Simović u Kolašinu: Nastavljamo da jačamo sektor poljoprivrede i ribarstva

Kroz Drugi projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore MIDAS 2, koji realizuju Vlada i Svjetska banka, sa 30 miliona eura biće podržano dalje unapređenje crnogorske poljoprivrede, sektora ribarstva i oblasti bezbjednosti hrane, saopšteno je danas u Kolašinu, povodom početak njegove realizacije.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović uvjeren je da će paket od 30 miliona podrške do kraja godine biti dodatno uvećan i za sredstva iz Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF).

Prema njegovim riječima, brojni su pozitivni efekti podrške prethdnog MIDAS projekta podrške i dijelu jačanja institucija, kao što su Institut za biologiju mora, Specijalistička veterinarska laboratorija, savjetodavne službe, ukljulujući izgradnju graničnog inspekcijskog prelaza u Baru.

“Postavili smo dobre temelje za novi zamah u sektoru crnogorske poljoprivrede, ribarstva i oblasti bezbjednosti hrane. Upravo na tim temeljima sada počinjemo sa realizacijom novog MIDAS-a”, kazao je Simović.

U sektoru poljoprivrede, smatra, treba obezbijediti grantove za diverzifikaciju poljoprivrede u ruralnim područjima, sa ciljem da se podrži razvoj drugih aktivnosti u domaćinstvu i time povećaju prihodi poljoprivrednika, kao i podrška otkupu poljoprivrednih proizvoda, u prvom redu formiranju otkupnih centara za mlijeko, ali i druge proizvode.

Ta mjera podrške, kako je kazao Simović, dizajniraće se u u saradnji sa korisnicima.

“Tu vidimo prostor za nova radna mjesta, prostor da se angažovanije pokrenu kooperatove i proizvođačke organizacije, da udruženja budu ono što treba da budu. Država je stvorila pretpostavke, udružite se, pokažite da možete da radite organizovano, imate i imaćete podršku”, poručio je Simović.

Osvrnuo se i na podršku koja će kroz MIDAS 2 biti usmjerena na postizanje veće konkuretnosti sektora ribarstva.

“Pomoćićemo ribarima i očekujemo da na putu ostvarivanja zajedničkih iskoraka budemo partneri. Snažna podrška namijenjena je i za podizanje infrastrukture u tom sektoru, u dijelu izgradnje ribarskih luka i prvih mjesta iskrcaja”, rekao je ministar.

Simović je imao posebnu poruku za sve koji misle da će ribarske luke narušiti ambijent primorskih gradova, gdje je njihova izgradnja planirana, a to su Herceg Novi, Bar i Ulcinj.

“Ribarske luke su potrebne ribarima i po ugledu na razvijene evropske primorske zemlje, ribarske luke samo mogu da oplemene primorski ambijent i unaprijede turističku ponudu”, kazao je Simović.

Posebna kompomenta MIDAS 2 projekta odnosi se na podršku daljem jačanju sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori.

Simović je istakao da se žele napraviti dva ključna iskoraka-da se konačno riješi pitanje pravilnog odlaganja nus proizvoda životinjskog porijekla, te ojačaju kapaciteti Fitosanitarne laboratorije na BTF –u, kao i Laboratorije na UDG-u za med i vino.

“Želimo da ojačamo te laboratorije, da one budu istinski servis poljoprivrednicima, a ne zatvorene akadamske institucije”, rekao je Simović.

Kako je dodao, sve ovo se radi u trenutku kada se crnogorska poljoprivreda priprema za ulazak u EU.

“Ne želim da licitiram sa rokovima, ali Crna Gora pripada EU i njenim članstvom EU će postati bogatija. Crna Gora će u EU unijeti novu vrijednost, ne obimom, nego kvalitetom, specifičnošću, autohtonim proizvodima koji imaju geografsku prepoznatljivost i organski predznak. A da bi to postigli, moramo za EU pripremiti navedena tri sektora. Zato nam podrška kroz MIDAS 2 dolazi u pravom trenutku, posebno važnom jer se na nivou EU privodi kraju reforma Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i u vremenu kada mi našu agrarnu politiku prilagođavamo tom pokretnom cilju”, zaključio je Simović.

Predstavnica Svjetske banke Lada Strelkova podsjetila je da je kroz MIDAS 1 projekat realizovano 660 grantova u iznosu od 6,5 miliona eura i ukupno investirano više od 13 miliona eura.

“Unapređenje konkurentnosti u sektorima poljoprivrede i ribarstva, kako bi se bolje ispunili zahtjevi procesa pristupanja, nameće troškove kako pojedinačnim preduzećima tako i zemlji uopšte, kroz potrebu značajnih ulaganja u javna dobra i stvaranje podsticajnog okruženja. Uz pomoć projekta će se zadovoljiti neke od tih potreba za ulaganjem, dok će se istovremeno podržati razvoj poljoprivrednog sektora. Unaprjeđenja u oblasti bezbjednosti hrane poboljšaće konkurentnost crnogorskih proizvođača i omogućiti im pristup novim tržištima. Program grantova će podstaći ekonomski razvoj i investicije tako što će se, u ukupnom poljoprivredno-prehrambenom lancu, nadovezati na privatna ulaganja u obliku sufinansiranja koje obezbjeđuju korisnici. Kroz dodatnu komponentu projekta pomoći će se modernizovanje sektora ribarstva i ojačati proizvodni kapaciteti u ovom sektoru”, kazala je Strelkova.

Komentari

avatar