Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost nakon prebacivanja migranata i izbjeglica na područje Vučjaka, apelujući na nadležne bosanskohercegovačke institucije da rade na pronalasku alternativnog smještaja.

foto RFE

U zajedničkoj izjavi UN-a u BiH podsjetili su da na lokalitetu Vučjaka postoje veliki sigurnosni i zdravstveni rizici, te da ta lokacija nije u skladu s međunarodnim humanitarnim standardima zbog čega nije adekvatna za smještanje ljudi.

Ovi nedostaci su već istaknuti u zajedničkoj izjavi tima UN-a 14. juna koja je data nakon odluke Gradskog vijeća Grada Bihaća da se dislociraju migranti, uključujući i tražitelje azila, koji borave van prihvatnih centara na područje Vučjaka.

Specijalni izvjestilac UN-a za ljudska prava migranata Felipe González Morales istakao je da je ovaj lokalitet apsolutno neprimjeren i nehuman za smještaj ljudskih bića, apelujući na bh. vlasti da rade na obustavljanju prakse prisilnog dovođenja migranata tamo te iznalaženju alternativne lokacije za smještaj.

Tim UN-a u BiH podržao je ovaj izvještaj specijalnog izvjestioca UN-a i pozivao vlasti da odmah zatvore kamp i osiguraju humaniju lokaciju za smještaj migranata.

“Vlasti su upoznate s činjenicom da je Vučjak lociran u blizini miniranih područja kao i da postoji velika opasnost od požara i eksplozija zbog mogućeg prisustva metana u tlu. Nije snabdjeven električnom energijom, vodom niti medicinskom njegom, te posjeduje veoma mali broj sanitarnih čvorova”, podsjećaju iz UN-a u BiH.

Komentari

avatar