Srijeda, 29 Juna, 2022

Centar za građansko obrazovanje

Generalno pozitivan iako usporen trend prihvatanja LGBT osoba, klerikalizacija i radikalizacija društva djelovali negativno

Kad je riječ o razumijevaju i prihvatanju LGBT osoba u crnogorskom društvu, bilježi se generalno pozitivan iako nešto usporeniji trend. To ukazuje na zreliji...

CGO: Crna Gora nema budžet koji može da nahrani sve partijske apetite u kadriranju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost što Vlada Crne Gore, u tehničkom mandatu, nastavlja demonstrirati neodgovornost. Današnji primjer se odnosi na navode medija o...

Skupština da oblokira rad Agencije za zaštitu ličnih podataka

Centar za građansko obrazovanje poziva Skupštinu Crnu Gore da oblokira rad Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP). “Danas se navršavaju tri...

Položaj maloljetnika u krivičnom postupku – od prevencije do reintegracije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je brošuru „Položaj maloljetnika u krivičnom postupku – od prevencije do reintegracije“ koja pruža kratak pregled međunarodnih instrumenata iz oblasti krivičnog...

CGO ukazuje na nizak stepen poštovanja prava potrošača u Crnoj Gori

Povodom 15. marta – Svjetskog dana prava potrošača, Centar za građansko obrazovanje CGO ukazuje na nizak stepen poštovanja ovih prava u Crnoj Gori. “Iako zakonski...

Ženama potrebni funkcionalniji mehanizmi zaštite od nasilja

Centar za građansko obrazovanje (CGO), na Međunarodni dan žena, ukazao je na krajnje zabrinjavajući rast broja slučajeva nasilja nad ženama i potrebu hitnog sistemskog...

Centar za građansko obrazovanje: Vrijedna iskustva podstrek za buduće izazove

Na desetine istraživačkih radova, intervjua, TV i radio priloga, sprovedenih konferencija, učešća u regionalnim projektima rezultati su rada pet studenatkinja koje su obavile plaćenu...

CGO: Ukinuti ili značajno ograničiti naknade za bivše javne funkcionere

Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na poslanike i poslanice Skupštine Crne Gore da na prvoj sljedećoj sjednici izmjene Zakon o zaradama u javnom...

Suljević: Ažurnije, efikasnije i odgovornije sprovoditi zaštitu ličnih podataka

Povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) upozorava na nizak stepen zaštite ličnih podataka, ali i odsustvo svijesti nadležnih...

CGO: Zabrinuti smo što Vlada nije predložila izmjenu spornog člana nacrta Temeljnog ugovora

Centar za građansko obrazovanje je izrazio zabrinutost zbog toga što Vlada nije prepoznala javni interes i predložila izmjenu spornog člana Nacrta Temeljnog ugovora sa...

CGO osudio napad na novinara RTCG u Nikšiću

Centar za građansko obrazovanje osudio je napadna dopisnika RTCG-a Slobodana Doknića na protestu građana u Nikšiću. ''Pozivamo sve društvene aktere da doprinesu smirivanju tenzija i...

CGO: Nedopustivo ćutanje AEM-a na govor mržnje i mizoginiju

Nedopustivo je ćutanje Agencije za elektronske medije (AEM) na govor mržnje i mizoginiju prema pripadnicima jednog naroda, i posebno prema poslanici Draginji Vuksanović Stanković na Happy...

CGO: Pozdravljamo odluku Vlade da raskine ugovore o koncesiji za izgradnju mini hidroelektrana u Kolašinu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravila je odluku Vlade Crne Gore da, na prijedlog Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore, raskine ugovore o koncesiji za...

CGO: Dobra odluka Administrativnog odbora da DIK vodi profesionalac

CGO pozdravlja odluku Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore da za predsjednika Državne izborne komisije (DIK) predloži dr Nikolu Mugošu. Podsjećaju da je CGO ranije u...

Studentska populacija zarobljena u indeksu starih problema

Povodom 17. novembra, Međunarodnog dana studenata, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na nepovoljan status studentske populacije, koja ostaje na marginama javnih politika. Donosioci...

CGO: Ako ima suficita u budžetu, mora biti novca i za obaveze prema prosvjeti

Centar za građansko obrazovanje poziva Ministarstvo prosvjete, nauke, kuture i sporta i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da efektivno, neodložno i u zajedničkim konsultacijama...

CGO poziva Ministarstvo zdravlja da hitno preispita razloge neadekvatnog tretmana COVID pacijenata u Domu zdravlja u Podgorici

Centar za građansko obrazovanje poziva Ministarstvo zdravlja da hitno preispita razloge neadekvatnog tretmana COVID19 pacijenata u Domu zdravlja u Podgorici. CGO su se obratili pacijenti...

Nekažnjivost napada čini novinare poželjnim metama

Međunarodnog dana okončanja nekažnjivosti zločina nad novinarima, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo poziva nadležne institucije da, kroz punu primjenu svojih nadležnosti, obezbijede elementarne...

Uljarević: CGO i ja stojimo na istim principijelnim pozicijama prema ovoj vlasti, kao i prema prethodnoj

Centar za građansko obrazovanje i ja stojimo na istim principijelnim pozicijama prema ovoj vlasti, kao i prema prethodnoj, dosljedno ukazujući na devijacije u programskim...

Suljević: Uz loše ocjene EK, bez predsjednika i potrebnih reformi DIK dočekuje nove izbore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje kako se u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021 prepoznaje da Državna izborna komisija (DIK) nije bila na...