Srijeda, 27 Januara, 2021

Aneta Spaić

Spaić: Ne postoji razlog za hitnost izmjena Zakona o slobodi vjeroispovijesti

Dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spaić kaže da, prema crnogorskom pravu, ne postoji nijedan razlog za hitnost, kada je riječ o izmjenama Zakona o slobodi...

Spaić: Međunarodna projektna aktivnost Pravnog fakulteta intenzivnija nego u vremenu prije pandemije

Dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Aneta Spaić saopštila je da ovako aktuelnu i intenzivnu međunarodnu projektnu aktivnost Pravni fakultet nije imao...

Nesaglasje moguće po pitanju Venecijanske komisije

Izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti biće prioritet nove vlasti, poručeno je više puta prethodnih dana. Predstavnici ekspertskih timova Mitropolije crnogorsko - primorske i Vlade,...

Spaić: Na master studijama moguće priznavanje ispita sa specijalističkih

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore imaju velika očekivanja kada je riječ o upisivanju studenara na dvogodišnje master studije. Dekanka Pravnog fakulteta Aneta Spaić...

Spaić: Pravni fakultet spreman za predispitne obaveze

Pravni fakultet je u potpunosti spreman i raspolaže svim neophodnim tehničkim i ljudskim kapacitetima potrebnim za realizaciju odluke Senata Univerziteta Crne Gore u dijelu...

Spaić: Studenti prava će asistirati u pružanju besplatne pravne pomoći

Dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Aneta Spaić, najavila je kontinuirane aktivnosti u pogledu modernizacije Pravnog fakulteta, kvaliteta nastave, kadrovskih osvježenja i intenzivne međunarodne...

Nuhodžić: Građanima Crne Gore biće omogućen veći nivo zaštite ličnih podataka

Usvajanjem novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u koji će biti transponovane odredbe Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR), crnogorski normativni okvir...

Spaić: Misija Pravnog fakulteta UCG je stvaranje društvene i stručne elite

Dekanka Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Aneta Spaić kaže da je osnovna misija Pravnog fakulteta pružanje kvalitetnog obrazovanja pravnika, kao dijela buduće društvene i...

Pravni fakultet vraća stari model studiranja?

Univerzitet Crne Gore, shodno regionalnim talasima koji se kreću u pravcu modela 5+0, već razmišlja o sistemu preinačavanja i vraćanja u stari 4+1, to...