Nedjelja, 17 Oktobra, 2021

Dragan Pejanović

Pejanović: Crna Gora ostaje posvećena borbi protiv terorizma

Crna Gora ostaje posvećena sprovođenju Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma i bilateralnog sporazuma Crne Gore i Evropske unije, i nakon 2020.godine, rekao...

Predstavljen Priručnik za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod učenika

Odgovor Crne Gore na fenomene nasilnog ekstremizma i radikalizacije, koji vode ka terorizmu, zasniva se na jačanju nacionalnih kapaciteta, koordinaciji aktivnosti svih subjekata unutar...

Pejanović: Mogućnost putovanja sa ličnim kartama potvrdila efikasniju graničnu provjeru

Crna Gora izuzetno cijeni inicijative usmjerene na jačanje regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, poručio je državni sekretar u MUP-u Dragan Pejanović na ministarskom sastanku...

Predstavljen vodič za kreatore politika u Jugoistočnoj Evropi

U Crnoj Gori uspostavljen je kvalitetan strateški, zakonodavni i institucionalni okvir za prevenciju, prepoznavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije, kazao je državni sekretar...

Pejanović: Mladi su značajan faktor u prevenciji nasilnog ekstremizma

Opasnost od nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu u našoj zemlji je na niskom nivou, ali Crna Gora je, uprkos tome, ozbiljno...

Pejanović: Crna Gora posvećena jačanju otpornosti društva na pojave nasilnog ekstremizma

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović učestvovao je na OEBS online konferenciji “Efektivno partnerstvo...

Zloupotreba religije jedan je od glavnih pokretača nasilnog ekstremizma i terorizma

Zloupotreba religije jedan je od glavnih pokretača nasilnog ekstremizma i terorizma, pri čemu nasilni ekstremizam i terorizam u svim svojim oblicima ne smiju i...

Pejanović: Značajno smanjen broj registrovanih migranata u Crnoj Gori

Crna Gora je otporna i posvećena izazovu upravljanja migratornim tokovima, kazao je danas državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, ističući da je tokom...

Pejanović: Nasilni ekstremisti i terorističke organizacije ne biraju sredstva za vrbovanje mladih

Radikalizacija je prijetnja kojoj su svi potencijalno izloženi, a u posebnom riziku su djeca i mladi, te je obaveza svih nas, da udruženim snagama...

Kroz saradnju MUP-a i DIK-a do kvalitetne realizacije obaveza iz izbornih zakona

Sastanak državnog sekretara u MUP-u Dragana Pejanovića i predsjednika Državne izborne komisije Alekse Ivanovića sa saradnicima održan je danas povodom obaveza koje proizilaze iz...

Pejanović: MUP posvećen ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti

Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima kontinuirane mjere za veće učešće žena u sektoru bezbjednosti, o čemu svjedoči i njihova veća procentualna zastupljenost, pa je trenutno...

Efikasna saradnja državnih organa i civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima

U Crnoj Gori je uspostavljena kvalitetna i efikasna saradnja između nadležnih državnih organa i civilnog društva kada je u pitanju borba protiv trgovine ljudima,...

Pejanović: Mladi moraju biti zaštićeni od zloupotreba na internetu

Razvoj tehnologija i novih vidova komunikacije doprinio je napretku društva i zajednice, s jedne strane, dok je sa druge otvorio prostor za razne vidove...

Pejanović: Prosvjetni radnici su na prvoj liniji prevencije nasilnog ekstremizma

Radikalizacija i nasilni ekstremzam su složeni društveni problemi, koji se moraju rješavati integrisanim pristupom koji uključuje rad stručnjaka iz raznih oblasti, a na prvoj...

Pejanović: CG prepoznata kao mjesto mirnog zajedničkog života različitih nacija i religija

Crna Gora je prepoznata kao mjesto mirnog zajedničkog života različitih nacija i religija, kazao je rukovodilac Nacionalnog operativnog tima i nacionalni koordinator Dragan Pejanović. Povodom...

Ivanović: NATO odbrambeni koledž veoma bitan element u procesu jačanja efikasnosti i kohezije Alijanse

Delegacija od oko 100 predstavnika NATO Odbrambenog koledža u Rimu (NATO Defence College) na čelu sa komandantom, general-potpukovnicom Kris Vajtkros (Chris Whitecross) boravi u posjeti Crnoj...

Zapadni Balkan posvećen borbi protiv nasilnog ekstremizma na alata Europola u borbi protiv ovih pojava, a u cilju što kvalitetnijeg odgovora na opasnosti zloupotrebe...

Države Zapadnog Balkana su posvećene borbi protiv pojava radikalizacije i nasilnog ekstremizma na internetu, posebno onih koji vode ka terorizmu, i ulažu značajne napore...

DW analiza: Džihadisti u Crnoj Gori i dalje na radaru

Proteklih godina su se 23 državljanina Crne Gore pridružila Islamskoj državi. Povratnici su pod nadzorom, a ostali će, ako se vrate, morati na sud....