EU predviđa da trilion eura može svim članicama da omogući korišćenje čiste energije

Evropski klimatski zakon će imati za cilj korišćenje čiste energije i podsticanje cirkularne ekonomije uz očuvanje biodiverziteta

Evropska unija će do marta 2020. godine usvojiti evropski klimatski zakon kojim će potvrditi nepovratan put ka ugljeničnoj neutralnosti, saopšteno je danas iz Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Evropski klimatski zakon će imati za cilj korišćenje čiste energije i podsticanje cirkularne ekonomije uz očuvanje biodiverziteta, a kako bi niskougljenična tranzicija bila moguća za sve EU će uspostaviti Fond za pravičnu tranziciju od jedan trilion eura koji će uključiti javna i privatna sredstva.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, ovo je rečeno na Samitu o klimatskim promjenama koji se pod poroviteljstvom Ujedinjenih nacija održava u Madridu.

Na Samitu UN o klimatskim promjenama je rečeno i da će „Evropska investiciona banka postati nova evropska “klimatska” banka, a da će pored toga novi Zeleni dogovor predstavljati strategiju razvoja EU koji će podstaći investicije, inovacije i razvoj novih tehnologija“.

Na samitu, na kome učestvuje oko 200 zemalja potpisnica Konvencije UN o klimatskim promjenama, generalni sekretar UN Antonio Gutereš, pozvao je sve zainteresovane strane, vlade svih zemalja, poslovni sektor, naučni kao i nevladin sektor da pomognu kako bi do 2050. godine svijet postigao cilj karbonske neutralnosti, za šta, kako je naveo „postoje resursi i svi ostali mehanizmi da bi cilj mogao da se postigne, ali da je potrebna i politička volja da se to i omogući“.

Komentari

avatar