Šuković: Nedostaci u izvještaju DRI najvećim dijelom formalno-tehničke prirode

0

Ministarstvo vanjskih poslova u potpunosti će ispoštovati rok od šest mjeseci da se isprave eventualni nedostaci u vezi objavljivanja Izvještaja Državne revizorske institucije (DRI) i već je preduzelo određene aktivnosti, kazao je generalni sekretar MVP, ambasador Veselin Šuković.

Šuković je rekao agenciji MINA da je da je Izvještaj rezultat i zajedničkog rada MVP i DRI i neuporedivo je bolji u poređenju sa predhodnima.

Kako je kazao, MVP je za rad pomenutih DKP 2017. godinu dobilo uslovno mišljenje, “što je samo korak do pozitivnog izvještaja”.

“Upravo zbog toga nam je DRI dala period od šest mjeseci da se isprave evidentirani nedostaci, koji su, najvećim dijelom, formalno-tehničke prirode i predstavljaju rezultat neažuriranih podzakonskih akata i internih pravilnika MVP“, rekao je Šuković.

Prema njegovim riječima, imajuću to u vidu, MVP će u potpunosti ispoštovati ovaj rok i u tom pravcu već je preduzelo određene aktivnosti.

Šuković je naglasio da je novi Zakon o vanjskim poslovima u okviru MVP uspostavio institut diplomatskog inspektorata, čija se ovlašćenja ogledaju dominantno u kontroli funkcionisanja i poslovanja naših DKP-a i čije aktivnosti su kompatibilne sa nadležnostima DRI.

MVP je, kaže on, bilo u stalnoj komunikaciji sa DRI u procesu pripreme njihovog izvještaja.

„Bili smo u potpunosti kooperativni u stvaranju optimalnih uslova za vršenje kontrole, istovremeno nastojeći da ukažemo na sve specifičnosti i potrebe diplomatske mreže u funkciji ispunjavanja svoje osnovne, izuzetno značajne i specifične, misije predstavljanja Crne Gore u inostranstvu i prezentacije naših najvažnijih spoljnopolitičkih ciljeva“, kazao je Šuković.

Kako je naveo, sve je to urađeno u cilju ostvarivanja sinergije radi dalje nadogradnje i unaprijeđenja funkcionisanja i transparentnosti rada naše DKP mreže, kao i nadležnih službi Ministarstva.

„Međutim, neke naše sugestije u tom kontekstu nijesu uvažene od DRI, iako su bile utemeljene na realnim okolnostima i ustaljenoj diplomatskoj praksi“, kazao je Šuković.

On je naglasio da su imali sveobuhvatnu, detaljnu, raspravu i sučeljavanje argumenata sa DRI, posebno u oblastima: javnih nabavki (zbog specifične pozicije, krajem 2017. godine DKP su izuzeta ili je pojednostavljena procedura primjene Zakona do iznosa od 35 hiljada EUR), plaćanja u gotovini (preko 95 odsto svih finansijskih transakcija u inostranstvu vrši se posredstvom bankarskog plaćanja.

„Ali, naprimjer samo u jednoj od zemalja prijema gdje je vršena kontrola ne dozvoljava se vršenje plaćanja kreditnom ili debitnom karticom što je dovelo do uvećanja plaćanja u gotovini, izvještaja sa službenih putovanja (pretežno internog ili povjerljivog karaktera), popisa imovine (rađen je i ranije i nije bilo zloupotreba, ali je tek 2018. izvršen u potpunosti u skladu sa propisima) i slično“, kazao je Šuković.

On je istakao da su finansijska sredstva sa kojima raspolaže MVP veoma ograničena, upoređujući ih prvenstveno sa državama u okruženju, kao i da su utrošena u skladu sa Zakonom i budžetom ministarstva, za obavljanje poslova i normalno funkcionisanje ambasada, misija i konzulata, pa u tom smislu nije bilo nikakvih zloupotreba.

„Sve poslove u okviru povjerenih diplomatskih misija, uključujući i upravljanje finansijskim sredstvima, naše diplomate obavljaju savjesno i odgovorno, vodeći se preporukama o ekonomičnosti i primjeni racionalnog trošenja, a poštujući pored naše, i zakonsku regulativu zemalja prijema“, rekao je Šuković.

On je naglasio da su su sva plaćanja DKP-a vršena uz prethodno odobrenje sekretarijata MVP, a u skladu sa važećim podzakonskim aktima kojima je regulisano funkcionisanje diplomatsko-konzularne mreže.

Imajući u vidu da je regulativa usvojena neposredno nakon obnove nezavisnosti naše države (većinom 2007. i 2008.) pristupili smo, kaže on, aktivnostima na njenom revidiranju i nadogradnji.

“Sve u cilju poboljšanja funksionisanja DKP-a, utemeljenog na poštovanju propisa matične, ali i države prijema, što je specifičnost obavljanja diplomatske misije i razlikuje ministarstvo vanjskih poslova od drugih subjekata koje kontroliše DRI“, kazao je Šuković.

Komentari

avatar