Utorak, 26 Oktobra, 2021

Poslovni savjet za prava djeteta

Osnovan Poslovni savjet za prava djece

UNICEF je osnovao Poslovni savjet za prava djeteta koji će omogućiti saradnju s privatnim sektorom kako bi se ujedinili napori i resursi za društveno...