Nedjelja, 28 Novembra, 2021

revizija pravilnosti budžeta

Negativno mišljenje DRI na reviziju pravilnosti budžeta za 2020.

Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na reviziju pravilnosti završnog računa crnogorskog budžeta za 2020. jer je utvrđeno da potrošačke jedinice poslovanje nijesu...