Ukinuta presuda Mirjani Marković: Nakon 16 godina novo suđenje

Ovom odlukom, koja je danas objavljena na sajtu suda, naloženo je da se suđenje ponovi pred Višim sudom u Beogradu i otklone sve nelogičnosti iz presude i povrede krivičnog postupka

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je u junu prošle godine na godinu zatvora bila osuđena nekadašnja predsjednica JUL-a Mirjana Marković povodom optužbi da je 2000. uticala na vladinu komisiju za nezakonito dodijeli državni stan dadilji njenog unuka.

Foto: EPA

Ovom odlukom, koja je danas objavljena na sajtu suda, naloženo je da se suđenje ponovi pred Višim sudom u Beogradu i otklone sve nelogičnosti iz presude i povrede krivičnog postupka.

Ukinutom presudom, nekadašnja sekretarka Vlade Srbije Živka Cica Knežević bila je osuđena na godinu i po dana zatvora, a tadašnji direktor Diposa Miloš Lončar na godinu dana zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, a Markovićeva jer ih je podstrekivala na izvršenje tog djela, prenosi Tanjug.

Ova ukinuta presuda bila im je izrečena poslije skoro 15 godina od pokretanja krivičnog postupka, koji će sada da se nastavi ponovnim prvostepenim suđenjem.

Markovićevoj se sudilo u odsustvu, jer je nedostupna pravosudnim organima Srbije i za njom je 2005. raspisana međunarodna potjernica.

Ona je optužena da je podstrekavala Živku Knežević da bez neophodne procedure pribavi stan u Beogradu od 47,36 kvadratnih metara Iloni Pešić, dadilji njenog unuka.

Živka Knežević je optužena i da je nezakonito pribavila stan u Beogradu od 57,51 kvadratnih metara tadašnjoj direktorki Doma zdravlja Ljiljani Ilić, a nju i Lončar zajedno terete i da su nezakonito pribavili stan u Beogradu od 87,38 kvadratnih metara Kohanu Morini, sinu tadašnje savezne ministarke za izbjeglice Bratislave Morine.

U obrazloženju odluke Apelacionog suda navodi se da je presuda ukinuta pošto sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka jer je nerazumljiva i protivrečna datim razlozima, nema razloga o činjenicama koje su predmet dokazivanja, a razlozi koji su dati su nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni.

Taj sud je konstatovao da u obrazloženju presude prvostepeni sud navodi da je optužnica više puta mijenjana (da je dolazilo do objedinjavanja i razdvajanja postupka), da je posljednji put precizirana 24. oktobra 2017, pri čemu po ovoj optužnici, kako navodi Apelacioni sud, tužilac mijenja period izvršenja krivičnog djela za sve okrivljene, kao i vrijednost pribavljene imovinske koristi za Ilonu Pešić, Ljiljanu Ilić i Kohana Morinu.

Zbog toga je Apelacioni sud zaključio da su osnovani žalbeni navodi da su takvim izmjenama učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka jer je sud prekoračio optužbu i izmijenio činjenicni opis na štetu svih okrivljenih, produživši vrijeme izvršenja.

Takođe smatra da je prvostepeni sud pogrešno zaključio da je u konkretnom slučaju zakon koji je važio u vrijeme izvršenja djela najblaži za učinioce, zbog čega je primijenio zakon koji se ne može primijeniti, a što predstavlja povredu krivičnog zakona zbog kojih je prvostepena presuda morala biti ukinuta.

Takođe smatra i da su osnovani i žalbeni navodi branioca Mirjane Marković da je nejasno “zašto prostepeni sud za radnje koje su optužnicom od 2. decembra 2002. Markovićevoj stavljeni na teret da je izvršila od 1. do 21. septembra 2000. godine nije primijenio institut zastarjelosti krivičnog gonjenja, budući da je tužilaštvo za navedene radnje izvršilo prekvalifikaciju optužnice nakon proteka roka od 10 godina, dakle nakon nastupanja zastarjelosti za radnje izvršene u tom periodu”.

Takođe, Apelacioni sud smatra da se osnovano žalbom Mirjane Marković ukazuje da je iz prvostepene presude ostalo najasno da li je i na koji način ona postupala sa direktnim umišljajem, odnosno “koje su to činjenice i okolnosti koje ukazuju da je umišljaj kod nje obuhvatao svijest da će kod Kneževićke stvoriti ili učvrstiti odluku da se stan da najprije na korišćenje kao zakupcu na neodređeno vrijeme Iloni Pešić, zatim da se izvrši adaptacija stana o trošku države i da se na kraju dozvoli otkup stana, o čemu ni u obrazloženju prvostepene presude nijesu dati razlozi”.

U ponovnom postupku, Apelacioni sud je naložio Višem sudu da otkloni povrede na koje mu je ukazano i da na glavnom pretresu izvede sve potrebne i neophodne dokaze iz kojih će na nesumnjiv način utvrditi sve odlučene činjenice i pravilno ih ocijeniti.

Kada je riječ o dostupnosti Markovićeve, predstavnici Generalnog tužilaštva Ruske Federacije 2010. saopštili su da ona u toj državi uživa status političke izbjeglice i da ne može da bude uhapšena po potjernici srpskog Interpola, koja je raspisana za njom 2005. i još je na snazi.

Komentari

avatar