnogorski ženski lobi (CŽL) u naredne tri godine unaprijediće sistem pružanja zaštite za žene i djecu žrtave nasilja kroz bolje socijalne servise pomoći i...

U institucijama i društvu prisutne predrasude prema ženama žrtvama trgovine ljudima

U mnogim institucijama i u društvu prisutne su predrasude prema ženama, djevojkama i djevojčicama koje su bile ili jesu žrtve trgovine ljudima, a nakon...

Samohrane majke, žene iz RE populacije i sa ruralnih područja u najvećem riziku da postanu žrtve trafikinga

U Crnoj Gori djevojčice i žene čine najveći broj žrtava trgovine ljudima kroz različite oblike eksploatacije – seksualno iskorišćavanje, ugovorene dječje brakove, prosjačenje, radnu...