Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) proglasio je neosnovanim zahtjev (tužbu) Srpske pravoslavne crkve da joj je povrijeđeno pravo vlasništva zbog navodno premalog iznosa dobijenog za povrat zemljišta koje joj je oduzeto u vrijeme SFRJ, a na kojem se danas nalazi hidroelektrana Peruća.

foto EPA EFE

ESLJP je takođe nedopuštenim proglasio i zahtjev SPC-a da joj je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje zbog retroaktivne primjene domaćih propisa.

Kako je u četvrtak saopšteno iz Kancelarije zastupnika Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava, Srpska pravoslavna crkva smatrala se finansijski oštećenom zbog iznosa naknade za to poljoprivredno zemljište.

Iznos se temeljio na odredbama Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta koji je bio više puta mijenjan tokom postupka isplate naknade za to zemljište.

Evropski sud je naveo da država ima široku slobodu procjene u pitanjima povrata imovine te da je propis temeljem kojeg je SPC obračunata naknada bio u skladu s opštim interesom.

Sud je primijetio da je SPC dodijeljen srednji iznos naknade za oduzeto zemljište koji nije nerazumno mali, posebno imajući u vidu da je isti gotovo tri puta premašio iznos koji je SPC mogla očekivati prema propisu koji je bio na snazi na početku postupka. Stoga je Sud utvrdio da je ovakvo miješanje države u pravo na mirno uživanje prava vlasništva SPC bilo u skladu s  Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

U kontekstu prava na pošteno suđenje Evropski sud je prigovor SPC proglasio nedopuštenim jer su domaća upravna tijela imala pravo primijeniti posljednji propis koji je bio na snazi prije donošenja odluke o naknadi, a na osnovu kojeg je SPC dodijeljena tri puta veća naknada od one koju bi ostvarila temeljem propisa koji je bio na snazi ranije, stoji u saopštenju za javnost Kancelarije zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava.

Ova odluka je konačna te je dostupna na web stranici Suda na engleskom jeziku, a nakon prevoda na hrvatski jezik, biće dostupan na veb stranici Kanelarije zastupnika Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve