Od 5. do 8. septembra u sjedištu Europola u Hagu uspostavljen je koordinacioni centar radi podrške razmjeni obavještanih podataka u okviru Dana zajedničke akcije Zapadni Balkan 2019. (The Joint Action Day – JAD – Western Balkans 2019).

foto Wikipedia

Tokom ovih dana, 50 službenika iz skoro svih država članica EU i zemalja Zapadnog Balkana, Europola, Fronteksa, INTERPOL-a i IPA / 2017 Projekat suzbijanja teškog kriminala na Zapadnom Balkanu intenziviralo je provjere u oblastima koje su identifikovane kao visoko rizične na osnovu podataka prikupljenih i analiziranih u koordinacionom centru.

Fronteks se borio protiv prekograničnog kriminala na spoljnim granicama EU i doprinio operaciji vršeći pojačane kontrole na odabranim graničnim prelazima i aktivnosti nadzora granica kao deo svojih tekućih terenskih aktivnosti u regionu.

Tokom prošlonedeljnog JAD-a u borbi protiv kriminala koji potiče sa Zapadnog Balkana provjereno je ukupno 213.147 osoba, vozila i prostorija. Uhapšeno je 175 osoba (od toga je 26 hapšenja u obavještajnoj i 149. u operativnoj fazi).

Pripremna faza JAD-a počela je početkom 2019. godine sa nekoliko operativnih sastanaka i aktivnosti prikupljanja obavještajnih podataka koje su organizovali svi učesnici, kao i kontrola na odabranim graničnim kontrolnim tačkama.

Dan zajedničke akcije Zapadni Balkan 2019. je međunarodna operacija u kojoj je učestvovalo 6.758 službenika za sprovođenje zakona: 6.708 službenika na terenu i 50 službenika u operativnom centru u sjedištu Europola.

Službenici za sprovođenje zakona iz 30 zemalja, kao i osam agencija i međunarodnih organizacija udružili su se u cilju rešavanja četiri prioriteta EMPACT (Evropska multidisciplinarna platforma protiv pretnji), a to su: trgovina oružjem, ilegalna imigracija, prevara sa dokumentima i trgovina drogom.

Komentari

avatar