Petak, 7 Oktobra, 2022

Kongres Liberalne Internacionale

LP važan dio reformskih procesa

Kongres Liberalne Internacionale kojim je obilježen jubilej 75 godina ovog saveza, održan je u Sofiji. Na Kongresu je učestvovala i Liberalne partije Crne Gore...