Petak, 6 Avgusta, 2021

Komisija za investicije u elektroenergetskom sektoru

EPCG: Osnovana Komisija za investicije u elektroenergetskom sektoru

Razvoj elektroenergetskog sektora je od vitalnog interesa za čitavo društvo. U cilju unapređenja i razvoja ove privredne grane elektroenergetski subjekti i resorna ministarstva osnovali...