Nedjelja, 17 Januara, 2021

diplomatska redstavništva

Za rad diplomatskih predstavništava 13,7 miliona eura

Ministarsvo vanjskih poslova izdalo je tokom 2018. godine blizu 1.800 izjava kojima se crnogorske diplomate oslobađaju plaćanja PDV. To se navodi u Izvještaju o radu...